Vinh danh bảng vàng

Bảng xếp hạng tuần

1 HongQuyenyd1 Thành viên VIP - 46 điểm
2 Duykull1300 Thành viên VIP - 43 điểm
3 khanhdz0209 Thành viên VIP - 39 điểm
4 nguyenmainuong Thành viên VIP - 29 điểm
5 vuminh-star Thành viên VIP - 26 điểm
6 An79 Thành viên VIP - 25 điểm
7 nguyen-khanh Thành viên VIP - 24 điểm
8 gekkanhvip - 23 điểm
9 quoctrang10t1 Thành viên VIP - 20 điểm
10 hanphuonghoa1411 Thành viên VIP - 19 điểm
11 nguyen-van-dung - 18 điểm
12 Duaconxunghe Thành viên VIP - 18 điểm
13 nguyen-luong-van - 18 điểm
14 phuongmaingothi Thành viên VIP - 16 điểm
15 ngocn31cmg - 15 điểm
16 thduognn - 14 điểm
17 phamthanhngan1806 - 14 điểm
18 quoctuan0922 - 14 điểm
19 tran-cuong - 13 điểm
20 kl-bi-ri - 13 điểm
21 Doanhoangthanhthu200... - 12 điểm
22 tran-minh-chien - 11 điểm
23 bich-tram - 11 điểm
24 thuy-kim - 11 điểm
25 Linbbb - 10 điểm
26 heobu95 - 10 điểm
27 truong-viet-trinh - 10 điểm
28 chaucongthin - 10 điểm
29 cuem99 - 10 điểm
30 anhquanch - 9 điểm

Bảng xếp hạng tháng 08-2017

1 khanhdz0209 Thành viên VIP - 311 điểm
2 minhtham1997 Thành viên VIP - 228 điểm
3 vuminh-star Thành viên VIP - 149 điểm
4 nguyen-khanh Thành viên VIP - 148 điểm
5 quoctrang10t1 Thành viên VIP - 118 điểm
6 thuong-kute Thành viên VIP - 110 điểm
7 binhhoi Thành viên VIP - 107 điểm
8 hanphuonghoa1411 Thành viên VIP - 101 điểm
9 Duaconxunghe Thành viên VIP - 72 điểm
10 huynh-nhan Thành viên VIP - 71 điểm
11 Duykull1300 Thành viên VIP - 66 điểm
12 HongQuyenyd1 Thành viên VIP - 66 điểm
13 vinhbuinhat1712 Thành viên VIP - 58 điểm
14 nguyenvanhao370 Thành viên VIP - 57 điểm
15 hieu-hon-ho - 56 điểm
16 mattroimoi Thành viên VIP - 51 điểm
17 trieu-hiep Thành viên VIP - 49 điểm
18 kl-bi-ri - 44 điểm
19 tientung_hgs - 41 điểm
20 maismile Thành viên VIP - 40 điểm
21 vu-pham - 39 điểm
22 hakaioz - 39 điểm
23 muontimhieu - 38 điểm
24 dong-hung Thành viên VIP - 37 điểm
25 nguyen-thu-hong - 35 điểm
26 tran-cuong - 33 điểm
27 10865090244698693418... - 33 điểm
28 thanhtam8181 Thành viên VIP - 33 điểm
29 phoenixkim - 33 điểm
30 lanh-lung - 32 điểm
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 154.124
Thành viên mới nhất Phantrangtrang
Thành viên VIP mới nhất khanhdz0209VIP