Đề thi thử vật lý số 30
Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề thi thử vật lý số 30
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (3)
Legendary haopipo1008 hocsinh9
Lúc t = 0 một vật dao động điều hòa có gia tốc và đang chuyển động theo chiều âm của quỹ đạo. Phương trình dao động của vật được biểu diễn: Ánh sáng Mặt Trời là ánh sáng tổng hợp từ bao nhiêu ánh sáng đơn sắc khác nhau? Giới hạn quang điện của một kim loại là λ0 = 540 nm. Khi chiếu vào bề mặt kim loại này một loại ánh sáng có bước sóng 4.10-7 m thì vận tốc cực đại của electron thoát ra bằng. Thực hiện giao thoa ánh sáng với 2 nguồn kết hợp cách nhau 4 mm bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6 µm. Vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm là 0,9 mm. Tính khoảng cách từ hai nguồn đến màn: Chọn câu sai khi nói về dao động điều hòa của vật? Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có giá trị cực tiểu khi: Cho phản ứng hạt nhân:. Hạt nhân X có cấu tạo gồm: Vận tốc của electron trong nguyên tử Hiđro khi nguyên tử ở trạng thái dừng thứ 2 bằng: Một đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Điện trở R có thể thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V). Thay đổi R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại. Hệ số công suất bằng: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu đồng thời 4 bức xạ có bước sóng là λ1 = 0,64 μm, λ2 = 0,6 μm, λ3 = 0,54 µm, λ4 = 0,48 μm. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn là 50 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm là: Để tăng dung kháng của tụ điện, ta cần: Khi ghép tụ C1 với cuộn cảm L thì mạch thu được bước sóng λ1 = 100 m, khi mắc tụ C2  thay cho tụ C1 vào mạch dao động thì thu được bước sóng λ2 = 80 m. Nếu mắc nối tiếp C1 và C2 vào mạch dao động thì thu được bước sóng: Hạt nhân mẹ A có khối lượng mA đang đứng yên phân rã thành hạt nhân con B và hạt α có khối lượng mB và mα, có vận tốc . Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về hướng và độ lớn của vận tốc các hạt tạo thành sau phân rã? Trong các đại lượng đặc trưng cho sóng sau đây: Biên độ, vận tốc, bước sóng, tần số, có một đại lượng độc lập với các đại lượng khác đó là: Một ăngten rađa phát ra những sóng điện từ đến một máy bay đang bay về phía rađa. Thời gian từ lúc ăngten phát sóng đến lúc nhận sóng phản xạ trở lại là 120 (µs). Tính khoảng cách từ máy bay bay đến ăngten rađa ở thời điểm sóng điện từ phản xạ từ máy bay. Ăngten quay với vận tốc 0,5 (vòng/s), ở vị trí của đầu vòng quay tiếp theo ứng với hướng của máy bay ăngten lại phát sóng điện từ. Thời gian từ lúc phát đến lúc nhận lần này là 117 (µs). Vận tốc của ánh sáng trong không khí bằng 3.108 (m/s). Vận tốc trung bình của máy bay có thể là: Người ta dùng cách nào trong các cách sau đây để duy trì dao động điện từ trong mạch với tần số riêng của nó: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều u = 100cosωt (V). Điện trở thuần R = 100 Ω. Thay đổi f để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực đại. Cường độ dòng điện cực đại bằng: Hạt nhân poloni Po là chất phóng xạ hạt anpha α. Biết hạt nhân mẹ đang đứng yên và lấy gần đúng khối lượng các hạt nhân theo số khối A. Hãy tìm xem bao nhiêu phần trăm của năng lượng tỏa ra chuyển thành động năng hạt α. Gọi I là cường độ dòng điện không đổi chạy qua một điện trở thuần R, cường độ dòng điện này bằng giá trị hiệu dụng của một dòng điện xoay chiều. Nếu cho cả hai dòng điện đó lần lượt đi qua cùng một điện trở trong cùng một khoảng thời gian đủ dài thì: Một con lắc đơn có dây treo dài l = 0,4 m, vật nặng có khối lượng m = 200 g. Bỏ qua ma sát, lấy g = 10 m/s2. Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 60° rồi buông nhẹ. Xác định lực căng của dây treo khi vận tốc của vật bằng 2 m/s? Hai con lắc đom có chu kì dao động lần lượt là 2 s và 2,5 s. Chu kì dao động của con lắc đơn có chiều dài bằng hiệu chiều dài của hai con lắc trên là: Kết luận nào trong các kết luận sau đây là sai khi nói về phản ứng nhiệt hạch? Hai nguồn dao động kết hợp S1 và S2 gây ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt thoáng của một chất lỏng. Nếu tăng tần số dao động của hai nguồn S1 và S2 lên n lần thì khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp trên S1S2 có biên độ dao động cực tiểu thay đổi như thế nào? Chọn câu trả lời đúng. Cho h = 6,625.10−34 (J.s); c = 3.108 (m/s), e = 1,6.10−19 (C). Công suất của nguồn bức xạ λ = 0,3 (μm) là P = 2 (W), cường độ dòng quang điện bão hoà là I = 4,8 (mA). Hiệu suất lượng tử là: Nguồn sóng O phát ra sóng có bước sóng λ = 20cm. Điểm M nằm cách nguồn O một đoạn 90 cm. Giữa O và M có bao nhiêu điểm dao động cùng pha với nguồn? ** Một mũi nhọn S được gắn vào đầu A của một lá thép nằm ngang và chạm vào mặt nước. Khi lá thép dao động với tần số f = 120 Hz, tạo ra trên mặt nước một sóng có biên độ 0,6 cm, biết rằng khoảng cách giữa 9 gợn lồi liên tiếp là 4 cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước. Năng lượng liên kết của hạt nhân nguyên tử được xác định: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường: Hai phần chính của máy phát điện xoay chiều là gì? Một lò xo khối lượng không đáng kể, độ dài tự nhiên 0 = 25 (cm). Độ giãn của lò xo tỉ lệ với khối lượng của vật treo vào nó (nếu cứ thêm khối lượng vật treo 20 (g) thì lò xo giãn thêm 5 (mm)). Bỏ qua mọi lực ma sát và lực cản của môi trường. Treo vào lò xo một vật có khối lượng m1 =100 (g). Lấy g = 10,0 (m/s2). Kéo vật theo phương thẳng đứng xuống dưới vị trí cân bằng một đoạn 2 (cm) rồi buông không vận tốc ban đầu.Chọn trục tọa độ có gốc tại vị trí cân bằng của vật, chiều dương hướng theo phương trọng lực, gốc thời gian được tính khi buông vật. Phương trình dao động của vật có dạng: Đặt vào hai bản tụ điện một điện áp u = U0sinωt. Đại lượng nào trong các đại lượng sau: điện áp hiệu dụng U, cường độ dòng điện hiệu dụng I, dung kháng ZC không thay đổi khi thay đổi tần số của điện áp? Một vật chuyển động với tốc độ 0,6c trong một hệ quy chiếu quán tính thì chiều dài của vật bị co lại 0,4 m. Chiều dài của vật nhận giá trị nào trong các giá trị sau? Tất cả các đồng vị của một nguyên tố đều có cùng: Một con lắc đơn dao động điều hoà từ vị trí biên độ cực đại đến vị trí cân bằng có: ** Treo vào đầu dưới lò xo một vật khối lượng m thấy nó bị kéo giãn dài thêm 90 (mm). Dùng tay kéo vật xuống thấp theo phương thẳng đứng một đoạn dài 36 (mm) rồi buông tay ra. Thời gian thực hiện 40 dao động toàn phần đo được là t = 24 (s). Gia tốc trọng trường g tại nơi làm thí nghiệm là: Pin quang điện hoạt động trên nguyên tắc nào dưới đây? Vận tốc của sóng radio là 3.108 m/s. Tần số của sóng radio có bước sóng 10 m là: Nguyên nhân sâu xa của hiện tượng tán sắc ánh sáng là sự phụ thuộc của chiết suất môi trường vào Một con lắc đơn có dây treo dài 20 cm. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc 0,1 rad rồi cung cấp cho nó vận tốc 10 cm/s hướng theo phương vuông góc sợi dây. Bỏ qua mọi ma sát, lấy g = 10 m/s2 và 2= 10. Biên độ dài của con lắc bằng: Lắp xilanh đã được lồng pittông và âm thoa lên giá sao cho hai nhánh âm thoa nằm trong mặt phẳng chứa trục xilanh, vuông góc với trục xilanh và một nhánh âm thoa nằm gần sát đầu hở của xilanh. Dùng búa cao su gõ nhẹ, đều đặn vào một nhánh của âm thoa, đồng thời dịch chuyển dần pittông ra xa đầu hở của xilanh. Lắng nghe âm phát ra và xác định được hai vị trí gần nhau nhất của pittông khi nghe thấy âm to nhất là l1 và l2 (l1 > l2). Tần số do âm thoa phát ra là f. Tốc độ truyền âm trong không khí bằng: Giới hạn quang điện của xêdi là 0,66 (μm), nếu catốt của một tế bào quang điện bằng xêdi, thì muốn có dòng quang điện ta có thể dùng: Nếu trong đoạn mạch xoay chiều có dòng điện I = 1,2cos100πt (A) thì công suất tức thời biến thiên điều hoà với tần số: ** Một khung dây có 1000 (vòng), diện tích mỗi vòng là 200 (cm2), đặt trong từ trường đều B = 0,1T (B vuông góc với trục quay Δ). Khung quay đều với ω = 300 (vòng/phút). Từ thông cực đại qua khung là: Một mạch dao động điện từ LC, trong đó tụ điện đã được tích điện đến hiệu điện thế U0, giữa tụ C và cuộn cảm có một khoá K đang mở. Tại thời điểm t = 0, người ta đóng khoá K. Phát biểu nào sau đây là không đúng: Để dao động tổng hợp của hai dao động x1 = A1cos(ω1t +φ1) và x2 = A2cos(ω2t + φ2) là dao động điều hòa thì: Biết rằng độ phóng xạ β– của một tượng cổ bằng gỗ bằng 0,77 lần độ phóng xạ của khúc gỗ cùng loại và cùng khối lượng khi vừa mới chặt. Chu kì bán rã của C14 là 5600 năm. Tuổi của tượng cổ bằng gỗ đó là: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách từ vân chính giữa đến vân tối thứ 2 bằng Chu kì bán rã  là 138 ngày. Khi phóng ra tia α polôni biến thành chì. Sau 276 ngày, khối lượng chì được tạo thành từ 1 mg Po ban đầu là: Khi có hiện tượng quang điện xảy ra trong tế bào quang điện, phát biểu nào sau đây là sai?
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.129
Thành viên mới nhất tran-thi-phuong-oanh
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn