Vinh danh bảng vàng

Bảng xếp hạng tuần

1 Khanhthido Thành viên VIP - 399 điểm
2 do-chi-tuan Thành viên VIP - 117 điểm
3 besttt Thành viên VIP - 114 điểm
4 phanvanminh Thành viên VIP - 89 điểm
5 hang12 - 80 điểm
6 foolishghost - 76 điểm
7 duong-xuan-truong Thành viên VIP - 76 điểm
8 NgoXuanHoang Thành viên VIP - 73 điểm
9 jero-kiryu Thành viên VIP - 73 điểm
10 tungchi2000 Thành viên VIP - 72 điểm
11 phai-hoe Thành viên VIP - 70 điểm
12 hoang-mai Thành viên VIP - 62 điểm
13 dangviethung Thành viên VIP - 62 điểm
14 Hoango123 Thành viên VIP - 59 điểm
15 phuong-nguyen Thành viên VIP - 57 điểm
16 Baotramzt Thành viên VIP - 57 điểm
17 doan-dans - 54 điểm
18 thuy-nguyen Thành viên VIP - 54 điểm
19 ngoc-luong Thành viên VIP - 50 điểm
20 hoang-ny Thành viên VIP - 49 điểm
21 ah10a2 - 49 điểm
22 JoonnyTran Thành viên VIP - 49 điểm
23 thanh-hiep Thành viên VIP - 47 điểm
24 my-hang - 47 điểm
25 thanhbinh123 Thành viên VIP - 46 điểm
26 koewokikasete Thành viên VIP - 44 điểm
27 maii-nhi Thành viên VIP - 42 điểm
28 minhanhdo2306 - 41 điểm
29 noitru Thành viên VIP - 39 điểm
30 chunchunlove - 38 điểm

Bảng xếp hạng tháng 04-2017

1 Khanhthido Thành viên VIP - 730 điểm
2 ngochan24112001 Thành viên VIP - 581 điểm
3 phuong-nguyen Thành viên VIP - 447 điểm
4 besttt Thành viên VIP - 399 điểm
5 phanvanminh Thành viên VIP - 356 điểm
6 duy-phuong Thành viên VIP - 352 điểm
7 phamthithuyquynhhha - 210 điểm
8 Hoango123 Thành viên VIP - 207 điểm
9 nguyen-huuphu - 179 điểm
10 hvbp2017 Thành viên VIP - 175 điểm
11 kim-thoa Thành viên VIP - 173 điểm
12 noitru Thành viên VIP - 166 điểm
13 Dieu_cute Thành viên VIP - 163 điểm
14 duong-duc Thành viên VIP - 150 điểm
15 vovandieu Thành viên VIP - 143 điểm
16 Lieuminhk - 143 điểm
17 nguyen-hoang-nam Thành viên VIP - 134 điểm
18 vanthien027 Thành viên VIP - 130 điểm
19 hoang-mai Thành viên VIP - 127 điểm
20 phonguyen7899 Thành viên VIP - 124 điểm
21 Baotramzt Thành viên VIP - 121 điểm
22 do-chi-tuan Thành viên VIP - 117 điểm
23 Huanct23 Thành viên VIP - 114 điểm
24 su-mai Thành viên VIP - 114 điểm
25 trinh-thi-hong - 107 điểm
26 thuy-ninh-ngo Thành viên VIP - 106 điểm
27 da-cam Thành viên VIP - 105 điểm
28 phucbaola565 Thành viên VIP - 100 điểm
29 henry-giang Thành viên VIP - 99 điểm
30 Banmaitrang Thành viên VIP - 98 điểm

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 129.971
Thành viên mới nhất anh-phan