Đề thi thử vật lý số 32
Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề thi thử vật lý số 32
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (3)
huyen-trang-dao hocsinh15 talama8
Chu kì dao động của con lắc đơn treo trong thang máy khi thang máy chuyển động chậm dần đều lên trên với gia tốc có độ lớn bằng nửa độ lớn gia tốc trọng trường tại nơi đặt thang máy bằng bao nhiêu? Lấy g = π2 =10 m/s2; l = 1 m. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về phản ứng hạt nhân toả năng lượng? ** Công thoát của Na bằng A = 2,48 (eV). Khi chiếu vào bề mặt một tấm Na ánh sáng có bước sóng λ = 0,31 (μm). Xác định: Nếu bước sóng ánh sáng chiếu vào chỉ còn 0,303 (μm) thì hiệu điện thế hãm thay đổi thế nào? Chọn phương án trả lời đúng: Chùm êlectron có năng lượng 35 (KeV) đập vào một bia môlipđen phát tia X có phổ liên tục. Bước sóng giới hạn λmin có thể là: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Lúc vật ở vị trí x = – (cm) thì có vận tốc v = – (cm/s) và gia tốc a = 2 (cm/s2). Biên độ A dao động của vật là: Một dung dịch hấp thu bước sóng 0,3 (μm) và phát ra bức xạ có bước sóng 0,52 (μm). Người ta gọi hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang và năng lượng ánh sáng hấp thụ. Số phôtôn bị hấp thụ dẫn đến sự phát quang chiếm tỉ lệ là 1/5 của tổng số phôtôn chiếu tới dung dịch. Hiệu suất của sự phát quang của dung dịch là: Năng lượng sản ra bên trong Mặt Trời là do: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số góc ω = . Phương trình dao động của con lắc đối với trục toạ độ Ox có dạng x = Acosωt + b, với b là hằng số. Động năng của con lắc có biểu thức nào sau đây? Để tìm sóng có bước sóng λ trong máy thu vô tuyến điện, người ta phải điều chỉnh giá trị của điện dung C và độ tự cảm L trong mạch dao động của máy. Giữa λ, L, và C phải thoả mãn hệ thức: Khi có cộng hưởng điều nào sau đây đúng: Hiện tượng quang dẫn là: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A. Trong quá trình dao động, động năng bằng n lần thế năng tại vị trí li độ x bằng: Khi trong đoạn mạch có một cuộn cảm với độ tự cảm L và điện trỏ thuần R, ta sẽ coi nó như một mạch gồm: Khi chiếu vào bề mặt một tấm kim loại ánh sáng có tần số f1 = 8.1014 Hz và sau đó thay bằng ánh sáng có tần số f2 = 6.1014 Hz thì động năng của electron quang điện biến đổi 3 lần. Công thoát của kim loại bằng: Biên độ của vật dao động điều hoà là: Một dòng điện xoay chiều có đồ thị như hình vẽ. Phương trình dòng điện trong mạch là: Oát kế dùng để đo: Bước sóng ngắn nhất của tia Rơn-ghen phát ra từ một ống Rơn-ghen là λ = 2.10-11 m. Coi rằng vận tốc ban đầu của electron bằng không. Động năng cực đại của electron trước khi đập vào đối catôt bằng: Chọn phát biểu đúng. Quang phổ vạch hấp thụ là: Ánh sáng nào sau đây đơn sắc hơn? Lần lượt chiếu vào catốt của một tế bào quang điện các bức xạ điện từ gồm bức xạ có bước sóng λ1 = 0,26 (μm) và bức xạ có bước sóng λ2 = 1,2 λ1 thì vận tốc ban đầu cực đại của các êlectrôn quang điện bứt ra từ catốt lần lượt là v1 và v2 với v2 = v1. Giới hạn quang điện  λ0 của kim loại: Sóng điện từ khác với sóng nước là: Một con lắc lò xo dao động điều hoà với tần số góc ω = . Phương trình dao động của con lắc đối với trục toạ độ Ox có dạng x = Acosωt + b, với b là hằng số. Thế năng của con lắc có biểu thức nào sau đây? Người ta đặt một mạch điện trong một hộp đen có hai đầu dây nối ra ngoài. Biết rằng mạch điện chỉ sử dụng một trong 3 linh kiện điện trở thuần R, tụ điện C, cuộn cảm L thuần cảm hoặc gồm 2 trong 3 linh kiện trên mắc nối tiếp. Bằng thực nghiệm thấy rằng cường độ dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp đặt vào hai đầu mạch điện. Mạch điện được cấu tạo bởi: Mức cường độ âm tại điểm A ở trước một cái loa một khoảng 1,5m là 60dB. Các sóng âm do loa đó phát ra phân bố đều theo mọi hướng. Cho biết cường độ âm chuẩn 10-12 (W/m2). Coi môi trường là hoàn toàn không hấp thụ âm. Hãy tính cường độ âm do loa đó phát ra tại điểm B nằm cách 5m trước loa. Bỏ qua sự hấp thụ âm của không khí và sự phản xạ âm. Hai nguồn sáng kết hớp S1 và S2 có tần số f = 6.1014 Hz ở cách nhau 1 mm cho hệ vân giao thoa trên màn ảnh đặt song song, cách hai nguồn một khoảng 1 m. Khoảng cách từ vân sáng bậc 1 đến vân sáng bậc 5 là Kết luận nào sau đây là sai khi nói về sự hấp thụ có tính lọc lựa? Một dây đàn có chiều dài 80 cm được giữ cố định ở hai đầu. Âm do dây đàn phát ra có bước sóng dài nhất bằng: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng với hai nguồn O1 và O2 có cùng phương trình dao động u0 = 2cos20πt (cm) đặt cách nhau O1O2 = 15 cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 60 cm/s. Số điểm trên O1O2 có dao động cực đại sẽ là: Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau không có tính chất nào sau đây? Cấu trúc của tầng điện li là: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là L, chu kỳ dao động nhỏ là T. Cho chiều dài dây treo con lắc tăng lên một đoạn ΔL rất nhỏ so với chiều dài L thì chu kỳ dao động của con lắc tăng lên một lượng ΔT. Độ biến thiên chu kì của con lắc là: Một con lắc đơn với hòn bi có khối lượng m, dao động điều hòa với biên độ góc α0 tại nơi có gia tốc rơi tự do g. Lực căng dây N của con lắc đơn ở vị trí có góc lệch cực đại là: ** Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, khi vật nặng ở vị trí cân bằng (VTCB) thì lò xo bị giãn 2,5 (cm). Chọn trục toạ độ Ox thẳng đứng, gốc O trùng với vị trí cân bằng, chiều dương hướng từ dưới lên. Kéo vật xuống dưới cách VTCB 2 (cm) rồi truyền vận tốc 40 (cm/s) theo chiều dương để nó dao động điều hoà xung quanh VTCB. Lấy t = 0 là lúc truyền vận tốc cho vật và g = 10 (m/s2). Nếu lực đàn hồi của lò xo có giá trị cực đại là 2,6 (N) thì khối lượng m của vật và độ cứng của lò xo là: Trong thí nghiệm Iâng, vân tối thứ nhất xuất hiện ở trên màn tại các vị trí cách vân sáng trung tâm là (trong đó i là khoảng vân): Xét phản ứng hạt nhân  He + n . Biết khối lượng các nguyên tử tương ứng mD = 2,014u, mHe = 3,0160u, mn = 1,0087u. Cho 1u = 931,5MeV /c2. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng trên bằng: ** Cho mạch điện xoay chiều như hình bên. Đặt vào hai điểm A và B một hiệu điện thế xoay chiều u = 150sin100πt (V). Bỏ qua điện trở dây nối và điện trở khoá K. Biết rằng: khi K đóng các hiệu điện thế hiệu dụng UAM = 35 (V), UMN = 85 (V) và công suất tiêu thụ của cả mạch P = 37,5 (W). Khi K mở, các hiệu điện thế hiệu dụng UAM và UMN vẫn có giá trị như khi K đóng. Biết giá trị của điện trở R tham gia trong mạch là R = 80 Ω. Giá trị của cuộn cảm L tham gia trong mạch là: Tại một điểm cách xa một nguồn âm một khoảng 1 m có mức cường độ âm 90 dB. Cho biết cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 (W/m2). Mức cường độ âm tại điểm cách nguồn âm 10 m bằng: Một máy biến thế gồm một cuộn dây sơ cấp 500 vòng, cường độ hiệu dụng I1 = 5 (A) và I2 = 10 (A). Số vòng dây của cuộn thứ cấp của máy đó là: Trong chuyển động dao động thẳng, những đại lượng nào dưới đây đạt giá trị cực đại tại pha: α = ωt + φ0 = ? Chùm tia ló ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là Cho đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp như hình vẽ. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 60cos100πt (V). Biết rằng: UAD= UDB = 60 V, độ tự cảm của cuộn dây thuần cảm là L1 = (H). Biểu thức của cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch là: Một con lắc lò xo dao động dao động điều hoà có phương trình dao động x = Acos(ωt + φ). Nếu kích thích để biên độ dao động của nó tăng lên 2 lần thì cơ năng của nó: Chất kim loại nào sau đây hấp thụ tia X nhiều nhất ? Cho mạch điện RLC nối tiếp, R thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch điện u = U0cos100πt (V). Khi R = R1 = 90 Ω và khi R = R2 = 160 Ω thì mạch có cùng công suất P. Biết độ tự cảm L =  H và điện dung của tụ điện C > 10 μF. Tính giá trị điện dung của tụ điện. Một pittông có khối lượng 1,0 (kg), dao động 20 chu kì trong một giây và khoảng di chuyển là 14 (cm). Lực lớn nhất tác dụng lên pittông là: Cường độ dòng điện luôn luôn trễ pha hơn điện áp ở hai đầu đoạn mạch khi đoạn mạch: Để giảm bớt hao phí do sự tỏa nhiệt trên đường dây khi cần tải điện đi xa. Trong thực tế, có thể dùng biện pháp nào kể sau: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ):
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 257.792
Thành viên mới nhất Phanhoaihoa
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn