Đề thi thử vật lý số 27
Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề thi thử vật lý số 27
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Dùng hạt proton có động năng 1,2 MeV bắn vào hạt nhân Li đứng yên thì thu được hai hạt nhân giống nhau X chuyển động với cùng vận tốc. Cho mp = 1,0073u; mLi = 7,0140u; mx = 4,0015u; lu = 931 MeV/c2, Động năng của mỗi hạt X là: Nhận định nào sau đây là đúng? Tại sao khi đi qua lớp kính cửa sổ, ánh sáng trắng không bị tán sắc thành các màu cơ bản? ** Cho mạch điện như hình vẽ. Đặt vào hai đầu A và B một hiệu điện thế xoay chiều u = Usin(100πt) (V), người ta thấy số chỉ của các vôn kế V1, V2 và ampe kế chỉ lần lượt như sau: 80 (V), 120 (V), 2 (A) (coi điện trở các vôn kế là rất lớn và các ampe kế là rất nhỏ). Biết rằng hiệu điện thế hai đầu V3 trễ pha so với hiệu điện thế hai đầu V1 một góc 30°, hiệu điện thế hai đầu các vôn kế V1 và V2 lệch pha nhau một góc 120°. Các giá trị R và r tham gia trong mạch là: Một hạt nhân có số khối A, đang đứng yên, phát ra hạt α với tốc độ v. Lấy khối lượng các hạt theo đơn vị u gần bằng số khối của chúng. Tốc độ giật lùi của hạt nhân con là: Chọn phát biểu sai khi nói về sóng điện từ: Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C, cuộn cảm L. Điện trở thuần của mạch R = 0. Dòng điện qua mạch i = 4.10–11sin(2.10–2t), điện tích của tụ là: Cho mạch điện như hình vẽ. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về số chỉ của ampe kế trong mạch điện? Một mạch dao động gồm một cuộn dây không thuần cảm có điện trở R nối với tụ điện. Tính công suất cần cung cấp cho mạch điện để duy trì dao động điện trong mạch? Biết rằng điện tích cực đại của tụ điện là q0, điện dung của tụ điện là C, hệ số tự cảm của cuộn dây là L. Đặc điểm của quang phổ liên tục là Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp như hình vẽ, giá trị của L có thể thay đổi được. Biết điện áp giữa hai đầu mạch AB là u = U0cos(100πt) (V). Điện dung của tụ điện c =  F. Khi thay đổi L, thấy có một giá trị làm cho điện áp trên hai đầu tụ điện trễ pha hơn so với điện áp của đoạn mạch một góc , giá trị L đó là: Cho phản ứng hạt nhân sau: (MeV). Biết độ hụt khối của  là ΔmD = 0,0024u và 1u = 931 (MeV/c2). Năng lượng liên kết của hạt nhân  là: Trong thí nghiệm Young, khi dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,589 µm thì quan sát được 13 vân sáng còn khi dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ thì quan sát được 11 vân sáng. Bước sóng λ có giá trị: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tính chất và tác dụng của tia Rơn-ghen:  Hai khe hẹp S1 và S2 song song cách đều một khe sáng hẹp đơn sắc S một khoảng L = 1,0 m. Khoảng cách giữa hai khe S1 và S2 là α = 0,2 mm. Trên màn ảnh đặt song song cách các khe lâng 1 khoảng D = 0,8 m, ta đo được khoảng cách giữa 10 vân sáng liền nhau là 2,7 cm. Di chuyển khe sáng S một khoảng b = 3 mm theo phương song song với mặt phẳng của hai khe Young thì hệ vân thay đổi như thế nào? Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young, nếu dời nguồn S một đoạn nhỏ theo phương song song với màn chứa hai khe thì: Vật nhỏ của một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khi gia tốc của vật có độ lớn bằng một nửa độ lớn gia tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và thế năng của vật là: Dao động của điểm M trên mặt nước là tổng hợp của hai dao động được truyền đến từ hai nguồn giống hệt nhau có phương trình dao động u = 2cos2πt (cm). Sóng do hai nguồn phát ra có bước sóng 20 cm. Khoảng cách từ hai nguồn đến điểm M thoả mãn biểu thức d2 - d1 = 30 cm. Biên độ dao động của điểm M bằng: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, hai khe cách nhau a = 0,5 m, khoảng cách từ hai khe đến màn D = 2 m. Nguồn sáng S phát ra đồng thời ba ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là λ1 = 0,4 µm, λ2 = 0,5 µm, λ3 = 0,6 µm chiếu vào hai khe S1 và S2. Trên màn, ta thu được một trường giao thoa có bề rộng 20 cm. Trên màn quan sát có tổng cộng số vân sáng cùng màu với vân sáng chính giữa của trường giao thoa là: Tìm câu phát biểu SAI trong số các câu dưới đây: Hai loa nhỏ giống nhau tạo thành hai nguồn kết hợp đặt cách nhau S1S2 = 5 m. Chúng phát ra âm có tần số f = 440 Hz với vận tốc truyền âm v = 330 m/s. Tại điểm M, người quan sát nghe được âm to nhất đầu tiên khi đi từ S1 đến S2. Khoảng cách S1M là: Sóng dừng được tạo ra từ: ** Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ, A là ampe kế nhiệt (có điện trở không đáng kể), cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L, điện trở R = 100 (Ω), tụ điện có điện dung C = 18,5 (μF) ≈ (F). Đặt vào hai đầu M và N của mạch điện một giá trị hiệu dụng không đổi và có biểu thức: uMN = 70,7sin314t (V) ≈ 50sin100πt (V). Khi K đóng hay khi K mở chỉ số của ampe kế không thay đổi. Hệ số tự cảm L của cuộn cảm tham gia trong mạch là: Khi nói về dao động điều hòa của một chất điểm phát biểu nào sau đây sai: Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 31,4 (cm/s). Lấy π = 3,14. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là: Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo M về L thì: Một động cơ phát ra một âm có cưòng độ 2.10–2 W/m2. Mức cường độ âm là: Để mạch dao động điện từ tự do LC có chu kỳ dao động giảm một nửa cần phải: Một sóng cơ lan truyền trong môi trường. Khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp là 2m. Tốc độ truyền sóng gấp 4 lần tốc độ dao động cực đại của mỗi phần tử môi trường. Lấy 2 = 10. Biên độ sóng bằng: Những cách nào sau đây có thể phát ra sóng điện từ: Mạch điện nào sau đây có công suất trung bình bằng 0? Cách làm nào trong các cách sau đây không làm tăng suất điện động cảm ứng của máy phát điện xoay chiều một pha? Biết các khối lượng mD = 2,0136u, mn = 1,0087u và prôton mP = 1,0073u. Năng lượng liên kết của hạt nhân đơtêri D =  là: Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng gồm một lò xo có độ cứng k = 40 N/m và vật nặng 120 g. Từ vị trí cân bằng kéo vật thẳng đứng xuống dưới tới khi lò xo bị biến dạng một đoạn 6,5 cm rồi buông nhẹ. Lấy g = 10 m/s2. Động năng của vật lúc lò xo bị biến dạng 5 cm là: Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, trong đó tụ điện C có thể thay đổi được. Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch và thay đổi C để điện áp trên hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại của điện áp trên hai đầu tụ điện bằng: Đặt vào hai đầu điện trở thuần một điện áp xoay chiều có dạng u = U0cosωt. Khi cường độ dòng điện qua điện trở thuần đạt giá trị cực đại thì điện áp đạt giá trị bằng: Thiết bị nào sau đây không có mặt trong máy phát thanh, phát hình bằng vô tuyến điện: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R = 100 Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L =  H. Biết tần số của dòng điện trong mạch là 50 Hz. Tổng trở trong mạch bằng: Sóng điện từ: Cho một nguồn sáng S có bước sóng λ = 0,4 µm đặt trước lưỡng thấu kính. Biết và cách lưỡng thấu kính một khoảng d1 = 30 m. Phía sau lưỡng thấu kính đặt một màn ảnh E cách lưỡng thấu kính một khoảng l = 160 cm. Tiêu cự của thấu kính f = 20 cm và khoảng cách O1O2 =  mm. 2. Số vân sáng và vân tối quan sát được trên màn E: Một sóng truyền trên mặt biển có bước sóng A = 5 m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau là: Vật dao động điều hoà với biên độ A = 5 (cm), tần số f = 4 (Hz). Khi vật có li độ x = 3 (cm) thì vận tốc của nó có độ lớn là: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng trắng, người ta đo được khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và vân sáng bậc 5 cùng một phía vân trung tâm là 3 mm. Cho biết a = 1,5 mm, D = 3 m. 3. Số vân sáng quan sát được trên vùng giao thoa có bề rộng 11 mm là. (ta có: Δx = 5i - 2i = 3i = 3 mm  i = 1 mm:  Một đồng hồ quả lắc được coi nhu một con lắc đơn chạy đúng giờ vào mùa hè với chu kì T = 2 s. Vào mùa đông, đồng hồ chạy nhanh 1 phút 30 giây sau một tuần lễ. Tính độ biến thiên nhiệt độ. Biết hệ số nở dài của dây treo con lắc là α = 2.10–5K–1. ** Một viên bi buộc vào một sợi dây mảnh không giãn ở điểm cố định ở cách tâm bi 1,6 (m). Dùng búa gõ nhẹ theo phương nằm ngang vào bi thì thấy bi di chuyển đến độ cao h, lúc đó dây treo nghiêng so với phương thẳng đứng một góc lớn nhất là αM = 0,05 (rad). Lấy g = 9,8m/s2. Vận tốc của bi khi bắt đầu dao động là: Một sự kiện có thể truyền từ Mỹ về Việt Nam thông qua sóng điện từ nhờ: Một sóng âm lan truyền trong không khí với vận tốc 350 m/s, có bước sóng 70 cm. Tần số sóng là: Tác dụng của một dòng điện xoay chiều cao tần trong một dây dẫn điện là do hiện tượng: Trong thí nghiệm I-âng (Young) về giao thoa ánh sáng, khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng chứa hai khe là 2,0 m, khoảng cách giữa hai khe là 1,2 mm. Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 0,60 µm, Khoảng cách từ vân tối thứ ba đến vân sáng trung tâm là: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Biết: i = cos(100πt) A; UAM = 40cos(100πt + ) V; u lệch pha so với i là . Tìm R, r, L:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 234.919
Thành viên mới nhất 863013817219657
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP