Vinh danh bảng vàng

Bảng xếp hạng tuần

1 quang-cuong Thành viên VIP - 47 điểm
2 huynhcamhien Thành viên VIP - 47 điểm
3 vubeo123 Thành viên VIP - 46 điểm
4 mai-cao-phuong Thành viên VIP - 36 điểm
5 toanngan Thành viên VIP - 29 điểm
6 tranxuanhuu1996 Thành viên VIP - 25 điểm
7 quy-tran-huy - 25 điểm
8 lik2069 - 21 điểm
9 tichnhan - 21 điểm
10 thanhcuong Thành viên VIP - 20 điểm
11 khuynhtieu - 20 điểm
12 hong-thu - 20 điểm
13 gia-an - 19 điểm
14 hukhung - 19 điểm
15 chi-la-mot-nam - 19 điểm
16 nguyen-linh - 19 điểm
17 manh-mo - 18 điểm
18 duong-nguyen Thành viên VIP - 18 điểm
19 Linh123ty - 18 điểm
20 Allan - 17 điểm
21 khanhhthuu - 17 điểm
22 thudungnbk - 16 điểm
23 thanh-khe - 16 điểm
24 nguyen-dang - 16 điểm
25 cau-utt - 16 điểm
26 dung-phamx - 15 điểm
27 thuy-duong-ngo Thành viên VIP - 15 điểm
28 tran-tam - 14 điểm
29 manh98 - 14 điểm
30 bachlan99er - 14 điểm

Bảng xếp hạng tháng 12-2016

1 nguyetnga - 102 điểm
2 vubeo123 Thành viên VIP - 97 điểm
3 quang-cuong Thành viên VIP - 79 điểm
4 canbangmoithu79 Thành viên VIP - 77 điểm
5 dom-nguyen Thành viên VIP - 57 điểm
6 toanngan Thành viên VIP - 53 điểm
7 nguyen-huu-vinh Thành viên VIP - 50 điểm
8 phuongvien Thành viên VIP - 50 điểm
9 mai-cao-phuong Thành viên VIP - 48 điểm
10 congbang-nguyen Thành viên VIP - 48 điểm
11 huynhcamhien Thành viên VIP - 47 điểm
12 Vinhbietnhoc - 46 điểm
13 binh-duong-pham Thành viên VIP - 44 điểm
14 nguyen-hong-khanh Thành viên VIP - 43 điểm
15 ha-huy-dung Thành viên VIP - 39 điểm
16 phuc-dam - 35 điểm
17 khanh-khenh - 34 điểm
18 tranxuanhuu1996 Thành viên VIP - 32 điểm
19 thonuxinhdep Thành viên VIP - 31 điểm
20 doanthitrucmy Thành viên VIP - 30 điểm
21 aduvip - 29 điểm
22 mai-van-tuan-anh - 27 điểm
23 huynh-tan-hai Thành viên VIP - 26 điểm
24 quy-tran-huy - 25 điểm
25 thuy-duong-ngo Thành viên VIP - 25 điểm
26 vuonxauocmo - 25 điểm
27 tuyet-tuyet - 25 điểm
28 hoangngan281997 Thành viên VIP - 25 điểm
29 thuthuyy - 24 điểm
30 anh-moon Thành viên VIP - 24 điểm

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.568
Thành viên mới nhất thao-vy