Ghi nhớ bài học |
Địa lý 12
Địa lí dân cư
Level 3 - Bài số 3 - TH
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nước ta có 54 dân tộc khác nhau nhưng theo thống kê năm 2006 thì dân tộc Kinh chiếm Nhận định nào dưới đây không phải là đặc điểm của quá trình đô thị hóa của nước ta? Cho bảng số liệu:              Cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế nước ta, giai đoạn 2000 – 2012                                                                                                                (Đơn vị %) Năm 2000 2005 2007 2012 Nông – lâm – ngư nghiệp 65,1 57,3 53,9 47,4 Công nghiệp – xây dựng 13,1 18,2 20,0 21,2 Dịch vụ 21,8 24,5 26,1 31,4 Nhận xét nào sau đây chưa chính xác khi nhận xét về sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế của nước ta giai đoạn 2000-2012? Cho bảng số liệu:              Cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế nước ta, giai đoạn 2000 – 2012                                                                                         (Đơn vị %) Năm 2000 2005 2007 2012 Nông – lâm – ngư nghiệp 65,1 57,3 53,9 47,4 Công nghiệp – xây dựng 13,1 18,2 20,0 21,2 Dịch vụ 21,8 24,5 26,1 31,4 Để thể hiện sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế nước ta, giai đoạn 2000 – 2012, biểu đồ thích hợp nhất là Khu vực đô thị đóng góp số GDP cho cả nước năm 2005 là (%) Để phân loại các đô thị thì dựa vào tiêu chí cơ bản nào? Đường lối đổi mới được khẳng định từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ mấy? Cho bảng số liệu:              Cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế nước ta, giai đoạn 2000 – 2012                                                                                                                (Đơn vị %) Năm 2000 2005 2007 2012 Nông – lâm – ngư nghiệp 65,1 57,3 53,9 47,4 Công nghiệp – xây dựng 13,1 18,2 20,0 21,2 Dịch vụ 21,8 24,5 26,1 31,4 Nhận xét nào sau đây chưa chính xác khi nhận xét về sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế của nước ta giai đoạn 2000-2012? Phương hướng trước tiên làm cho lực lượng lao động trẻ ở nước ta sớm trở thành một nguồn lao động có chất lượng là Chính sách Đổi mới của Đảng và Nhà nước ta bước đầu đã có tác dụng chuyển dịch lao động từ : Thành phần kinh tế nào ở nước ta hiện nay có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất? Cho bảng số liệu: Cơ cấu lao động đang làm việc phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn 2000 – 2010                                                                                                   (Đơn vị: %) Năm 2000 2002 2005 2010 Thành phần Nhà nước 9,3 9,5 9,5 10,4 Thành phần ngoài Nhà nước 90,1 89,4 88,9 86,1 Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 0,6 1,1 1,6 3,5 Để thể hiện sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế nước ta, giai đoạn 2000 – 2010, biểu đồ thích hợp nhất là: Tính đến năm 2015 dân số nước ta đứng thức bao nhiêu trên thế giới? Tỉ lệ thất nghiệp cao là tình trạng của khu vực nào ở nước ta? Tuổi thọ trung bình (năm) nước ta thấp nhất ở vùng Trong quá trình đô thị hóa cần chú ý vấn đề nào? Người Việt Kiều đang sinh sống tập trung nhiều nhất ở Quá trình đô thị hoá ở miền Bắc gắn liền với Tỉ lệ lao động không có trình độ chuyên môn kĩ thuật thấp nhất là vùng? Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên năm 2006 là ở nước ta là Nhận định không chính xác về nguyên nhân dân cư nước ta tập trung ở các vùng đồng bằng, ven biển là Tháp dân số nưóc ta năm 1999 thuộc kiểu nào? Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam trang 15, hãy xác định vùng có mật độ dân số cao nhất nước ta Cho bảng số liệu: Cơ cấu lao động đang làm việc phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn 2000 – 2010                                                                                                               (Đơn vị: %) Năm 2000 2002 2005 2010 Thành phần Nhà nước 9,3 9,5 9,5 10,4 Thành phần ngoài Nhà nước 90,1 89,4 88,9 86,1 Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 0,6 1,1 1,6 3,5 Thành phần kinh tế nào có tỉ trọng lớn nhất trong 3 khu vực kinh tế? Năm 2005, tỉ lệ dân thành thị cao nhất xếp theo thứ tự là vùng Các đô thị: Phú Xuân, Hội An, Đà Nẵng, Phố Hiến xuất hiện ở thế kỉ Các vùng núi và cao nguyên nước ta dân cư thưa thớt là do Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam trang 17 hãy cho biết, trong giai đoạn 1990 - 2007 tỉ trọng của khu vực nông-lâm-ngư nghiệp trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta có sự thay đổi như thế nào? Ở nước ta, loại tài nguyên có triển vọng khai thác lớn nhưng chưa được chú ý đúng mức : Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn nào trong công cuộc hội nhập quốc tế và khu vực? Biển Đông là vùng biển lớn nằm ở phía  Nhận định không phải là thành tựu của công tác xoá đói giảm nghèo: Thành phố thường có nhiều chức năng gắn bó với nhau nhưng quan trọng hơn cả là chức năng nào? Tỉ lệ biết chữ của người lớn (từ 15 tuổi trở lên) ở nước ta Trong công cuộc đổi mới ở nước ta, lĩnh vực nào được đổi mới đầu tiên? Trong quá trình phát triển mạng lưới đô thị ở nước ta hiện nay cần quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội ở  Nước ta có số dân đạt 90 triệu người vào năm nào? Trong những năm gần đây, khi phân bố lại dân cư chủ yếu là chuyển đến vùng Nhiều xí nghiệp quốc doanh chưa triệt để sử dụng được quỹ thời gian lao động là vì Đô thị hóa diễn ra gắn liền với quá trình nào sau đây?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.602
Thành viên mới nhất lemycfg
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.