Ghi nhớ bài học |
GDCD 12
Pháp luật và đời sống
Level 2 - Bài số 1 - TH
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Bộ luật hoàn chỉnh đầu tiên của Việt Nam là: Trong các phương tiện để nhà nước quản lý xã hội thì phương tiện nào hiệu quả nhất ? Vì sao pháp luật mang bản chất giai cấp sâu sắc? Pháp luật có mấy đặc trưng cơ bản? Tổ chức duy nhất có quyền ban hành pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật là: Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn cuộc sống là đặc điểm của: Luật di sản văn hóa là: Các quyền và nghĩa vụ pháp lý cơ bản của công dân được quy định trong: Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân? Điền từ thích hợp vào chỗ trống. …………..là biểu hiện chung của bất kì kiểu pháp luât nào. Tuy nhiên, mỗi kiểu pháp luật lại có biểu hiện riêng của nó. Nội dung nào sau đây thể hiện bản chất giai cấp của pháp luật? Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp phải có: Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế được thể hiện: Đặc trưng nào sau đây phân biệt sự khác nhau giữa pháp luật với các quy định đạo đức? Luật nào sau đây ở nước ta có giá trị pháp lý cao nhất: Nhà nước hay dùng các quy phạm đạo đức nào để biến nó thành các quy phạm pháp luật: Pháp luật có mấy bản chất cơ bản? Luật doanh nghiệp là: Tính giai cấp của pháp luật thể hiện ở chỗ: Pháp luật thể hiện là những quy tắc xử sự chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người , trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.  Nhận định trên đã thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?

Thành viên đã làm bài (455)
2026736177562026 147660932511646 linareban 1711458749151064 434290473712681 2234305670182395 lucbinh_167 123101165384474 hoa-lan-tim 2000881843503826 200143227382293 426651264418746 111665101123097253989 1940938719483397 maitram123 nguyen-hoa-binh 216814902266652 son-van-tran 692100067829221 chucquynh 1926152187661213 336281496840669 154643811955496 natalienguyenmeomeo 647738825420991 897156110460382 804480689914587 buichinh123 115842309084599487911 921969421303402 naunau3399 566969366975648 2341501359453557 1873134959681334 dieulinhcute 502473533615672 299476277168301 kingofkings121 389723868111213 105602617828240519682 tranvanhai 492195454488516 111369371577581324483 bvtruong20 taamm1611 160635858008591 luqui9090 2077034065852701 570786233376899 do-thao-nguyen huynhthiphuongtruc 226047738204686 vothihuyen 228976137902550 th0c0nfme2 diepanhanh dongyen1511 yiyi201 453847185011407 luong8234 1941015796226364 270857043637819 225859814819048 403284920500291 196089384686428 839840376415490 doanthihoaitrinh trangss-be-ngoan truongcaoman 2168422233378493 106133045270151038577 102893116358578059451 102427023457429178755 134981077229201 117081124999425689795 116150899191768 924040631093288 lananhns 274566739748063 163656281158514 loanzth12 2071248953149785 543385842776784 1940749712851339 568177803581814 676768142726483 101392632258361679521 303606040152291 323687375125796 123988278348033 253349655150772 115775039421276991889 886151341566772 279072592926787 vanthien027 1897432240474055 550458385306860 117415320132257611501 620992068247203 100539540252994004263 111546862227205867886 557319338055423 1832197570444019 481007148966650 huonglieu ThaoTiHon 257748758303371 188821551900453 kyunt-nguyen lucvancao 315400022632326 108705417611899858262 855637184610872 379331725899047 hoangphudz 762524153939090 396309864137167 nguyenchithanhpm 170270750186883 1990773584513713 659281300933609 306162810002045 536044653405756 109141281223705596349 278042569352283 2051919415092708 ngockim11a8 1928703660703892 152807985343427 2018229895074405 thuynganganga 129932471012646 nhikhungdien nhutnhut Vithihaiyen nguyenthuy11320 quynhanh2810 tienrong 1941865096133621 ThuanThanhTra hongphuc2510 yooshinhye nguyenthuyvann121020 1920836751568114 1941057219510891 357686414702661 405385809864334 1967626356817910 434766270258790 102105248801080236563 traidatnay1012 duongtronghuu 101589221726265887486 ny-bi tamnhu2001 trinhninh82 498791683953074 358724474914595 111321923231686563187 105264563711500 101454409180707737114 thanhnhannt 109714290239032921471 phonguyen7899 112093434763401109968 614108782268464 744186825930462 436820450177682 379794982491857 Dinhgiang3799 1959869470977575 thuyuyen01 nguyen-tan-loc 568477676919870 anhquyen2000bg 490411834816762 dinh-thang 103876613496197573619 jero-kiryu 230978957418202 nguyenthithanhthien 531645073950723 lehoangvu NTYNT1203 1944047769166393 pthanh 1983449531940725 2037077729853948 112990209062079457887 1984809451816802 794264024091469 2019010485085108 735797783468503 521127981715690 612568012428548 641098752906231 262316917625955 thupink 246715632528028 anhky224710 554902214857045 103695391451054379587 376173629496798 Dominhanh 696423847390852 328494184281308 may_moon 1979958268960194 368126570287454 794737100734898 1915207195465109 rashford19 phucbaola565 538062939874175 Baotramzt Nhatrangtran1983 660519750813708 thuhuong2000 bich-thao heoxinhdep 394306604323135 369400923484029 142671823131123 1945862805734471 1987856061487840 2067657720231685 100258259027286721116 UyenLien 1994613344161781 740455059483784 Thao1128 690226058033109 805862806426563 neonverde 511970225867368 137547746881830 1949718798676132 mynhinhanh 298397144329968 472377309881225 255824358322820 2009140029302819 635210270177301 513621202342798 Tpanh2000 269663196941909 453621268413782 2033792236888698 piika-chu 283902858999957 710484779160550 Luan99 1791273991165063 ppp333 265716873950821 916607368487003 nhatanh2312 575419789492902 tramy18 207943870149517 106569364750178829171 145496942868464 phuongvien 156612715064535 211789676290189 109518307800399515896 fangyuan811 uyen-nguyen 119469325416900 1781380715506671 phuongling 2134995973438396 ht140199 358901784565739 106324989882840689817 tieulinhh pndt0108 732700300423829 348818338918240 501758720203216 1960328630957694 dangthaotn1 228134511085931 1865824137066562 tuumee 108537872432280838882 141492553301582 thuy_pu_99 117780635618286145371 495872307592281 Lumsara 798320927198134 133709904101598 115695909409183265370 cattuong655 1827277130935145 263787170822241 pompous-nguyen 351967328877554 518415938512578 vohuynhngochan99 1981469122132791 310069606460871 110758694017746479351 363692824082920 103423972396232769190 544183265940833 811794702328233 chibe123 minhhieule10a3 HuyenAnh2409 621504131517480 viccccccccc 157234358585254 haunguyenthi dungirq 455972374857984 309152462937715 337600227065285 nguyenlamduc 1813865258942913 733789126977988 687103418342646 406336853225826 746380129037181 400112813731631 622487394761779 anh-moon Anhanh_0902 2272157303016764 134789934044807 140314543357395 383218938800696 pulpul 1923310261273213 178207976069198 435963336785841 111687355347466000352 564027017281545 my_hang 2019489241604818 470716819979539 1526500614062494 115780347177231836043 venguyen 1958354111090355 tathanhthai 2154970904774570 1829024064067410 1679301139045363 590104564712341 515720545457639 vulinhtqk trang16032000 686382541760807 Phuongkich hongphuc12c10 minhhuongmiko phuonghoakkj gai-xuong-rong 115955278890255894343 319008555238322 115677584482825221864 101146009172023000619 Nghia240499 187657785310629 787355914794952 543272386029677 114837026664533868840 109048532903750420526 2171543333072892 683609838499052 quoctrang10t1 168297923988254 366626690461955 quoctai 2037804343165107 115578065836557 102882678350917639448 172196900004303 143324533110767 1801291426834720 1994648864124752 2000610363542163 NhatAnh99 104465642787340237229 303475663475465 355572168212646 322844231862960 498041107254439 1967377206915027 Mongmanh 2104254666556918 153899748585434 411310962703567 642609582741440 738499729824735 2001229296814541 1724156661212717 1895328090789693 723274174547232 102632804706452661452 nglinh 2018536185030739 164378697627768 1962946350619471 2032903816988932 1873643229613710 411366339676248 Maitruyen 546172675813486 396274494163733 145988112678183 2008022026142275 781885715486710 114134856878917094039 2082365725358718 124152718289809 140233273201785 303528570148013 308105069683597 1939955006328303 1978042875802780 722792761415260 185622205610130 346519466086218 khuong218 178537282997309 757908597752561 2076165482706647 229863677517142 124120851573998 271137316756692 104808531809575966445 1814252588891216 chieu_147 117501842322959 519430195102164 107342331145871720946 hehehaha 500783276934847 742202825980176 248072035879881 720941958294813 1953858698203400 120896875304572 563143967360224 137132260750142 237352233691002 228008917802343 maismile 427971717645150 thanhthanh2306 129700154434825 550965502025047
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.555
Thành viên mới nhất ngochanh75
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.