Đề thi thử vật lý số 29
Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề thi thử vật lý số 29
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (2)
talama8 makieuphongbd
Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa. Trong quá trình dao động, chiều dài lò xo có giá trị nhỏ nhất là min và có giá trị lớn nhất max. Biên độ dao động của con lắc bằng: Với k  Z, độ lệch pha giữa hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, ngược pha nhau là: Để làm lò sưởi điện người ta dùng vòng dây bằng:  Na là chất phóng xạ β- và tạo thành Mg. Sau thời gian 105 giờ, độ phóng xạ của nó giảm đi 128 lần. Chu kì bán rã của  Na là: Chiếu một chùm sáng có bước sóng λ = 0,489 (μm), công suất của chùm sáng tới mặt catốt là P = 12,5 (W) lên mặt catốt của một tế bào quang điện. Khi đó người ta thấy cường độ dòng điện bão hoà là I = 0,05 (A). Hiệu suất của hiệu ứng quang điện là: Biên độ của âm xác định bởi: Cho mạch điện R, L, C mắc nối tiếp. Dòng điện qua mạch được cung cấp bởi máy phát điện xoay chiều một pha. Khi trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện thì tần số của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch là 50 Hz. Tính số vòng quay được của rôto của máy phát điện trong một phút? Biết rằng phần cảm của máy phát điện xoay chiều một pha có 2 cặp cực? Hiện tượng đảo sắc của vạch quang phổ (đảo vạch quang phổ) cho phép kết luận rằng: Một sóng cơ học truyền theo phương Ox với biên độ coi như không đổi. Tại O, dao động có dạng u = acosωt (cm). Tại thời điểm M cách xa tâm dao động O là  bước sóng ở thời điểm bằng 0,5 chu kì thì ly độ sóng có giá trị là 5cm. Phương trình dao động ở M thỏa mãn hệ thức nào sau đây? Mạch dao động LC lí tưởng có chu kì T liên hệ với điện tích cực đại Q0 và cường độ dòng điện cực đại I0 theo công thức: Một hạt có khối lượng nghỉ m0. Theo thuyết tương đối, động năng của hạt này khi chuyển động với tốc độ 0,6c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) là: Bước sóng giới hạn quang điện đối với một kim loại là 5200. Các electron quang điện sẽ được giải phóng ra nếu kim loại đó được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc phát ra từ: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm t = 0, điện tích trên một bản tụ điện cực đại. Sau khoảng thời gian ngắn nhất Δt thì điện tích trên bản tụ này bằng một nửa giá trị cực đại. Chu kì dao động riêng của mạch dao động này là:  Phát biểu nào sau đây đúng? Nhận xét nào sau đây là sai khi nói về điện tích, cường độ dòng điện và điện áp trên hai bản tụ trong mạch điện dao động LC? Một nguồn S phát sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 µm đến hai khe Young S1S2 với S1S2 = 0,5 mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn một khoảng D = 1 m: 2. Tại một điểm M trên màn cách giao điểm O của màn và trung trực S1S2 một khoảng x = 3,5 mm có vân loại gì? Bậc (thứ) mấy? Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 µm đến 0,76 µm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 µm còn có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác? Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đang dao động điều hoà có phương trình x = Acos(5πt + φ) (cm). Tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí mà lò xo không biến dạng theo chiều dương, hướng thẳng lên với vận tốc 20π (cm/s). Lấy g = 10 (m/s2), π2 ≈ 10 và gốc toạ độ là vị trí cân bằng của vật treo. Tính A và φ: ** Cho mạch điện như hình vẽ. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B có dạng: uAB = 100sin(100πt) (V). Số chỉ của các vôn kế V1 và V2 lần lượt là U1 = 100 (V) và U2 = 50 (V). Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch là P = 100 (W). Giá trị L tham gia trong mạch là: Một con lắc lò xo dao động với biên độ A = 5 (cm), chu kì T = 0,5 (s). Phương trình dao động của vật ở thời điểm t = 0 Khi vật có li độ x = 2,5 (cm) đang chuyển động theo chiều dương là: Một lò xo có độ cứng k. Lần lượt treo vào hai vật có khối lượng gấp ba lần nhau thì khi cân bằng, lò xo có chiều dài 22,5 cm và 27,5 cm. Chu kì dao động của con lắc khi treo đồng thời hai vật là: Một con lắc lò xo dao động dao động điều hòa với chu kì dao động là T thì cơ năng của con lắc: Trong mạch dao động điện từ, nếu điện trở R càng lớn thì: Khi sử dụng phép phân tích bằng quang phổ sẽ xác định được: Trong mạch LC, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là U0. Hỏi hiệu điện thế tức thời có giá trị bằng bao nhiêu thì năng lượng điện trường trong mạch bằng năng lượng từ trường: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 nhỏ. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi con lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng thế năng thì li độ góc α của con lắc bằng: Dụng cụ nào sau đây khác loại với các dụng cụ khác: Thời gian bán rã của  là T = 20 năm. Sau 80 năm, số phần trăm hạt nhân còn lại chưa phân rã là: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết họp S1 và S2. Độ lệch pha dao động của hai nguồn là π. Điểm M trên mặt chất lỏng cách hai nguồn phát sóng những đoạn tương ứng là d1, d2. Điểm M sẽ dao động với biên độ cực tiểu nếu: Đồng vị phóng xạ  chuyển thành  đồng thời phóng ra một: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết: r = 100 Ω; L =  H; vôn kế có điện trở vô cùng lớn. Đặt vào hai đầu A, B một điện áp xoay chiều uAB = 120cos(100πt) (V) thì vôn kế chỉ 60 V và điện áp giữa hai đầu vôn kế nhanh pha hơn điện áp uAB góc . Tính R và C: Phát biểu nào sau đây là sai? Wđ là động năng của các electron quang điện, A là công thoát ở bề mặt kim loại, m là khối lượng electron thì vận tốc của electron quang điện bứt ra khỏi bề mặt kim loại do hiện tượng quang điện được tính theo công thức nào sau đây? Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng 720 nm và bức xạ màu lục có bước sóng λ (có giá trị trong khoảng từ 500 nm đến 575 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 8 vân sáng màu lục. Giá trị của λ là:  Hạt nhân phóng xạ  đứng yên, phóng ra một hạt α và biến thành hạt nhân thori (Th). Động năng của hạt α chiếm bao nhiêu phần trăm của năng lượng phân rã: Đoạn mạch chỉ có tụ điện thì: Một đèn ống huỳnh quang được đặt vào điện áp xoay chiều có giá trị cực đại 127 V và tần số 50 Hz. Biết đèn chỉ sáng lên khi điện áp tức thời đặt vào đèn có độ lớn không nhỏ hơn 90 V. Thời gian đèn sáng trong mỗi phút là: Giá trị hiệu dụng của điện áp trong mạng điện dân dụng ở nước ta: Hai mũi nhọn S1, S2 cách nhau 9cm, gắn ở đầu một cầu rung có tần số f = 100 Hz được đặt cho chạm nhẹ vào mặt một chất lỏng. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 0,8 m/s. Gõ nhẹ cho cần rung thì 2 điểm S1, S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình dạng: u = acos2πft. Điểm M trên mặt chất lỏng cách đều và dao động cùng pha S1, S2 gần S1S2 nhất có phương trình dao động là: Phát biểu nào sau đây là sai: Hiện tượng đảo sắc là Dòng quang điện có: Trong máy thu sóng điện từ thì mỗi kênh ứng với: Một máy thu thanh thu sóng ngắn. Để chuyển sang thu sóng trung bình, có thể thực hiện giải pháp nào sau đây trong mạch dao động ăn–ten? Mẫu nguyên tử Bo và việc giải thích quang phổ vạch áp dụng được cho? Một con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên là l0, treo vật m, dao động điều hòa tự do thì chu kỳ dao động là T. Cắt đôi lò xo trên và ghép song song 2 lò xo ấy treo vào vật m thì vật đao động điều hòa tự do với chu kỳ dao động mới sẽ là: ** Một mũi nhọn S được gắn vào đầu A của một lá thép nằm ngang và chạm vào mặt nước. Khi lá thép dao động với tần số f = 120 Hz, tạo ra trên mặt nước một sóng có biên độ 0,6 cm, biết rằng khoảng cách giữa 9 gợn lồi liên tiếp là 4 cm. Gọi d là khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng mà tại đó dao động cùng pha. Khoảng cách d có thể nhận những giá trị nào trong các giá trị sau? Một đoạn mạch nối tiếp gồm một điện trở R có thể thay đổi được, tụ điện C và cuộn cảm L không thuần cảm có điện trở r. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V). Thay đổi R để công suất tiêu thụ đạt giá trị cực đạt. Giá trị cực đại của công suất bằng: Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Năng lựợng nghỉ của 2 gam một chất bất kì bằng:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.683
Thành viên mới nhất 630499920659609
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn