Đề thi thử vật lý số 33
Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề thi thử vật lý số 33
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (1)
sky-tien
Tìm phát biểu sai về hệ Mặt Trời: Biết công thoát điện tử khỏi kim loại làm Catốt của một tế bào quang điện là 2 (eV). Chiếu vào catốt một bức xạ tử ngoại có bước sóng là 0,1986 (μm) thì thấy dòng quang điện bị triệt tiêu khi hiệu điện thế UAK < −4,25 (V). Tính hằng số Plăng: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 25 cm, vật nặng là hòn bi có khối lượng 10 g và mang điện tích q = 10–4 C. Treo con lắc vào giữa hai bản kim loại thẳng đứng, song song, cách nhau d = 20 cm. Đặt vào hai bản hiệu điện thế một chiều U = 100 V. Lấy g = 10 m/s2. Gia tốc trọng trường hiệu dụng của con lắc bằng: Đặt vào hai đầu mạch điện chỉ có cuộn cảm thuần một điện áp u = U0cosωt như hình vẽ thì cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức: ** Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuận dây có độ tự cảm L và một bộ tụ điện gồm tụ điện cố định C0 mắc song song với tụ xoay Cx. Tụ xoay có độ dung biến thiên C1 = 10 (pF) đến C2 = 250 (pF) khi góc xoay biến thiên từ 0° đến 120°, mạch thu được sóng điện từ có bước sóng trong dải λ1 = 10 (m) đến λ2 = 30 (m). Cho biết điện dung của tụ điện là hàm bậc nhất của góc xoay. Khi có tụ C0 = 51,93 (pF) người ta bắt được sóng 19,2 (m) của đài phát. Biết sóng 19,2 (m) được duy bởi một xuất điện động hiệu dụng e = 1 (µV). Cường độ dòng điện cực đại trong khung khi có cộng hưởng là: Cho đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Hiệu số giữa cảm kháng và dung kháng bằng giả trị của điện trở thuần. Độ lệch pha của điện áp so với cường độ dòng điện là: Một máy phát điện ba pha mắc hình sao có điện áp pha 127 V. Người ta đưa dòng ba pha vào ba điện trở giống nhau mắc hình tam giác, mỗi tải có điện trở 100 Ω. Công suất tiêu thụ của các tải là: Ban đầu có g Pôlôni nguyên chất, đó là chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 138 ngày và có phương trình phân rã:  Po  α +  Pb . Sau bao lâu thì khối lượng chì được tạo ra là 0,4g: Hai điện cực bằng canxi đặt gần nhau trong chân không và được nối với một tụ điện có điện dung C = 8 nF. Chiếu vào một trong hai điện cực với thời gian đủ lâu bằng ánh sáng có tần số f = 1015 Hz cho đến khi dòng quang điện mất hoàn toàn. Công thoát electron ở canxi là A = 4,42.10-19 J. Điện tích trên các bản tụ khi đó là bao nhiêu? Giới hạn quang điện của mỗi kim loại phụ thuộc vào: Quang phổ vạch thu được khi chất phát sáng ở thể: Trên một sợi dây đàn hồi mảnh, sóng tới truyền đến điểm cố định B của sợi dây có phương trình là uB = Acos2πft. Sóng phản xạ truyền đển điểm M trên sợi dây cách đầu B một đoạn d có phương trình dao động là: Cho phản ứng hạt nhân: hai hạt nhân X1 và X2 tương tác với nhau, tạo thành hạt nhân Y và một prôtôn. Nếu năng lượng liên kết của các hạt nhân X1, X2 và Y lần lượt là 2 MeV, 1,5 MeV và 4 MeV thì năng lượng phản ứng tỏa ra là: Trong một trường luôn luôn có chứa: Cường độ điện trường của một sóng điện từ trong chân không tại một điểm nào đó biến đổi từ giá trị cực đại đến không trong khoảng thời gian 10–6 s. Bước sóng của sóng này bằng: Hai dao động điều hòa x1 = A1cos(ωt + φ1) và x2 = A2cos(ωt + φ2). Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt giá trị cực tiểu khi: ** Cho mạch điện như hình vẽ. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B có dạng: uAB = 100sin(100πt) (V). Số chỉ của các vôn kế V1 và V2 lần lượt là U1 = 100 (V) và U2 = 50 (V). Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch là P = 100 (W). Hệ số công suất của mạch là: Một con lắc đơn dao động điều hoà với chu kì T1 ở mặt đất. Con lắc được đưa lên vùng núi có độ cao h so với mặt đất. Giả sử nhiệt độ ở độ cao h không thay đổi so với nhiệt độ ở mặt đất. Độ biến thiên tỉ đối của chu kì được xác định bằng biểu thức nào sau đây? Biết R là bán kính của Trái Đất. Trong thí nghiệm với hai khe Young, hai khe hẹp F1, F2 cách nhau một khoảng a = 1,2 mm, màn M để hứng vân giao thoa ở cách mặt phẳng chứa F1, F2 một khoảng D = 0,9 m. Người ta quan sát được 9 vân sáng. Khoảng cách giữa trung điểm hai vân sáng ngoài cùng là 3,6 mm. Bưóc sóng  của bức xạ đó có độ dài Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 = 5,3.10−11 (m). Bán kính quỹ đạo dừng N là: Một sợi dây đàn hồi dài 100 cm, có hai đầu A, B cố định. Một sóng truyền với tần số 50 Hz, trên dây đếm được 3 nút sóng, không kể 2 nút A và B. Vận tốc truyền sóng trên dây là: Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về công suất tức thời của dòng điện xoay chiều? Trong thí nghiệm Young với ánh sáng trắng; thay kính lọc sắc theo thứ tự là: vàng, lục, tím; khoảng vân đo được bằng i1; i2; i3 thì: Vận tốc ánh sáng trong kim cương, thủy tinh và nước được sắp xếp theo thứ tự nào sau đây? Phốt pho P1532 phóng xạ β với chu kì bán rã T = 14,2 ngày. Sau 42,6 ngày kể từ thời điểm ban đầu, khối lượng của một khối chất phóng xạ P1532 còn lại là 2,5g. Khối lượng ban đầu của khối chất P1532 bằng bao nhiêu? Chiếu chùm tia sáng trắng hẹp song song từ không khí tới mặt bên AB của một lăng kính thủy tinh, chùm tia khúc xạ vào trong lăng kính (thuộc một tiết diện thẳng của lăng kính) truyền tới mặt bên AC, nó khúc xạ tại mặt AC rồi ló ra ngoài không khí. Chùm tia ló bị lệch về phía đáy của lăng kính so với chùm tia tới và tách ra thành một dải nhiều màu khác nhau (như màu cầu vồng), tia tím bị lệch nhiều nhất, tia đỏ bị lệch ít nhất. Hiện tượng đó là Ba vạch có bước sóng dài nhất trong dãy Laiman của quang phổ hiđrô là λ1 = 0,121568 (μm) ; λ2 = 0,10257 (μm); λ3 =0,09754 (μm). Khi nguyên tử hiđrô bị kích thích sao cho êlectron chuyển lên quỹ đạo N thì nguyên tử có thể phát ra các bức xạ ứng với những vạch trong dãy Banme là: Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích mà electron chuyển động trên quỹ đạo dừng N. Khi êlectron chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử đó có bao nhiêu vạch: Thiết bị nào sau đây có cả máy thu và máy phát sóng vô tuyến: Chọn phát biểu sai? Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng S1 và S2 phát ra ánh sáng chứa hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,3 μm và λ2 =0,5 μm. Khoảng cách giữa hai nguồn sáng S1 và S2 là a = 1,5 mm. Khoảng cách giữa nguồn sáng S1 và S2 đến màn quan sát là 2 m. Vị trí của hai bức xạ trên có vân sáng trùng nhau gần vân trung tâm nhất, cách vân trung tâm một khoảng Cho hằng số Plank h = 6,625.10−34 (Js); tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 (m/s). Khối lượng và độ lớn điện tích của electron lần lượt là: m = 9,1.10−31 (kg) và e = 1,6.10−19 (C). Chiếu một chùm sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,300 (μm) vào catôt của một tế bào quang điện. Công thoát của electron của kim loại dùng làm catôt là A = 2,5 (eV). Vận tốc lớn nhất của electron bắn ra khỏi catôt là: Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch có biểu thức i = 42 cos 100πt + π3 (A). Ở thời điểm t = 150s, cường độ dòng điện tức thời trong mạch có giá trị? Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về biên độ dao động của dao động duy trì? Các máy sau đây, máy nào sử dụng sóng vô tuyến điện: Một chùm ánh sáng đơn sắc tác dụng lên bề mặt một kim loại và làm bứt các êlectrôn (êlectron) ra khỏi kim loại này. Nếu tăng cường độ chùm sáng đó lên ba lần thì:  Pin quang điện có khả năng biến đổi: Đồng vị Na là chất phóng xạ β– và tạo thành đồng vị của Mg. Sau 105 giờ, độ phóng xạ của Na giảm đi 128 lần. Chu kì bán rã của Na bằng: Mạch vào của một máy thu rađiô là một khung dao động gồm một cuộn dây và một tụ điện biến đổi. Điện dung của tụ điện này có thể thay đổi từ C1 đến 81C1. Khung dao động này cộng hưởng với bước sóng bằng 20 (m) ứng với giá trị C1. Dải bước sóng mà máy thu được là: Hai âm thoa có tần số lần lượt là 310 Hz và 316 Hz dao động đồng thời. Số lần dao động của sóng tổng hợp trên một giây là: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L = 6 μH và một tụ điện có điện dung C = 40 pF. Nếu điện tích cực đại trên tụ là 3.10–9 C thì cường độ dòng điện cực đại trong mạch bằng: Hiện tượng quang điện là quá trình dựa trên: Kết luận nào sau đây là sai khi nói về điện trường và từ trường? Một mạch dao động điện gồm tụ điện có điện dung C = 25 (pF) và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 10–4(H). Chu kì của dao động điện từ là: Một vật đang dao động cơ học, khi xẩy ra hiện tượng cộng hưởng, vật sẽ tiếp tục dao động: Tỉ số cường độ hai dòng điện trên hai cuộn dây của máy biến thế không phụ thuộc vào: Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết: Một sợi dây OM đàn hồi dài 90 cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích trên dây hình thành sóng dừng 3 bụng sóng (với O và M là hai nút), biên độ tại bụng là 3 cm. Tại N gần O nhất có biên độ dao động là 1,5 cm. Khoảng cách ON nhận giá trị nào sau đây? Trên sợi dây có sóng dừng, điểm bụng M cách nút gần nhất N một đoạn 10 cm, khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp trung điểm P của đoạn MN có cùng li độ với điểm M là 0,1 giây. Tính tốc độ truyền sóng trên dây. Một vật thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình dao động là x1 = A1cos(ωt), x2 = A2cos(ωt). Biên độ dao động tổng hợp là:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.499
Thành viên mới nhất 2075563426051434
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn