Vinh danh bảng vàng

Bảng xếp hạng tuần

1 LeAnhDuy - 616 điểm
2 dsmalganis Thành viên VIP - 495 điểm
3 chucnguyen - 420 điểm
4 nhitran47 - 294 điểm
5 quang-cbm - 255 điểm
6 ngoc-huyen Thành viên VIP - 243 điểm
7 nguyen-van-hieu - 227 điểm
8 minh-hien Thành viên VIP - 202 điểm
9 hajtkaj - 192 điểm
10 nhatmainhat Thành viên VIP - 182 điểm
11 nguyenhuuthien1999 Thành viên VIP - 177 điểm
12 caothu305 Thành viên VIP - 169 điểm
13 bieng Thành viên VIP - 163 điểm
14 linhmit - 160 điểm
15 truong-viet-hoang - 142 điểm
16 nguyen-hai - 136 điểm
17 cay-duong-sau Thành viên VIP - 134 điểm
18 dinh-xuan-dao - 128 điểm
19 vit-con-xau-xi Thành viên VIP - 121 điểm
20 tran-vu - 118 điểm
21 nongthimyhuong - 116 điểm
22 khuat-quang-giap - 114 điểm
23 hophi2604 - 113 điểm
24 huyen-trang - 113 điểm
25 batdoe Thành viên VIP - 110 điểm
26 Hoangvu97 - 108 điểm
27 kevin-tran - 107 điểm
28 ngoc-ha - 105 điểm
29 Tangia123 - 103 điểm
30 Aegon Thành viên VIP - 101 điểm

Bảng xếp hạng tháng 06-2017

1 LeAnhDuy - 2299 điểm
2 JoonnyTran Thành viên VIP - 1640 điểm
3 truong-kim-thoa Thành viên VIP - 604 điểm
4 tranledat12a5 Thành viên VIP - 599 điểm
5 batdoe Thành viên VIP - 587 điểm
6 dinh-thang Thành viên VIP - 547 điểm
7 Aegon Thành viên VIP - 524 điểm
8 quyet-tam Thành viên VIP - 505 điểm
9 dsmalganis Thành viên VIP - 495 điểm
10 chucnguyen - 454 điểm
11 nhatmainhat Thành viên VIP - 445 điểm
12 ngoc-huyen Thành viên VIP - 439 điểm
13 quang29 - 421 điểm
14 quang-cbm - 414 điểm
15 nguyen-van-hieu - 405 điểm
16 bieng Thành viên VIP - 400 điểm
17 minh-hien Thành viên VIP - 383 điểm
18 Nguyenthuytrang Thành viên VIP - 375 điểm
19 Minhtien19 - 366 điểm
20 nguyenhuuthien1999 Thành viên VIP - 345 điểm
21 cay-duong-sau Thành viên VIP - 338 điểm
22 anh-duong Thành viên VIP - 337 điểm
23 son-van-tran Thành viên VIP - 337 điểm
24 longtruong2506 Thành viên VIP - 333 điểm
25 huonghip - 319 điểm
26 vovandieu Thành viên VIP - 313 điểm
27 ngato Thành viên VIP - 310 điểm
28 linhmit - 295 điểm
29 nhitran47 - 294 điểm
30 bivecute Thành viên VIP - 294 điểm
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 147.002
Thành viên mới nhất 802754253226095
Thành viên VIP mới nhất vuloc99VIP