Ghi nhớ bài học |

Ôn tập

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT CẦN NẮM VỮNG 

PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ & CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH

1. Nhận biết một số anion

Tt

Anion

Thuốc thử

Dấu hiệu

Phương trình phản ứng

1

OH

Quỳ tím

Hoá xanh

 

2

SO32–

HSO3

CO32–

HCO3

H+

­ SO2

­ CO2

SO32–  + 2HCl   SO2 + H2O

CO32–  + 2HCl   2Cl + CO2

SO2 làm mất màu dd KMnO4

CO2 làm vẩn đục dd Ca(OH)2 trong

 

SiO32–

 

¯ keo trắng

SiO32–  + 2HCl   H2SiO3 + 2Cl

3

SO42–

Ba2+

 trắng

Ba2+ + SO42–     BaSO4

4

S2–

 Ag+

đen

2Ag+ + S2–  Ag2S

 

Cl

Br

I

trắng

vàng  nhạt vàng

Ag+ + X   AgX

5

PO43–

Ag+

 vàng (tan trong HNO3)

3Ag+ +  PO43–  Ag3PO4

6

NO3

H2SO4 loãng, vụn Cu

(­) nâu ↑NO2 dd Cu2+ xanh

3Cu+8H++2NO32Cu2++2NO+4H2O

(2NO + O2  2NO2)

7

ClO3

Cô cạn, to có MnO2 x.t.

↑O2­ (que đóm bùng cháy)

2KClO3 toC 2KCl  +  3O2­↑

8

NO2

H2SO4 (l) to, không khí

­ ↑NO2 nâu

3NaNO2 + H2SO4 (l) Na2SO4+NaNO3+2NO↑­+H2O

NO↑ +O2 (kk) NO2­ ↑(nâu)

Dùng phân biệt NO2 và NO3(vì NO3 không có phản ứng này).

 

2. Nhận biết một số cation

         

Stt

ion

Thuốc thử

Dấu hiệu

Phương trình phản ứng

1

Li+

Đốt trên ngọn lửa

vô sắc

Đỏ thẫm

(phương pháp vật lí)

2

Na+

Vàng tươi

 

3

K+

Tím hồng

 

4

Ca2+

Đỏ da cam

 

5

Ba2+

Lục (hơi vàng)

 

6

Ca2+

SO42-

↓ trắng

Ca2+ + SO42- CaSO4(it tan)

7

Ba2+

↓ trắng

Ba2+ + SO42- BaSO

8

Mg2+

OH-

(riêng với Fe3+ đặc trưng nhất là dùng ion thioxianat SCN-; còn Fe2+ làm mất màu dd thuốc tím khi có mặt H+).

↓ trắng

Mg2+ + 2OH- Mg(OH)2

9

Cu2+

↓xanh

(nếu dùng dd NH3 thì tạo kết tủa xanh sau đó tan tạo ion phức màu xanh thẫm đặc trưng.

Cu2+ + 2OH-  Cu(OH)2

 

Cu2+   -NH4++NH3+H2O Cu(OH)2↓  -OH-+NH3 [Cu(NH3)4]2+

10

Fe2+

↓trắng xanh

Fe2+  OH-   Fe(OH)2↓  kk  Fe(OH)3 ↓ đỏ nâu

MnO4- + 5Fe2+ + 8H+  Mn2+ + 5Fe3+ + 4H2O

11

Fe3+

↓ đỏ máu

↓ đỏ nâu

Fe3+ + 3SCN-  Fe(SCN)3↓ đỏ máu

 Fe3+ + 3OH- Fe(OH)3¯ ↓đỏ nâu

12

NH4+

OH-, to

NH3 ­ khai, làm xanh quỳ ẩm)

 

 

NH4+ + OH- NH3­ + H2O

Al3+ +OH- Al(OH)3↓  +OH- [Al(OH)4]-

13

Al3+

OH-

từ từ

đến dư

↓ trắng tan ngay khi OH

14

Zn2+

15

Be2+

 

 

 

16

 

 

 

Pb2+

Zn2+ +OH- Zn(OH)2↓  +OH- [Zn(OH)4]2-

Be2+ +OH- Be(OH)2↓  +OH- BeO22-

Pb2+  Pb(OH)2  ↓ PbO22-

17

Cr3+

↓ xanh,

tan ngay khi (OH) dư

   

Cr3+ Cr(OH)3OH- [Cr(OH)63-]

                                     (dd màu xanh)

18

Pb2+

dd H2S

PbS ↓ đen

Pb2+ + S2- PbS↓ (màu đen)

 

3. Nhận biết một số chất khí

Stt

Khí

Thuốc thử

Dấu hiệu

Phương trình phản ứng

1

Cl2

Dd (KI + hồ tinh bột)

Không màu →hoá xanh

Cl2 + 2KI→2KCl+ I2

                 (Hồ tinh bột)hóaxanh

2

I2

Hồ tinh bột

Không màu → hoá xanh

 

3

SO2

dd Br2 hay dd KMnO4

Mất màu dd

SO2 + Br2 + 2H2O  2HBr + H2SO4

5SO2+2KMnO4+ 2H22H2SO4+2MnSO4+K2SO4

4

H2S

dd Pb(NO3)2

Cho ↓ đen

Pb2+ + H2S  PbS↓ + 2H+

5

HCl

dd AgNO3

Cho ↓ trắng

Ag+ + Cl  AgCl↓

6

NH3

Quỳ tím ẩm

Hoá xanh

NH3 + H2O NH4OH

NH3 + HCl  NH4Cl

HCl (đậm đặc)

Tạo khói trắng

7

NO

Không khí

Hoá nâu

2NO + O2  2NO2

8

NO2

Quỳ tím ẩm

Hoá đỏ

3NO2 + H2O  2HNO3 + NO

9

CO

dd PdCl2

Tạo ↓Pd

CO + PdCl2 + H2Pd↓ + 2HCl + CO2­

(hay + CuO đen)

(hoá đỏ Cu)

10

CO2

ddCa(OH)2

Vẩn đục

CO2 + Ca(OH)2   CaCO3↓ + H2O

11

O2

Cu (đỏ), to

Hoá đen CuO

2Cu + O2  toC2CuO

12

Hơi H2O

CuSO4 khan

Trắng hoá xanh

CuSO4 + 5H2O   CuSO4.5H2O

13

H2

CuO (đen) to

Hoá đỏ (Cu)

CuO + H2  toCCu↓ + H2O

14

SO3

Dd BaCl2

Kết tủa trắng BaSO4

SO3 + H2O  H2SO4

H2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2HCl

15

N2

(còn lại sau cùng)

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 342.392
Thành viên mới nhất thuy-chung
Thành viên VIP mới nhất anhthu0811VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.