Đề thi thử vật lý số 28
Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề thi thử vật lý số 28
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (1)
Legendary
Tụ điện của một mạch dao động có thể thay đổi điện dung từ C1 = 56 pF đến C2 = 670 pF. Độ tự cảm của cuộn cảm cần thay đổi trong phạm vi nào để tần số dao động của mạch có thể thay đổi từ f1 = 2,5 MHz đến f2 = 7,5 MHz? Dùng thí nghiệm Young để đo bước sóng của một chùm sáng đơn sắc. Ban đầu nếu chiếu sáng khe bằng nguồn đèn Na, thì quan sát được 8 vân sáng. Khoảng cách giữa tâm hai vân ngoài cùng đo được là 3,3 mm. Nếu thay đèn Na bằng nguồn đèn có bước sóng λ thì quan sát được 9 vân, khoảng cách giữa hai vân ngoài cùng là 3,37 mm. Biết bước sóng λ0 của Na là 589 nm, bước sóng λ của nguồn sau cùng sẽ là Một dòng điện 0,5 (A) chạy vào một nam châm điện có điện trở không đáng kể, khi nó nối với một nguồn điện xoay chiều 120V - 60Hz (cảm kháng) của nam châm là: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng qua khe Y-âng với bức xạ đơn sắc có bước sóng λ. Vân sáng bậc 4 cách vân sáng trung tâm là 4,8 mm. Khoảng cách ngắn nhất giữa vân tối thứ nhất và vân tối thứ tư bằng: Hai nguồn dao động được gọi là nguồn kết hợp, khi chúng dao động: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc λ = 0,55 nm, khoảng cách giữa hai khe là 0,3 mm khoảng cách từ hai khe tới màn là 90 cm. Điểm M cách vân trung tâm 0,66 cm là: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về dao động cưỡng bức? Ánh sáng trắng qua lăng kính thuỷ tinh bị tán sắc, ánh sáng màu đỏ bị lệch ít hơn ánh sáng màu tím, đó là do Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng 0,4 mm. Màn quan sát đặt cách hai khe 2 m. Khoảng vân đo được bằng 2,75 mm. Ánh sáng sử dụng trong thí nghiệm có bước sóng bằng: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng? Một đồng hồ quả lắc dùng con lắc đơn làm hệ đếm giây. Dây treo vật bằng kim loại có hệ số nở dài α = 1,8.10-5K-1. Biết đồng hồ chạy đúng ở một nơi trên mặt đất có nhiệt độ 25°C. Nếu nhiệt độ môi trường giảm xuống còn 10°C thì sau một tuần đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu? Nguyên tắc hoạt động của máy biến thế dựa trên các hiện tượng nào sau đây: Tìm phát biểu sai về Thiên Hà của chúng ta: Các mức năng lượng của nguyên tử Hiđro ở trạng thái dừng được xác định bằng công thức , với n = 1, 2, 3... ứng với các mức năng lượng K, L, M ... Bước sóng của vạch đỏ trong dãy Ban -me  bằng: Dụng cụ nào dưới đây hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện và lớp tiếp xúc chỉ cho dòng điện đi theo một chiều nhất định: Hai dao động ngược pha khi: Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện có tụ điện biến thiên trong khoảng C = (15 ÷ 860) pF. Muốn máy thu có thể bắt được sóng ngắn và sóng trung λ = (10 ÷ 1000) m thì bộ cuộn cảm trong mạch phải có độ tự cảm biến thiên trong giới hạn: Một mạch điện có R, L, C mắc nối tiếp vào nguồn điện xoay chiều tần số f. Điện thế hiệu dụng của mạch gồm các thành phần UR = 10 (V), UC = 20 (V), UL = 14 (V). Hiệu điện thế hiệu dụng của nguồn điện có giá trị gần bằng: Trong sóng điện từ, điện trường luôn: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, 2 khe S1 và S2 được chiếu sáng bằng 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 5000A0 và λ2. Cho biết vân sáng bậc 4 của λ1 trùng với vân sáng bậc 5 của λ2. Tính bức xạ λ2: Chọn phát biểu sai với thí nghiệm giao thoa Iâng: Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T = 4 s. Thời gian để vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí li độ cực đại bằng: Dao động trong máy phát dao động điều hòa dùng tranzito là: Chọn phát biểu sai về quang phổ vạch phát xạ? Ban đầu có một mẫu Po206 nguyên chất, sau một thời gian phóng xạ α và chuyển thành hạt nhân chì Pb206 bền với chu kì bán rã 138 ngày. Xác định tuổi của mẫu chất trên biết rằng tại thời điểm khảo sát thì tỉ sổ giữa khối lượng của Pb và Po có trong mẫu là 0,4: Khung dao động gồm có cuộn dây L = 2 (mH) và một tụ phẳng. Khoảng cách giữa hai bản tụ là d = 1 (cm), diện tích của các bản tụ là S = 800 (cm2), chất cách điện giữa hai bản tụ có ε = 11. Khung sẽ cộng hưởng với sóng điện từ có bước sóng bằng: Con lắc lò xo, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng ở nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật ở vị trí cân bằng, độ giãn của lò xo là Δl. Chu kì dao động của con lắc được tính bằng biểu thức: Hai chất phóng xạ X và Y ban đầu có số hạt nhân bằng nhau. Chu kì bán rã của X là 1h, của Y là 2h. Sau 2h thì tỉ số độ phóng xạ của X và Y sẽ là: Điều kiện để phản ứng hạt nhân nhiệt hạch xảy ra: Trong thí nghiệm I-âng (Young) về giao thoa ánh sáng, khi chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ đơn sắc thì ta quan sát được trên màn hai hệ vân giao thoa với các khoảng vân lần lượt là 0,3 mm và 0,2 mm. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng gần nhất cùng màu với nó là: Một mạch dao động gồm một tụ 4200 (pF) và một cuộn cảm có độ tự cảm 275 (µH), điện trở thuần 0,5 (Ω). Phải cung cấp cho mạch một công suất bằng bao nhiêu để duy trì dao động của nó với hiệu điện thế cực đại ở tụ là 6 (V). Sự hấp thụ của môi trường: Một mạch dao động LC có tụ diện với điện dung C = 1 µF và tần số dao động riêng là 600 Hz. Nếu mắc thêm một tụ C' song song với tụ C thì tần số dao động riêng của mạch là 200 Hz. Điện dung của tụ C' bằng: Khi một vòng dây quay trong một từ trường, chiều của dòng điện cảm ứng thay đổi khi vòng dây quay được đúng: Một vật thực hiện dao động điều hoà có chu kì dao động T = 3,14 (s) và biên độ dao động A = 1 (m).Tại thời điểm vật đi qua vị trí cân bằng, vận tốc của vật có giá trị: Một đồng hồ quả lắc được coi như một con lắc đơn chạy đúng giờ tại một địa điểm trên mặt đất. Khi nhiệt độ môi trường giảm thì đồng hồ: Một lò xo có chiều dài l0, độ cứng k0= 20 N/m được cắt thành ba đoạn bằng nhau. Lấy một trong ba đoạn rồi móc vào vật nặng khối lượng m = 0,6 kg. Chu kì dao động của vật là: Sự gia tăng về cường độ sáng của tia sáng rọi vào một mặt kim loại sẽ gây ra sự gia tăng của êlectron quang điện về yếu tố: Trong quang phổ của Hidro, các vạch trong vùng tử ngoại nằm trong dãy: Người ta phân biệt được ba loại phóng xạ α, β, γ căn cứ vào tính chất nào sau đây: Chọn câu trả lời đúng. Cho h = 6,625.10-34J.s; e = 3.108m/s. Mức năng lượng của các quỹ đạo đứng của nguyên tử hiđro lần lượt từ trong ra ngoài là: 13,6eV, -3,4eV; -1,5eV...Với En = -eV; n = 1,2,3...Vạch phổ có bước sóng λ = 1875nm ứng mới sự chuyển của electron giữa các quỹ đạo: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp a = 3 mm, khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn quan sát D = 2 m. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và vân sáng bậc 4 ở khác phía với vân sáng trung tâm là 3 mm. Ánh sáng sử dụng trong thí nghiệm có bước sóng bằng Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A = 5° ( được coi là góc nhỏ). Chiết suất của thuỷ tinh làm lăng kính đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,643 và nt = 1,658. Chiếu một chùm sáng hẹp rọi vào mặt bên của lăng kính dưới góc tới i nhỏ. Quang phổ cho bởi lăng kính có độ rộng góc: Một âm có cường độ 5.10–7 W/m2. Mức cường độ âm của nó là: Hai điểm M và N đối xứng nhau qua vị trí cân bằng trên quỹ đạo của một vật dao động điều hòa cách nhau 5cm. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ M theo chiều dương, đến N theo chiều âm là 0,5s. Biết khối lượng của vật bằng 100g. Lấy π2=10. Độ lớn lực kéo về tác dụng lên vật khi nó đến M là: ** Một dây đàn hồi rất dài nằm ngang có điểm đầu A buộc vào một điểm dao động với biên độ 4 cm và chu kì T = 2 s. Phương dao động vuông góc với sợi dây, vận tốc truyền sóng biến dạng dọc theo sợi dây là 4 m/s. Bước sóng trên dây đó là: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 μm chiếu vào hai khe hẹp cách nhau một khoảng 1 mm. Màn quan sát đặt cách hai khe 2 m. Khoảng cách giữa vân sáng và vân tối gần nó nhất trên màn quan sát bằng Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 10 μF và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,1 H. Khi hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện là 4 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 0,02 A. Hiệu điện thế cực đại trên hai đầu tụ điện là:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.250
Thành viên mới nhất dinh-thi
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn