Vinh danh bảng vàng

Bảng xếp hạng tuần

1 phuonganh128 Thành viên VIP - 97 điểm
2 son-van-tran Thành viên VIP - 95 điểm
3 koewokikasete Thành viên VIP - 85 điểm
4 Baotramzt Thành viên VIP - 81 điểm
5 ry-tran Thành viên VIP - 73 điểm
6 cohaify - 62 điểm
7 dinh-nguyen-quang Thành viên VIP - 55 điểm
8 quy-su Thành viên VIP - 55 điểm
9 ba-lac Thành viên VIP - 49 điểm
10 tram-tran - 49 điểm
11 nguyen-tuoi Thành viên VIP - 46 điểm
12 qua-khu - 43 điểm
13 tu-dinh Thành viên VIP - 43 điểm
14 jero-kiryu Thành viên VIP - 42 điểm
15 uyen-nguyen Thành viên VIP - 41 điểm
16 trinh-huong - 41 điểm
17 hoang-duc-luong Thành viên VIP - 40 điểm
18 nong-minh-phuc - 39 điểm
19 nguyetnga Thành viên VIP - 38 điểm
20 tuan-anh Thành viên VIP - 38 điểm
21 thangfutu1 Thành viên VIP - 34 điểm
22 dinh-thang Thành viên VIP - 34 điểm
23 phuong-nguyen Thành viên VIP - 33 điểm
24 cong-trieu-nguyen Thành viên VIP - 33 điểm
25 vu-ngoc-minh Thành viên VIP - 33 điểm
26 LiemMy Thành viên VIP - 32 điểm
27 trang-thinh - 32 điểm
28 dem-nang - 31 điểm
29 anh-ngos - 31 điểm
30 thao-lie Thành viên VIP - 31 điểm

Bảng xếp hạng tháng 03-2017

1 son-van-tran Thành viên VIP - 375 điểm
2 thuy-ninh-ngo Thành viên VIP - 314 điểm
3 ry-tran Thành viên VIP - 249 điểm
4 hoang-duc-luong Thành viên VIP - 217 điểm
5 adam-hu Thành viên VIP - 208 điểm
6 phuong-nguyen Thành viên VIP - 206 điểm
7 phuonganh128 Thành viên VIP - 184 điểm
8 hvbp2017 Thành viên VIP - 177 điểm
9 Nhungxinh125 Thành viên VIP - 158 điểm
10 nt-quoc-dat Thành viên VIP - 155 điểm
11 nguyen-khac-thai Thành viên VIP - 137 điểm
12 do-phuong Thành viên VIP - 134 điểm
13 minh-ma Thành viên VIP - 134 điểm
14 luan-nguyen Thành viên VIP - 130 điểm
15 Baotramzt Thành viên VIP - 130 điểm
16 soc-bong Thành viên VIP - 122 điểm
17 mi-mi Thành viên VIP - 119 điểm
18 hdt Thành viên VIP - 119 điểm
19 koewokikasete Thành viên VIP - 117 điểm
20 dinh-nguyen-quang Thành viên VIP - 114 điểm
21 Hollyweed Thành viên VIP - 102 điểm
22 nguyen-tuoi Thành viên VIP - 98 điểm
23 phonguyen7899 Thành viên VIP - 97 điểm
24 tuan-anh Thành viên VIP - 97 điểm
25 lanthuvacong Thành viên VIP - 95 điểm
26 linh-le Thành viên VIP - 94 điểm
27 dinh-thang Thành viên VIP - 94 điểm
28 maiha90 Thành viên VIP - 93 điểm
29 cuem99 Thành viên VIP - 92 điểm
30 duongminh92 Thành viên VIP - 90 điểm

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 118.587
Thành viên mới nhất huyen-cius