Vinh danh bảng vàng

Bảng xếp hạng tuần

1 namphuonghp2002 Thành viên VIP - 60 điểm
2 sysang Thành viên VIP - 60 điểm
3 got6 - 59 điểm
4 linhlena - 41 điểm
5 quang-sat-luc - 37 điểm
6 Namnguyenvan - 30 điểm
7 chinh-tran-buu Thành viên VIP - 30 điểm
8 duc-an - 30 điểm
9 nguyen-minh - 28 điểm
10 thanhh-quangg - 24 điểm
11 Thucuc123 - 24 điểm
12 pthao29 - 24 điểm
13 Nguyenhoanghuy - 23 điểm
14 lieu-nhuoc-vy - 20 điểm
15 Tdan - 19 điểm
16 hong-nhung - 19 điểm
17 dieptamhao - 18 điểm
18 nguyen-timo-thi - 18 điểm
19 Duykull1300 Thành viên VIP - 16 điểm
20 khoikhoikhoi - 16 điểm
21 phuongthanh1811 - 16 điểm
22 bvat2001 - 16 điểm
23 mai-phuong-thao - 15 điểm
24 lucthianhtuyet3958 - 14 điểm
25 letrunghieuidol - 13 điểm
26 caitaikhoan - 13 điểm
27 churuacon - 13 điểm
28 tri-nguyen - 13 điểm
29 glank21502 - 13 điểm
30 vu-du - 12 điểm

Bảng xếp hạng tháng 10-2017

1 nguyen-hong-khanh Thành viên VIP - 201 điểm
2 Duykull1300 Thành viên VIP - 146 điểm
3 loanbn2707 Thành viên VIP - 102 điểm
4 Ngtuant48 Thành viên VIP - 99 điểm
5 sysang Thành viên VIP - 64 điểm
6 nguyenkimanh28399 Thành viên VIP - 62 điểm
7 Namnguyenvan - 61 điểm
8 namphuonghp2002 Thành viên VIP - 60 điểm
9 thuhuong1980 - 60 điểm
10 got6 - 59 điểm
11 tran-duy Thành viên VIP - 53 điểm
12 nguyen-van-quan - 52 điểm
13 chinh-tran-buu Thành viên VIP - 48 điểm
14 vuminh-star Thành viên VIP - 47 điểm
15 dieptamhao - 47 điểm
16 tranhuyenqs123 - 46 điểm
17 cátchi - 43 điểm
18 linhlena - 41 điểm
19 nguyen-oanh - 41 điểm
20 vothikimngoc2001 - 41 điểm
21 thienholago - 40 điểm
22 lucthianhtuyet3958 - 39 điểm
23 quang-phuc - 39 điểm
24 vu-chien Thành viên VIP - 38 điểm
25 Thucuc123 - 38 điểm
26 Trangminhngoc - 38 điểm
27 quang-sat-luc - 37 điểm
28 huonglan101 - 37 điểm
29 khanh-suri - 37 điểm
30 Truongan1406 - 37 điểm
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 172.513
Thành viên mới nhất 1720127948294299
Thành viên VIP mới nhất my-huyenVIP