Đề thi thử vật lý số 31
Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề thi thử vật lý số 31
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (3)
talama8 hocsinh15 thuan29
Một dòng điện i = 10sin(100πt + ) qua một mạch điện hiệu thế u = 20sin(100πt + ). Công suất trung bình tiêu thụ bởi mạch điện là: Phản ứng tổng hợp các hạt nhân nhẹ xảy ra:  Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 8 ngày đêm. Lúc đầu có 200% chất phóng xạ này, sau 8 ngày đêm còn lại bao nhiêu gam chất phóng xạ đó chưa phân rã: Magie ( Mg ) phóng xạ với chu kì bán rã là T. Lúc t1, độ phóng xạ của một mẫu magie ( Mg ) là 2,4.106Bq; lúc t2 độ phóng xạ của mẫu là 8.105 Bq. Số hạt nhân đã phân rã trong khoảng thời gian từ t1 đến t2 là 13,85.108 hạt nhân. Chu kì bán rã của magie là: Một vật dao động điều hòa với phương trình với tần số góc 2 rad/s. Tính từ thời điểm ban đầu t = 0 vật đang ở vị trí li độ x = A. Vật đi qua vị trí cân bằng lần thứ 5 vào thời điểm:  Hai lăng kính thuỷ tinh n = 1,5 có góc chiết quang nhỏ A = 0,003 rad được ghép sát, các đáy tạo thành lưỡng lăng kính Fre-nen. Khe sáng hẹp đơn sắc S song song với cạnh của các lăng kính ở cách O một khoảng d = 50 cm có hai ảnh S1 và S2 tạo thành hai nguồn sóng kết hợp gây ra giao thoa trên màn ảnh đặt vuông góc với SO và cách O một khoảng d' = 1 m. Khi bước sóng ánh sáng do khe S phát ra là 0,50 μm, thì số vân quan sát được và độ rộng khoảng vân là Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 5cm, được quan sát bằng một bóng đèn nhấp nháy. Mỗi lần đèn sáng thì ta lại thấy vật ở vị trí cũ và đi theo chiều cũ. Thời gian giữa hai lần liên tiếp đèn sáng là Δt = 2s. Biết tốc độ cực đại của vật nhận giá trị từ 12π cm/s đến 19π cm/s. Tốc độ cực đại của vật là: ** Đầu A của một lò xo dài treo thẳng đứng dao động theo phương thẳng đứng với tần số f = 400 Hz, đầu dưới của lò xo thả tự do. Sau một thời gian, người ta thấy có một số vòng lò xo đứng yên ở các điểm cách đều nhau 40,0 cm còn đầu dưới lò xo dao động rất mạnh. Nếu đầu dưới lò xo được giữ cố định và vẫn có độ dài . Sóng dừng trên dây xuất hiện khi đầu trên dao động với các tần số: Thí nghiệm giao thoa Iâng trng không khí, chiếu vào hai khe ánh sáng đơn sắc, khoảng vân quan sát được trên màn là i. Nhúng toàn bộ thí nghiệm vào trong nước thì: Một trạm phát điện truyền đi một công suất 100 kW trên dây dẫn có điện trở R = 8 Ω. Điện áp từ trạm phát điện là U = 1000 V. Hiệu suất tải điện là: Mạch điện xoay chiều không tiêu thụ công suất khi: Đối với sự lan truyền điện từ thì: Chọn câu trả lời đúng. Cho e = 1,6.10−19 (C). Cường độ dòng điện qua ống là 10 (mA). Số electron đến đập vào đối âm cực trong 10 (giây) là: Chất phóng xạ Radon (Rn 222) có khối lượng ban đầu là 1 mg. Sau 15,2 ngày thì độ phóng xạ của nó giảm 93,75%. Tính chu kỳ bán rã của Rn và độ phóng xạ H của lượng chất phóng xạ còn lại: Tia β- là: Thời gian tồn tại dòng điện trong mạch kín: Cho phản ứng hạt nhân:  He + X. Lấy độ hụt khối của hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân He lần lượt là 0,009106u; 0,00249lu; 0,030382u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng tỏa ra của phản ứng xấp xỉ bằng: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 2 cm, tần số góc  rad/s. Gọi P và Q là những điểm có toạ độ lần lượt là x = 1 cm và x = –1 cm. Tốc độ trung bình của chất điểm trên đoạn PQ bằng: Cuộn sơ cấp của một máy biến áp có 200 vòng, hiệu điện thế hiệu dụng U1 = 120 (V). Hiệu điện thế U2 của cuộn thứ cấp là: Trong phản ứng hạt nhân: Biết bước sóng của ánh sáng kích thích bằng một nửa giới hạn quang điện λ =  và công thoát điện tử khỏi catốt là A0 thì động năng ban đầu cực đại của quang điện từ phải là: Sau khi bóp cò súng 9,1 s người bắn nghe thấy tiếng nổ thứ hai gây ra do sự phản xạ âm từ vách núi ở cách xa mình 15000 m. Lúc đó có gió thổi theo phương truyền âm (vận tốc truyền âm trong không khí yên tĩnh là v' = 330 m/s). Xác định vận tốc v của gió (biết v' < v). Trong các phương pháp sau đây, phương pháp nào có thể làm giảm độ cao âm của một đàn ghita: Một vật dao động điều hoà theo phương trình: x = Acos(πt + ) (cm), biết rằng khi qua vị trí cân bằng vận tốc của dao động là 10 (cm/s). Biên độ của dao động là: Giản đồ nào trong các giản đồ sau không phải là giản đồ Fre-nen cho đoạn mạch chỉ có điện trở thuần? Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện: Hạt nuclôn (tên gọi chung của prôton và nơtron trong hạt nhân) từ hạt nhân nào trong các hạt nhân liti, xênon và urani bị bứt ra khó nhất: Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Đặt một điện áp xoay chiều u = Ucos(ωt) (V) vào hai đầu đoạn mạch và thay đổi tần số f để điện áp trên hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Giá trị điện áp cực đại trên hai đầu cuộn cảm bằng: * Một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm có L = 50 (mH) và tụ điện có C = 5 (µF). Biết giá trị cực đại của hiệu điện thế giữa hai bản tụ là U0 = 12 (V). Năng lượng dao động điện từ trong mạch có giá trị là: Iốt phóng xạ  dùng trong y tế có chu kì bán rã T = 8 ngày. Lúc đầu có m0 = 200 (g) chất này. Hỏi sau t = 24 ngày khối lượng còn lại: Trong máy phát dao động điện từ duy trì thì bộ phận điều khiển việc cung cấp năng lượng bù cho mạch LC là bộ phận nào: Một dây dài 120 cm đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh âm thoa dao động với tần số 40 Hz. Biết vận tốc truyền sóng v = 32 m/s và sóng xuất hiện có đầu A là một nút sóng. Số bụng sóng dừng trên dây là: Phản hạt của electron là: Một chất phóng xạ sau 10 ngày đêm giảm đi 3/4 khối lượng ban đầu. Chu kì bán rã là: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 μm đến 0,75 μm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của bức xạ có bước sóng 0,75 μm có bao nhiêu bức xạ cho vân sáng tại đó? Trong mạch dao động điện từ thì tần số dao động của mạch bằng bao nhiêu lần tần số dao động của năng lượng điện trường và năng lượng từ trường: Trong thí nghiệm với hai khe lâng, hai khe hẹp F1, F2 cách nhau một khoảng 1,2 mm, các vân quan sát qua kính lúp, tiêu cự f =  4 cm, đặt cách mặt phẳng của hai khe một khoảng L = 40 cm. Trong kính lúp người ta đếm được 15 vân sáng. Khoảng cách giữa tâm của hai văn sáng ngoài cùng đo được là 2,1 mm. Bước sóng của bức xạ là Xét một mạch dao động điện gồm một tụ điện C, một cuộn cảm L và một điện trở R (xem như điện trở toàn mạch). Sự phóng điện của tụ điện không có tính tuần hoàn nếu: Công suất tiêu thụ trung bình trong một đoạn mạch điện xoay chiều là P = 4,4 (kW), khi hiệu điện thế hiệu dụng là U = 110 (V) và cường độ dòng điện là I = 50 (A), thì hệ số công suất của mạch điện là: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về vật dao động điều hòa? Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án sau. Dòng điện một chiều: Sóng ngang truyền được trong các môi trường: So với dòng điện, hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch chỉ gồm tụ điện, sẽ dao động điều hoà và: Một nguồn sáng đơn sắc S cách 2 khe Young 0,2 mm phát ra một bước xạ đơn sắc có λ = 0,64 μm. Hai khe cách nhau a = 3 mm, màn cách 2 khe 3 m. Miền vân giao thoa trên màn có bề rộng 12 mm. Số vân tối quan sát được trên màn là: Dây AB dài  = 90 cm có sóng truyền với vận tốc v = 40 m/s từ nguồn được kích thích bằng tần số f = 200 Hz. Cho rằng hai đầu dây đều cố định. Số bụng sóng dừng trên dây sẽ là: Khi nghiêng các đĩa CD dưới ánh sáng mặt trời, ta thấy xuất hiện các màu sặc sỡ như màu cầu vồng. Đó là kết quả của hiện tượng: Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng có phương truyền sóng tại nguồn O là: u0 = Asint (cm). Một điểm M cách nguồn O bằng  bước sóng ở thời điểm t =  chu kì có độ dịch chuyển uM= 2 cm. Biên độ sóng là:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.049
Thành viên mới nhất vo-thi-ngoc-linh
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn