Vinh danh bảng vàng

Bảng xếp hạng tuần

1 buichinh123 Thành viên VIP - 1015 điểm
2 baitap19811 Thành viên VIP - 747 điểm
3 smilegate Thành viên VIP - 368 điểm
4 nguyenthach2703 Thành viên VIP - 236 điểm
5 Uyenthu01 Thành viên VIP - 212 điểm
6 Tuoi Thành viên VIP - 142 điểm
7 Admin Thành viên VIP - 125 điểm
8 doan-thi-ly Thành viên VIP - 122 điểm
9 hoahongxanh2 Thành viên VIP - 110 điểm
10 dongnguyen49 Thành viên VIP - 100 điểm
11 dangvankha Thành viên VIP - 99 điểm
12 hoi-huong-nguyen Thành viên VIP - 99 điểm
13 pham-quynh - 93 điểm
14 FOK Thành viên VIP - 87 điểm
15 hung-le Thành viên VIP - 86 điểm
16 xius-xius Thành viên VIP - 81 điểm
17 baocho113 Thành viên VIP - 78 điểm
18 makieuphongbd Thành viên VIP - 78 điểm
19 huong2000yl Thành viên VIP - 77 điểm
20 Thanhthuy1980 Thành viên VIP - 76 điểm
21 ht140199 Thành viên VIP - 73 điểm
22 dao-hong-nam Thành viên VIP - 69 điểm
23 hoang-anh-ngoc Thành viên VIP - 69 điểm
24 map-phuong Thành viên VIP - 68 điểm
25 hoanghonmauzz00 - 67 điểm
26 legiaphuc Thành viên VIP - 64 điểm
27 sun-sun - 64 điểm
28 nam-nguyen Thành viên VIP - 64 điểm
29 vophuongthuy Thành viên VIP - 63 điểm
30 dleh-quyet - 62 điểm

Bảng xếp hạng tháng 10-2016

1 buichinh123 Thành viên VIP - 1015 điểm
2 baitap19811 Thành viên VIP - 804 điểm
3 saomahaytrungtenthe1 Thành viên VIP - 402 điểm
4 smilegate Thành viên VIP - 375 điểm
5 truong-quoc-thuy Thành viên VIP - 329 điểm
6 hoahongxanh2 Thành viên VIP - 270 điểm
7 pham-quynh - 270 điểm
8 an-ngoc Thành viên VIP - 264 điểm
9 hanhhang21 Thành viên VIP - 260 điểm
10 doan-thi-ly Thành viên VIP - 256 điểm
11 duy118 Thành viên VIP - 256 điểm
12 tracnghiem123tvq Thành viên VIP - 247 điểm
13 nguyenthach2703 Thành viên VIP - 237 điểm
14 nhanh Thành viên VIP - 222 điểm
15 nam-nguyen Thành viên VIP - 220 điểm
16 nguyenthinhung82 Thành viên VIP - 219 điểm
17 Thanhthuy1980 Thành viên VIP - 213 điểm
18 Uyenthu01 Thành viên VIP - 212 điểm
19 lehung Thành viên VIP - 211 điểm
20 traclien1960 Thành viên VIP - 209 điểm
21 minh-cao-tran Thành viên VIP - 201 điểm
22 dongnguyen49 Thành viên VIP - 193 điểm
23 phamngocha123456789 Thành viên VIP - 191 điểm
24 hung-le Thành viên VIP - 174 điểm
25 dau-dau - 169 điểm
26 viet-son Thành viên VIP - 161 điểm
27 huong2000yl Thành viên VIP - 158 điểm
28 khongha60 Thành viên VIP - 152 điểm
29 Tuoi Thành viên VIP - 150 điểm
30 sun-sun - 147 điểm

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 75.265
Thành viên mới nhất huy-luu