Vinh danh bảng vàng

Bảng xếp hạng tuần

1 linh-quang-truong Thành viên VIP - 161 điểm
2 hoang-duc-luong Thành viên VIP - 151 điểm
3 thuy-ninh-ngo Thành viên VIP - 126 điểm
4 nguyen-son Thành viên VIP - 110 điểm
5 Lieuminhk Thành viên VIP - 56 điểm
6 hau-bich Thành viên VIP - 49 điểm
7 huuhiep123 Thành viên VIP - 48 điểm
8 duy-khanh Thành viên VIP - 48 điểm
9 Nguyet_nguyet - 42 điểm
10 giang-nguyen-thi-tra - 41 điểm
11 minh-ma Thành viên VIP - 39 điểm
12 Anh98pro - 39 điểm
13 cong-trieu-nguyen Thành viên VIP - 38 điểm
14 Tuyencupjd Thành viên VIP - 37 điểm
15 le-na-tran - 35 điểm
16 motkyniemvui Thành viên VIP - 35 điểm
17 le-duy Thành viên VIP - 30 điểm
18 hathi99 Thành viên VIP - 30 điểm
19 be-tac Thành viên VIP - 30 điểm
20 Buithaingochan Thành viên VIP - 30 điểm
21 minh-hien Thành viên VIP - 30 điểm
22 manhduy1767 Thành viên VIP - 30 điểm
23 pham-huong-giang - 29 điểm
24 hienquyet1509 Thành viên VIP - 29 điểm
25 chaulevu Thành viên VIP - 28 điểm
26 LiemMy Thành viên VIP - 27 điểm
27 huany Thành viên VIP - 27 điểm
28 khac-dong - 27 điểm
29 quyenbx2lc Thành viên VIP - 27 điểm
30 Daotrung123 Thành viên VIP - 27 điểm

Bảng xếp hạng tháng 02-2017

1 quancr Thành viên VIP - 197 điểm
2 LiemMy Thành viên VIP - 184 điểm
3 huongnhamlnt Thành viên VIP - 174 điểm
4 hoang-duc-luong Thành viên VIP - 173 điểm
5 linh-quang-truong Thành viên VIP - 161 điểm
6 hvbp2017 Thành viên VIP - 158 điểm
7 motkyniemvui Thành viên VIP - 157 điểm
8 manhh-nguyenn Thành viên VIP - 151 điểm
9 son-rua Thành viên VIP - 137 điểm
10 maitram123 Thành viên VIP - 132 điểm
11 phuong-thuy Thành viên VIP - 130 điểm
12 thuy-ninh-ngo Thành viên VIP - 129 điểm
13 nguyen-tuan-anh Thành viên VIP - 115 điểm
14 van-ha-tuan Thành viên VIP - 111 điểm
15 nguyen-son Thành viên VIP - 110 điểm
16 bichquynh - 108 điểm
17 thanh-vu - 108 điểm
18 nguyetnga Thành viên VIP - 87 điểm
19 long-long Thành viên VIP - 86 điểm
20 phat-thanh Thành viên VIP - 82 điểm
21 minh-ma Thành viên VIP - 80 điểm
22 MANHKHOA - 78 điểm
23 doletrungnghia096451... Thành viên VIP - 74 điểm
24 duc-nguyen Thành viên VIP - 73 điểm
25 huuhiep123 Thành viên VIP - 72 điểm
26 phonguyen7899 Thành viên VIP - 72 điểm
27 thuan29 Thành viên VIP - 71 điểm
28 son-kelvin Thành viên VIP - 71 điểm
29 nguyen-khac-thai Thành viên VIP - 71 điểm
30 Trinhtangiap - 69 điểm

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 109.282
Thành viên mới nhất chanh-liem