Vinh danh bảng vàng

Bảng xếp hạng tuần

1 dangviethung Thành viên VIP - 126 điểm
2 tu-dinh Thành viên VIP - 113 điểm
3 NhatAnh99 Thành viên VIP - 107 điểm
4 vubeo123 Thành viên VIP - 81 điểm
5 truyen354527 - 73 điểm
6 lanthuvacong Thành viên VIP - 66 điểm
7 nguyen-hong-khanh Thành viên VIP - 62 điểm
8 huynhthiphuongtruc - 60 điểm
9 kyunt-nguyen Thành viên VIP - 57 điểm
10 phat-thanh Thành viên VIP - 55 điểm
11 huykl258 Thành viên VIP - 52 điểm
12 nguyen-phuong-thuy - 51 điểm
13 mai-cao-phuong Thành viên VIP - 49 điểm
14 son-kelvin Thành viên VIP - 48 điểm
15 hienquyet1509 Thành viên VIP - 45 điểm
16 dh-y-tn - 43 điểm
17 PhuongHoa2209 Thành viên VIP - 43 điểm
18 lon-nho - 38 điểm
19 Anhtuan9779 Thành viên VIP - 36 điểm
20 nguyen-van-lam Thành viên VIP - 35 điểm
21 oanh-nguyenvan - 34 điểm
22 Minhtang99 Thành viên VIP - 33 điểm
23 tuanxdat - 33 điểm
24 NguyenThiNgocAnh0305... Thành viên VIP - 32 điểm
25 khanheahleo - 31 điểm
26 hoang-huu-tam Thành viên VIP - 29 điểm
27 police17 - 28 điểm
28 hiep-diamond - 27 điểm
29 dangthilananh5498 Thành viên VIP - 27 điểm
30 glamcat - 25 điểm

Bảng xếp hạng tháng 01-2017

1 PhuongHoa2209 Thành viên VIP - 258 điểm
2 NhatAnh99 Thành viên VIP - 231 điểm
3 tu-dinh Thành viên VIP - 224 điểm
4 huynhthiphuongtruc - 224 điểm
5 thanh-nguyen - 210 điểm
6 nguyen-hong-khanh Thành viên VIP - 208 điểm
7 Tamkuti91 Thành viên VIP - 204 điểm
8 tung1999_hz Thành viên VIP - 198 điểm
9 dangviethung Thành viên VIP - 187 điểm
10 yennhithile Thành viên VIP - 165 điểm
11 vubeo123 Thành viên VIP - 160 điểm
12 nga-le Thành viên VIP - 152 điểm
13 phat-thanh Thành viên VIP - 149 điểm
14 linh11102016 Thành viên VIP - 149 điểm
15 huykl258 Thành viên VIP - 128 điểm
16 Khanhcon Thành viên VIP - 125 điểm
17 anh-duong Thành viên VIP - 111 điểm
18 Anhtuan9779 Thành viên VIP - 110 điểm
19 ht140199 Thành viên VIP - 106 điểm
20 motkyniemvui Thành viên VIP - 101 điểm
21 phuongbong947368 Thành viên VIP - 99 điểm
22 qle19961996 Thành viên VIP - 98 điểm
23 tran-thi-diem-phuc - 96 điểm
24 nhung8520 Thành viên VIP - 96 điểm
25 truyen354527 - 92 điểm
26 Hoangnamthien - 92 điểm
27 mai-cao-phuong Thành viên VIP - 87 điểm
28 buitienthinh - 86 điểm
29 lang-anh-tuan Thành viên VIP - 83 điểm
30 duongminh92 Thành viên VIP - 82 điểm

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 104.212
Thành viên mới nhất le-manh-cuong