Đề thi thử vật lý số 25
Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề thi thử vật lý số 25
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (1)
tbtlee
Thân thể con người ở nhiệt độ 37°C phát ra bức xạ nào trong các bức xạ sau đây? Phát biểu nào sau đây là đúng: Một đoạn mạch gồm một cuộn dây có điện trở thuần R = 100 (Ω), hệ số tự cảm L = 2 (H) mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C = 5 (µF). Mắc mạch vào nguồn điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng U = 120 (V), tần số có thể thay đổi được. Lấy π2 = 10. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch khi có cộng hưởng điện là: Một mạch dao động LC có L = 4 μH và C = 1 μF. Trong mạch có tồn tại một dao động điện từ với điện tích cực đại trên tụ là 5 nC. Vào thời điểm điện tích trên tụ là 4 nC thì cường độ dòng điện trong mạch bằng:  Hạt nhân  Ra biến đổi thành hạt nhân  Rn do phóng xạ: Hai sóng phát ra từ 2 nguồn đồng bộ. Cực đại giao thoa nằm tại các điểm có hiệu khoảng cách tới 2 nguồn bằng: Hãy chọn phát biểu đúng? Trong cấu tạo của máy phát xoay chiều một pha thì: Nguyên tử hiđrô khi bị kích thích do chiếu xạ, êlectron của nguyên tử này chuyển từ quỹ đạo K lên quỹ đạo M. Sau khi ngừng chiếu xạ, nguyên tử hiđrô phát xạ thứ cấp, phổ xạ này gồm: Phép phân tích quang phổ là Biến điệu tần số là phương pháp cần thiết: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn quan sát D = 4 m. Quan sát được 9 vân sáng trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng ngoài cùng là 7,2 mm. Ánh sáng đơn sắc sử dụng trong thí nghiệm có bước sóng bằng: Quang phổ nào sau đây là quang phổ vạch phát xạ? Cho hằng số Plăng h = 6,625.10−34 (Js); Tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 (m/s). Năng lượng của photon của một ánh sáng đơn sắc là 4,85.10 −19 (J). Ánh sáng đơn sắc đó có màu: Giới hạn quang điện của đồng (Cu) là λ0 = 0,30 (μm). Biết hằng số Plăng h = 6,625.10−34 (J.s) và vận tốc truyền ánh sáng trong chân không c = 3.108 (m/s). Công thoát êlectron ra ngoài bề mặt của đồng là: Tần số dao động của sóng âm là 600 Hz, sóng truyền đi với vận tốc 360 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhất dao động ngược pha là: Bức xạ màu vàng của Natri có bước sóng là: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ C đang có dao động điện từ tự do. Ở thời điểm t = 0, hiệu điện thế giữa hai bản tụ có giá trị cực đại là U0. Phát biểu nào sau đây là sai? Một cuộn dây thuần cảm được đặt vào mạng điện xoay chiều 127 V - 50 Hz. Biên độ cực đại của dòng điện qua nó là 10 A. Độ tự cảm của cuộn dây là: Cho biết: hằng số Planck h = 6,625.10−34 (J.s); tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 (m/s); độ lớn điện tích electron |e| = 1,6.10−19 (C). Công thoát electron của một kim loại dùng làm catot là A = 3,6 (eV). Giới hạn quang điện của kim loại đó là: Nguyên tố Rađi Ra phóng xạ α với chu kì bán rã T = 5.1010 s, nguyên tố con của nó là Rađon. Độ phóng xạ H0 của 693g Ra bằng: Một điện áp xoay chiều được đặt vào hai đầu một điện trở thuần. Giữ nguyên giá trị hiệu dụng, tăng tần số của điện áp lên gấp hai lần. Công suất tỏa nhiệt trung bình trên điện trở sẽ: Có ba con lắc đơn chiều dài giống nhau được treo vào ba quả cầu cùng kích thước được làm lần lượt bằng gỗ, chì, nhôm và được đặt cùng một nơi trên Trái Đất. Kéo ba con lắc ra khỏi vị trí cân bằng một góc α nhỏ giống nhau rồi đồng thời buông nhẹ cho dao động. Con lắc nào sẽ trở về vị trí cân bằng trước tiên nếu bỏ qua ma sát và lực cản? Khi tăng dần hiệu điện thế giữa anốt và catốt của tế bào quang điện thì cường độ dòng quang điện: Một mạch dao động LC gồm một cuộn dây thuần cảm và một điện dung C = 15 nF. Để bước sóng dao động tự do của mạch giảm 4 lần thì phải mắc thêm một tụ điện C0 như thế nào và có điện dung bằng bao nhiêu? Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về dao động điều hòa của chất điểm? Để đo chu kì bán rã của một chất phóng xạ β- người ta dùng máy đếm xung “đếm số hạt bị phân rã” (mỗi lần hạt β- rơi vào máy thì tạo ra một xung điện làm cho số đếm của máy tăng thêm một đơn vị). Trong lần đo thứ nhất máy đếm ghi được 340 xung trong một phút. Sau đó một ngày máy đếm chỉ còn ghi được 112 xung trong một phút. Tính chu kì bán rã của chất phóng xạ: *Một lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng k, đầu trên được treo vào một điểm cố định. Khi treo vào đầu dưới một vật khối lượng m = 100 (g) thì lò xo giãn ra 25 (cm). Người ta kích thích cho vật dao động điều hoà dọc theo trục lò xo. Kích thích cho vật dao động điều hoà với biên độ bằng 8cm. Chọn gốc toạ độ tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng lên. Lấy gia tốc trọng trường g ≈ 10 (m/s2) và π2 = 10. Tại một thời điểm t1 nào đó vật đang ở vị trí có li độ 4cm và đang chuyển động hướng về vị trí biên dương.  Li độ của vật và độ lớn của lực đàn hồi của lò xo tại vị trí sau t1 một khoảng thời gian là 1/3 s tiếp theo là Một hạt có động năng bằng năng lượng nghỉ của nó thì tốc độ của hạt là: Hành tinh duy nhất trong hệ Mặt Trời quay quanh mình nó không theo chiều thuận là: Hạt α là hạt nhân nguyên tử heli, có khối lượng mα = 4,001502u. Tính năng lượng liên kết của hạt α? Sóng điện từ có khả năng phản xạ ở tầng điện li là: Trong dao động cơ học, khi nói về vật dao động cưỡng bức (giai đoạn đã ổn định), phát biểu nào sau đây là đúng? Một sóng truyền trên mặt biển có bước sóng A = 3 m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động lệch pha nhau 90° là: Nguyên tắc phát sóng điện từ là phải: Cho hai con lắc lò xo: con lắc 1 gồm vật m và lò xo có độ cứng k, con lắc 2 gồm vật 2m và lò xo có độ cứng k. Hai con lắc dao động với cùng cơ năng E thì tỉ số biên độ  của hai con lắc là: Chọn đáp án đúng nhất khi nói về dao động cưỡng bức: Để tăng độ phóng xạ, người ta làm cách nào: Thuyết lượng tử cho rằng: Vận tốc lan truyền của sóng điện từ: Dao động tự do của một vật là dao động có: Mắc tụ điện có điện dung 3 μF vào mạng điện xoay chiều có điện áp 220 V, tần số 50 Hz. Cường độ dòng điện qua tụ là: Công thức nào sau đây không cho phép ta xác định tần số góc của sóng? Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, trung bình cứ mỗi phút vật thực hiện 240 dao động toàn phần. Trong quá trình dao động, lò xo có chiều dài nhỏ nhất là 50 (cm), chiều dài lớn nhất là 60 (cm). Chọn gốc toạ độ tại vị trí cân bằng, chiều dương của trục toạ độ hướng xuống dưới, gốc thời gian là lúc lò xo có chiều dài nhỏ nhất. Phương trình vận tốc của vật là: Khi chiếu lần lượt hai bức xạ điện từ có tần số f1, f2 với f1< f2 vào một quả cầu kim loại đặt cô lập về điện thì hiện tượng quang điện đều xảy ra và điện thế cực đại của quả cầu lần lượt là V1 và V2. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ nói trên vào quả cầu đó thì điện thế cực đại mà quả cầu đạt được là: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp S1 và S2. Độ lệch pha dao động của hai nguồn là . Điểm M trên mặt chất lỏng cách hai nguồn phát sóng những đoạn tương ứng là d1, d2. Điểm M sẽ dao động với biên độ cực đại nếu: Lực hạt nhân là lực: Điều kiện để có quang phổ vạch hấp thụ là Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng S phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng là λ1 và λ2 và λ2 = 0,5 µm. Trên màn quan sát (E) thấy vân sáng bậc 12 của bức xạ λ2 trùng với vân sáng bậc 10 của bức xạ λ1. Bước sóng λ1 có giá trị là: Hạt nhân X phóng xạ và biến thành một hạt nhân  Y bền. Coi khối lượng của hạt nhân X, Y bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Biết chất phóng xạ X có chu kì bán rã là T. Ban đầu có một khối lượng chất X, sau 2 chu kì bán rã thì tỉ số giữa khối lượng của chất Y và khối lượng của chất X là:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.367
Thành viên mới nhất 453030468462330
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn