Bài tập hóa học ôn luyện theo Level

1. Khái niệm, phân loại và danh pháp   1.1. Khái niệm - Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị cơ sở (gọi là mắt xích) liên kết với nhau tạo nên. Hình 1: Một số sản phẩm được làm từ polime VD: polietilen (-CH2–CH2-)n, trong đó -CH2–CH2– : gọi là mắt xích (-CH2–CH2-)n : công thức tổng quát CH2=CH2 : gọi là monome n : gọi là hệ số polime hóa hay độ polime hóa. 1.2. Phân loại a. Theo nguồn gốc: - Polime thiên nhiên (có nguồn gốc từ thiên nhiên): xenlulozơ, tơ tằm,... - Polime tổng hợp (do con người tổng hợp nên), được chia thành 2 loại + Polime trùng hợp: PE, PVC, cao su bu-na,... + Polime trùng ngưng: tơ nilon-6, tơ lapsan,... - Polime bán tổng hợp (do chế hóa một phần từ polime thiên nhiên): xenlulozơ trinitrat, tơ visco,... b. Theo cấu trúc: - Polime mạch không nhánh: PE, amilozơ,... - Polime mạch nhánh: amilopectin, glicogen,... - Polime mạng lưới không gian: cao su lưu hóa, nhựa bakelit,... 1.3. Danh pháp Tên polime = poli + tên monome (Nếu tên monome gồm 2 từ trở lên hoặc từ hai monome tạo nên polime thì tên polime đặt trong ngoặc đơn) VD: (-CH2-CH2-)n: polietilen; (-CH2-CHCl-)n : poli(viyl clorua),... Nhiều polime có tên riêng: teflon (-CF2-CF2-)n, nilon-6 (-NH-(CH2)5-CO-)n,... 2. Tính chất vật lý - Hầu hết các polime là chất rắn, không bay hơi, không có nhiệt độ nóng chảy xác định. - Đa số polime không tan trong dung môi thông thường, một số tan trong dung môi thích hợp. - Các polime có đặc tính khác nhau: • Tính dẻo: polietilen, polipropilen,... • Tính đàn hồi: cao su • Dai, kéo sợi: nilon -6, nilon -7,... • Trong suốt, không giòn: poli (metyl metacrylat) • Cách điện, cách nhiệt: polietilen, poli (vinyl clorua) • Tính bán dẫn: polixetilen, polithiophen   3. Tính chất hóa học  Polime có thể tham gia 3 loại phản ứng: phân cắt mạch, giữ nguyên mạch và khâu mạch. 3.1. Phản ứng giữ nguyên mạch polime - Phản ứng cộng: cộng hidro, cộng clo,... - Phản ứng thế: Xenlulozơ phản ứng với (HNO3 + H2SO4) khi đun nóng cho este xenlulozơ trinitrat [C6H7O2(OH)3]n + 2nHNO3  [C6H7O2(ONO2)2OH]n + 2nH2O 3.2. Phản ứng phân cắt mạch polime - Phản ứng thủy phân: VD: Thủy phân tinh bột (C6H10O5)n + nH2O  nC6H12O6 Polime có nhóm chức trong mạch như -CO-NH-, -COO- dễ bị thuỷ phân khi có mặt axit hoặc bazơ - Phản ứng phân cắt mạch polime bởi nhiệt (phản ứng đepolime hoá hay giải trùng hợp) 3.3. Các phản ứng làm tăng mạch polime - Khi lưu hoá cao su các chuỗi poliisopren liên kết với nhau nhờ cầu nôi -S-S- làm cho phân tứ khối tăng lên rất nhiều. - Khi đun nóng nhựa rezol (nhựa phenol-fomanđehit mạch thẳng) các chuỗi polime cùng nối với nhau bằng cầu nối -CH2- tạo thành mạng không gian.   4. Điều chế polime   4.1. Phản ứng trùng hợp Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử rất lớn (polime) Điều kiện cần của các monome tham gia phản ứng trùng hợp là: có liên kết bội hoặc vòng kém bền a. Trùng hợp từ một loại monome - Polietilen - Polipropylen - Poli(vinyl clorua) - Polistiren - Poli(vinyl axetat)   - Poli(metyl acrylat) - Poli(metyl metacrylat): thủy tinh hữu cơ plecxiglas - Polibutađien: cao su buna - Cao su isopren - Tơ nitron (hay olon) - Tơ capron (nilon-6) b. Trùng hợp từ nhiều loại monome (đồng trùng hợp) - Cao su buna - S - Cao su buna - N 4.2. Phản ứng trùng ngưng Trùng ngưng là quá tình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử rất lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (như H2O..) Điều kiện cần đê có phản ứng trùng ngưng: Các monome tham gia phản ứng trùng ngưng phải có ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng để tạo được liên kêt với nhau. a. Trùng ngưng hai nhóm chức trong cùng một phân tử monome Nếu phân tử chỉ có 2 nhóm chức phản ứng thì trùng ngưng sẽ tạo polime mạch không phân nhánh. - Tơ nilon-6 (tơ capron) - Tơ nilon-7 (hay tơ enang) b. Trùng ngưng hai nhóm chức thuộc hai monome khác nhau (đồng trùng ngưng) - Tơ polieste (tơ lapsan) - Tơ nilon - 6,6 - PPF có 3 dạng: nhựa novolac, nhựa rezol, nhựa rezit.- Poli (phenol - fomanđehit) (PPF) + Nhựa novolac: Đem đun nóng hỗn hợp fomanđehit và phenol lấy dư, xúc tác axit được nhựa novolac (mạch không phân nhánh) + Nhựa rezol: Nếu dư fomanđehit và xúc tác bazơ cho nhựa rezol + Nhựa rezit: Khi đun nóng nhựa rezol ở nhiệt độ 150°C thu được nhựa có cấu tạo mạng không gian gọi là nhựa rezit hay còn gọi là nhựa bakelit.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 321.903
Thành viên mới nhất tran-hoang-phuong-nam
Thành viên VIP mới nhất 112486584366027744927VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.