Đề thi thử vật lý số 26
Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề thi thử vật lý số 26
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng như hình bên, nếu đặt trước một trong hai nguồn sáng một bản mỏng bề dày e, chiết suất n > 1 có hai mặt phẳng song song nhau trước nguồn S2 thì hệ vân giao thoa sẽ thay đổi như thế nào so với hệ vân giao thoa khi chưa đặt bản mỏng? Tìm câu đúng trong số các câu dưới đây: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng S1 và S2 phát ra ánh sáng chứa hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,4 μm và λ2 = 0,5 μm. Khoảng cách giữa hai nguồn sáng S1 và S2 là a = 2 mm. Khoảng cách giữa nguồn sáng S1 và S2 đến màn quan sát là 2 m. Khoảng cách từ vân trung tâm đến vân sáng gần nhất cùng màu với nó là Giới hạn quang điện của Na là λ = 0,50 (μm). Tính công A' cần thiết để tách rời một điện tử ra khỏi lớp kim loại. Biết h = 6,63.10–34 (J.s) và c = 3.108 (m/s). Trong đoạn mạch chỉ có điện trở R thì: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động cùng tần số theo phương trình x1 = 7 cos(6πt - )(cm) và x2 = 3cos(6πt + φ)(cm) Biên độ của dao động tổng hợp có thể nhận giá trị nào? Một lò xo khối lượng không đáng kể. Bỏ qua mọi lực ma sát và lực cản của môi trường. Treo vào lò xo một vật có khối lượng m1 =100 (g). Lấy g = 10,0 (m/s2). Gắn thêm một vật nặng m2 vào vật m1 thì chu kì dao động của con lắc tăng thêm 10% so với trường hợp ban đầu. Khối lượng của vật m2 là Trong nguyên tử hiđro, bán kính quỹ đạo bohr thứ ba (quỹ đạo M) là 4,77. Bán kính bằng 19,08 là bán kính quỹ đạo Bohr thứ: Đặt một điện áp xoay chiều u = 220cos100πt vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,2 H. Cường độ dòng điện chạy qua cuộn cảm có biểu thức là: ** Catốt của một tế bào quang điện được phủ một lớp kim loại có công thoát của êlectron là 1,90 (eV). Khi chiếu sáng cho catốt bằng một chùm sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,56 (μm). Giới hạn quang điện của kim loại này là: Khi cho một tia sáng đi từ nước vào một môi trường trong suốt nào đó, người ta nhận thấy vận tốc truyền của ánh sáng bị giảm đi một lượng Δv = 108 m/s. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này bằng bao nhiêu? Biết rằng chiết suất tuyệt đối của nước đối với tia sáng đó là nn = 1,333: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc λ = 0,5 µm, khoảng cách giữa 2 khe là 0,2 mm khoảng cách từ 2 khe tới màn là 80 cm. Điểm M cách vân trung tâm 0,7 cm thuộc: Rôto của máy phát điện xoay chiều là nam châm có 5 cặp cực, quay với tốc độ 600 vòng/phút. Tần số của suất điện động do máy tạo ra là: Máy gia tốc xiclotrôn có sơ đồ cấu tạo như hình bên. Hạt mang điện được tăng tốc trong giai đoạn nào sau đây? Xem sóng ánh sáng như sóng điện từ ngang, khi sóng này chạm vào một điện tích đang chuyển động với vận tốc (v < c), lực điện tác dụng vào điện tích đó có tính chất nào sau đây: Electron quang điện là: Một mạch LC thu được sóng trung, để mạch đó có thể thu được sóng ngắn thì phải: Cho ba hạt nhân X, Y và Z có số nuclôn tương ứng là AX, AY, AZ với AX = 2AY = 0,5AZ. Biết năng lượng liên kết của từng hạt nhân tương ứng là ΔEX, ΔEY, ΔEZ với ΔEZ < ΔEX < AEY. Sắp xếp các hạt nhân này theo thứ tự tính bền vững giảm dần là: Một con lắc đơn dao động điều hoà với chu kì T1, ở nhiệt độ t. Gọi α là hệ số nở dài của con lắc. Khi nhiệt độ của môi trường tăng Δt, độ biến thiên tỉ đối của chu kì được xác định bằng biểu thức nào sau đây? Một con lắc đơn, vật treo được tích điện q, rồi đặt trong điện trường đều có véctơ cường độ điện trường nằm ngang, song song với mặt đất. Khi con lắc cân bằng, dây treo lệch một góc α0 bé so với phương thẳng đửng. Nếu đảo chiều đột ngột điện trường thì con lắc dao động nhỏ với li độ góc là bao nhiêu? Bỏ qua ma sát, sức cản: Trong thí nghiệm Young với nguồn ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,45 µm. Cho biết khoảng cách giữa hai khe sáng là a = 3 mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn hứng vân là D = 1 m. Tính khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp: Cho một phản ứng hạt nhân là phóng xạ β+:  + Y. Kết luận nào sau đây là đúng? Tại thời điểm ban đầu, điện tích trên tụ điện của một mạch dao động LC đạt giá trị cực đại. Sau thời gian ít nhất bằng bao nhiêu thì điện tích trên tụ còn lại một nửa giá trị ban đầu? Một hạt nhân  X có 8 prôtôn và 9 nơtrôn. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này bằng 7,75MeV/nuclon. Biết mp= 1,0073u; mn = 1,0087u; luc2 = 931,5MeV. Khối lượng của hạt nhân đó bằng bao nhiêu: Dòng điện do một máy phát điện xoay chiều phát ra sau khi tăng áp được truyền đi xa bằng một đường dây có điện trở 10 Ω. Coi hệ số công suất bằng 1, điện áp đưa lên đường dây là 35 kV, công suất của máy phát là 1400 kW. Công suất điện hao phí trên đường dây là: Biên độ một dao động điều hoà bằng 0,5 (m). Trong thời gian 5 chu kì dao động, vật đi được quãng đường bằng: Một âm thoa được đặt phía trên miệng ống hình trụ hở. Chiều dài của cột khí trong ống có thể thay đổi bằng cách thay đổi mực nước phía dưới bằng bình thông nhau. Âm thoa phát âm cơ bản với tần số f1. Chiều cao cột không khí ngắn nhất để âm ở miệng ống cực đại là l0 = 13 cm. Tốc độ truyền âm trong không khí là v = 340 m/s. Khi chiều cao của cột không khí bằng 65 cm thì cột không khí có bao nhiêu bụng sóng? Trong nguyên tử hidro, các mức năng lượng ứng với các trạng thái dừng được xác định bằng công thức: En = - , trong đó E0 = - 13,6 eV và n = 1,2,3,... Nguyên tử hidro đang ở trạng thái cơ bản (n = 1) muốn chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng ứng với n = 2 thì phải hấp thụ một photon có năng lượng bằng: Trong thí nghiệm Young, nguồn sáng có hai bức xạ λ1 = 0,5 µm và λ2 > λ1 sao cho vân sáng bậc 5 của λ1 trùng với một vân sáng của λ2. Giá trị của bức xạ λ2 là: Nguyên tử Hiđrô bị kích thích và electron chuyển lên quỹ đạo dừng có bán kính 16r0 (r0 là bán kính Bo). Số vạch quang phổ có thể phát ra trong trường hợp này là: Biểu thức nào trong các biểu thức sau đây xác định đúng mối quan hệ giữa điện áp hiệu dụng và số vòng dây trên cuộn sơ cấp và thứ cấp của một máy biến áp: Trong điều kiện bước sóng kích thích thoả mãn λ ≤ λ0 và với một hiệu điện thế U nhất định giữa anôt và catốt, cường độ dòng quang điện: Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10-9m đến 3.10-7m là: Đầu A của một dây đàn hồi dao động theo phương thẳng đứng với chu kì T = 10 s. Biết vận tốc truyền sóng trên dây v = 0,2 m/s, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động ngược pha là bao nhiêu? Chọn đáp án đúng: Tại một nơi trên mặt đất có nhiệt độ 10°C thì một đồng hồ quả lắc chạy nhanh 6,48 s trong một ngày đêm. Hệ số nở dài của dây treo quả lắc α = 2.10-5 K–1. Hỏi nhiệt độ ở đó bằng bao nhiêu thì đồng hồ chạy đúng? Một vật dao động điều hòa khi đi qua vị trí có toạ độ x1 = 8 cm thì vật có vận tốc v1 = 12 cm/s, khi đi qua qua vị trí có tọa độ x2 = –6 cm thì vật có vận tốc v2 = 16 cm/s. Chu kì và biên độ dao động của vật có giá trị bằng: Con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng m = 400 g và lò xo có độ cứng k. Kích thích cho vật dao động điều hoà với cơ năng E = 25 mJ. Khi vật qua vị trí li độ –1 cm thì vật có vận tốc –25 cm/s. Tốc độ góc của vật là: Trên mặt nước có hai nguồn sóng nước giống nhau cách nhau AB=8(cm). Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 1,2(cm). Số đường cực đại đi qua đoạn thẳng nối hai nguồn là: Khối lượng của hạt nhân  là 10,0113u, khối lượng của notron là mn = 1,0086u, khối lượng của proton là mp = 1,0072u và 1u = 931 (MeV/c2). Năng lượng liên kết của hạt nhân  là: Quang phổ của vật phát sáng nào dưới đây là quang phổ liên tục? Tần số dao động riêng của mạch dao động như hình dưới đây sẽ thay đổi thế nào khi khoá K đảo từ vị trí 1 sang vị trí 2? Tìm câu sai trong số những câu dưới đây: Chọn phát biểu đúng. Điện từ trường được sinh ra bởi: Một con lắc lò xo được treo theo phương thẳng đứng dao động điều hòa với tần số góc ω = 20 rad/s tại vị trí có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Khi qua vị trí x = 2 cm vật có vận tốc v = 40 cm/s. Tại vị trí nào vật chịu tác dụng của lực đàn hồi nhỏ nhất và độ lớn của lực đàn hồi nhỏ nhất bằng bao nhiêu? Một sóng cơ học phát ra từ một nguồn O lan truyền trên mặt nước với vận tốc v = 2 m/s. Người ta thấy hai điểm M, N gần nhau nhất trên mặt nước nằm trên cùng đường thẳng qua O và cách nhau 40 cm luôn dao động ngược pha nhau. Tần số sóng đó là: Một ngôi nhà ở gần đài phát, việc thu sóng của một đài khác gặp rất nhiều khó khăn đó là do: Xung quanh vật nào dưới đây có điện từ trường: Khi cường độ âm tăng gấp 10 lần, thì mức cường độ âm tăng 10 dB. Khi cường độ âm tăng gấp 100 lần thì mức cường độ âm tăng: Cho một đoạn mạch gồm một điện trở thuần R mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C = 102 (F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch đó hiệu điện thế xoay chiều u = 5sin(100πt) (V). Biết chỉ số của vôn kế ở hai đầu điện trở R là 4 (V). Cường độ dòng điện chạy trong mạch có giá trị là:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.671
Thành viên mới nhất uyen-phan
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn