Vinh danh bảng vàng

Bảng xếp hạng tuần

1 quyet-tam Thành viên VIP - 335 điểm
2 JoonnyTran Thành viên VIP - 109 điểm
3 PST12A - 93 điểm
4 Thuypapa Thành viên VIP - 86 điểm
5 Quangcbm - 81 điểm
6 Tuyencupjd Thành viên VIP - 77 điểm
7 vu0974 Thành viên VIP - 73 điểm
8 loc-tan - 63 điểm
9 Quynhlinh - 60 điểm
10 nguyen-huy - 53 điểm
11 dinh-nguyen-quang - 51 điểm
12 cong-trieu-nguyen Thành viên VIP - 49 điểm
13 vanthien027 Thành viên VIP - 48 điểm
14 Yennhi186 - 45 điểm
15 Hongngoc219 - 42 điểm
16 son-van-tran Thành viên VIP - 41 điểm
17 phuong-nguyen - 40 điểm
18 an-huynh - 39 điểm
19 vit-con-xau-xi Thành viên VIP - 35 điểm
20 linhhg1999 - 34 điểm
21 ai-nhi Thành viên VIP - 34 điểm
22 daovanba - 34 điểm
23 thuthuy191w - 32 điểm
24 chuyenminh - 32 điểm
25 minh-ma Thành viên VIP - 31 điểm
26 Bonvanva Thành viên VIP - 29 điểm
27 nguyen-van-lam - 28 điểm
28 Phucke1995 Thành viên VIP - 28 điểm
29 ho-tai - 28 điểm
30 ly-phuong - 27 điểm

Bảng xếp hạng tháng 05-2017

1 JoonnyTran Thành viên VIP - 958 điểm
2 quyet-tam Thành viên VIP - 672 điểm
3 Khanhthido Thành viên VIP - 663 điểm
4 besttt Thành viên VIP - 610 điểm
5 chuot-hunter Thành viên VIP - 536 điểm
6 Tuyencupjd Thành viên VIP - 526 điểm
7 Quangcbm - 437 điểm
8 haicot94 Thành viên VIP - 399 điểm
9 noitru Thành viên VIP - 378 điểm
10 nguyen-van-lam - 378 điểm
11 Trinhtangiap Thành viên VIP - 367 điểm
12 Sangars99 Thành viên VIP - 365 điểm
13 son-rua Thành viên VIP - 349 điểm
14 li-vo Thành viên VIP - 327 điểm
15 Thuypapa Thành viên VIP - 326 điểm
16 minh-ma Thành viên VIP - 315 điểm
17 nguyen-xt-thanh Thành viên VIP - 313 điểm
18 phuong-nguyen - 286 điểm
19 ngato Thành viên VIP - 264 điểm
20 vit-con-xau-xi Thành viên VIP - 251 điểm
21 Trinh123 - 247 điểm
22 ai-nhi Thành viên VIP - 231 điểm
23 truong-kim-thoa Thành viên VIP - 216 điểm
24 Ribi9x - 202 điểm
25 do-chi-tuan Thành viên VIP - 201 điểm
26 nhutanh123 - 199 điểm
27 vu-cao Thành viên VIP - 162 điểm
28 tungtung - 159 điểm
29 Baotramzt Thành viên VIP - 159 điểm
30 son-van-tran Thành viên VIP - 158 điểm
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.611
Thành viên mới nhất se7en2k0
Thành viên VIP mới nhất ThinhKCVIP