Ghi nhớ bài học |
Bài trắc nghiệm số 3
GDCD 12
Pháp luật và đời sống
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 8/10
Nếu là thành viên VIP: 6/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Để đảm bảo nguyên tắc thống nhất trong việc xây dựng và áp dụng pháp luật thì cần phải: Điền từ thích hợp vào chỗ trống Thực hiện pháp luật là hoạt động..................làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống. Các quy định pháp luật được thực hiện trong thực tiễn đời sống xã hội, vì sự pháp triển của xã hội là đặc điểm của: Hệ thống pháp luật là: Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước đại diện. Nhận định trên đã thể hiện: Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản…. Nội quy nhà trường, Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phải là văn bản quy phạm pháp luật không? Pháp luật là những quy tắc xử sự chung có nghĩa là: Điền từ thích hợp vào chỗ trống. “Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự mang tính ....................., do .................. ban hành và bảo đảm thực hiện, thể hiện ....................... của giai cấp thống trị và phụ thuộc vào các điều kiện .................. , là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội” Pháp luật có tính bắt buộc chung có nghĩa là:  

Thành viên đã làm bài (562)
257748758303371 170270750186883 tienrong 321660341632342 nhikhungdien 140233273201785 1971876446408262 228976137902550 390206121490646 dinh-thang 117081124999425689795 129932471012646 216814902266652 2032903816988932 230978957418202 109518307800399515896 740455059483784 742202825980176 568477676919870 435118253569630 hongphuc2510 104486770420944450924 103695391451054379587 MinhTam27 642609582741440 115842309084599487911 luong8234 498791683953074 1897432240474055 229863677517142 2018229895074405 211789676290189 son-van-tran maitram123 huynhthiphuongtruc 1941865096133621 Baotramzt 358901784565739 746380129037181 298397144329968 453847185011407 385728875558698 531645073950723 1163575607119441 1944047769166393 piika-chu 152822782157960 148203455950535 134981077229201 1966186200276568 luyenthitotnghiep 111687355347466000352 434971297308616 1994613344161781 875563705935632 628787497540886 yooshinhye 111369371577581324483 536044653405756 truongcaoman giangwxyz 328494184281308 1865824137066562 2026736177562026 596341037447481 744817825876201 1960328630957694 dieuvan 278728435978361 115780347177231836043 620992068247203 233132640918693 262316917625955 405385809864334 897156110460382 hongaiko172 105602617828240519682 1816095715352468 NTYNT1203 2052000075081067 117415320132257611501 490411834816762 1794591914173543 228134511085931 anhquyen2000bg 318190162240106 1979958268960194 1945862805734471 886151341566772 101454409180707737114 113274759678573672821 nguyennhut14 584249345292105 thuanhugo235 may_moon 100786738802378261961 316238478905748 Vithihaiyen nhung1304 105303013020944302297 2016154931952457 pthanh 1967626356817910 249622672229578 436820450177682 320945571835368 316170455851378 Nhatrangtran1983 545948805797616 104297196814672754009 525060531205045 nguyenlamduc quancr dieulinhcute 2067657720231685 152807985343427 linhcuong2912 Nhuquynhpq 722792761415260 phan1702 497845464064405 248072035879881 126867898417087 319008555238322 dienkim 1944818542477147 thuy_pu_99 112093434763401109968 trinhninh82 maikhoa 127952324837504 2074334122852956 794737100734898 chucquynh 624943537848103 453621268413782 696423847390852 533685516982458 Anhanh_0902 2037077729853948 178207976069198 2164193330575156 633535100367634 163656281158514 phucbaola565 282890578974593 ThuanThanhTra 190574944996092 1962946350619471 Danyb nhutnhut 406014506566488 anh-moon natalienguyenmeomeo 269663196941909 612568012428548 quoctrang10t1 107467802092088293172 lucbinh_167 2019489241604818 1843284739298900 110758694017746479351 106133045270151038577 109847754423469971117 thanhnhannt Nazley 218367328696975 724797141242450 taamm1611 253349655150772 860407737466830 pndt0108 Maitruyen lethihongnhung 690226058033109 540065436415056 thuhoa2903 116150899191768 1724156661212717 101754521097031798441 1928703660703892 leminhhanh PhucQuang 150010832361855 nhuhang123 513444312336622 101392632258361679521 doanh2011 tranthiainhan11901 762524153939090 117446645493567532645 386396271784597 ht140199 Nghia240499 568835166783782 2174838526089903 732700300423829 2086093295010186 doanhongnhung 378810156228057 100258259027286721116 121324295548436 trangchi 371682823293998 minhhuongmiko chieu_147 phuonghoakkj 103526770360810846368 263009417868190 708175599354545 106687408591013813092 311640075910783 huonglieu 477383162605558 muadong2016 min185 1937815306546256 uyen-nguyen Phuongkich nguyen-hoa-binh 157211764918821 813114768890648 283902858999957 minhhieule10a3 133874024386835 383122248783537 495618850803655 lananhns phonguyen7899 tramy18 2136699529929500 239738236565196 659281300933609 692100067829221 103080429505964126403 196275017768675 phuongvien tieulinhh 572863506425540 453481578338295 ThanhTuyenN1710 733789126977988 526509604414633 2016491238626773 420750955051184 173088033512903 293945581200110 danhdiem mathaivy123 575419789492902 h3tmtp 351967328877554 110709742448392578048 470753633411994 677839182610174 1958918891017455 pompous-nguyen 1912991682358377 Congnguyen182 Thao1128 166566027341093 1984809451816802 749437995243502 neonverde 578900435799409 303933690373949 528990704248840 710484779160550 115383255382818502491 2001229296814541 hoaanhtuc 531287790566785 Thanhduong123 tlanh123jkl phansakura78 leeengkeeeng KimChung1320 794264024091469 470716819979539 142199483377016 933010446853616 505590909959013 481013125737246 vanthien027 515762468794041 phuongchinh ngockim11a8 NhatAnh99 879417722226762 321245408679079 2039761132931153 744186825930462 344434583019998 406336853225826 581497382196917 724141664641105 123997745244372 102372104565869230183 duongtronghuu 423486554716173 114049903050558414158 1941057219510891 647738825420991 camly012 683609838499052 hoangthinien412000 2075499859355637 cattuong655 294309157742816 ny-bi nhochany tranthikieuoanh mynhinhanh 101819605970505783778 701365496724941 vuhaannhien 515720545457639 tathanhthai 112921617323132901608 HaThanhHien 145314576403441 132900074378158 ngoctrinh1923 2104254666556918 hoa-lan-tim nguyen-tan-loc 142798432995661 100837010454705961938 164378697627768 vothihuyen sophone2001 2021501764792658 1987856061487840 jero-kiryu 337786470088501 336281496840669 bich-thao 916607368487003 137258707336498 202074493922924 bacham jhoon84 2061593544122790 1983449531940725 117501842322959 109486300360761655964 110404434043982424428 Luan99 ppp333 trankimhoang chibe123 1895634720685789 720205964851905 520199198358411 639142413142855 2051919415092708 355572168212646 309597976184673 115955278890255894343 1937166946611050 781885715486710 hathixuan 421634898233336 250525165659616 2004875056434247 haunguyenthi 938172809693250 PhuongEm 559258111085068 358724474914595 1992520111030932 913039302205692 312832569201951 huynguyen34 2014966002106201 1869572016686712 379331725899047 1927828617468521 766281140382509 maismile 198178374463115 109141281223705596349 566969366975648 1741824832793048 106654488521984533798 1963007897297135 duonghemy123 502473533615672 2009140029302819 241320766530286 2159481397611679 462192620799948 2218017978463447 250653842463548 109714290239032921471 hoangkham 731625553689912 271284656853998 150337125887989 660519750813708 2008078912838518 nguyenkimanh28399 149397185921916 350413888864771 518415938512578 441353766323821 339629239781154 hagb244 110938118844073613201 1001094400053287 220332871907837 1990279821288025 bemeo1999 phuongling khanhlybeshin 433910710393641 124120851573998 nguyenthuy11320 mtdd141 nguyen-phuong-thao 348688075704601 phuongmaingothi gai-xuong-rong ThaoTiHon Hatitie nguyenyen1999 839840376415490 buichinh123 586575248429532 naunau3399 2000610363542163 117140660910317571248 doanthihoaitrinh quang 117564355957909454465 368126570287454 887690901618781 vuonxanhunguocmo huynh-tung tamnhutini cindytruc kyunt-nguyen a-lo-lo 163725231038554 Dinhgiang3799 trangss-be-ngoan 319338878730028 do-thao-nguyen 2272157303016764 138796653839799 1934322846836567 1939955006328303 phungkim dungirq 104403496992500565979 nguyendung29052001 thuynganganga 101569097050218139202 1991424744441156 quynhanh2810 nguyenthuyvann121020 760881807637839 401456310315982 394306604323135 315400022632326 YoonSooKyo nglinh 668153480210832 278042569352283 838938516307826 115677584482825221864 543272386029677 1990773584513713 416100455508240 361704374371459 133709904101598 1975551469437463 2001997600070943 559385341091883 182979045679150 2071891233141028 527878154302728 745258882482391 106569364750178829171 103559595737866910888 1806765126288249 108699680801297156403 100749643874365393009 102427948477273548248 vananh11 2096027007298266 103771454591968769844 116617128710686292435 2012626505728193 quoctai 686382541760807 550965502025047 524497461262069 vumicho 614108782268464 263258370850122 356992704723031 455972374857984 thupink 415894955540663 104465642787340237229 tuumee 741719962835384 105264563711500 2070103179978285 2134995973438396 1997931067172224 813395372179161 trang16032000 546172675813486 400112813731631 192969317969377 nguyenkimtrong 242745439794892 108846241992786411147 chayngayde 470032816745896 2115265838758773 337600227065285 2018536185030739 264414727462755 1916179835339231 heoxinhdep 299481437542675 catlac8120 337795313695531 149017589381994 310069606460871 168297923988254 2154970904774570 298147934114237 100785084356553518493 576448249438434 Dominhanh 362766690852545 1941015796226364 2005579936373972 2171543333072892 TanQuynh2211 thanhhao2k momun241 venguyen ngocnu17122000 519430195102164 thanhnha2908 518991318541400 hoanganh535 _pbtn_ 2039485266338098 167935090430457 dennislinh24 524378781269017 nhinmegi 333155114217371 537383683454114 158357744725348 lehoangvu
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 314.250
Thành viên mới nhất minhphuong2004pc
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.