Đề thi thử vật lý số 24
Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề thi thử vật lý số 24
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
** Trong thí nghiệm của Men - Đơ, đoạn dây AP = 60 cm có khối lượng 6 g được căng bằng một lực 2,25 N. Cho biết Vận tốc truyền sóng trên dây là v = 15 m/s. Để dây rung với 1, 2, 3 múi, thì tần số dao động của cần rung phải là: ** Trên một sợi dây đàn hồi căng ngang có sóng dừng, M là một bụng sóng còn N là một nút sóng. Biết rằng trong khoảng MN có 3 bụng sóng. Cho MN = 63 cm, tần số của sóng f = 20 (Hz). Bước sóng trên dây đàn hồi đó là: Trong chân không, bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,75 µm, khi bức xạ này truyền trong thủy tinh có chiết suất n = 1,5 thì bước sóng có giá trị bằng: Một con lắc đơn có dao động điều hòa với tần số góc ω và biên độ dài s0. Khi vật có li độ 4 cm thì vận tốc của nó là –12 cm/s và khi vật có li độ –4 cm thì vận tốc của nó là 12 cm/s. Tần số góc và biên độ dài của con lắc là: Trong một mạch dao động LC có tồn tại một dao động điện từ, thời gian để chuyển năng lượng tổng cộng của mạch từ dạng năng lượng điện trường trong tụ điện thành năng lượng từ trường trong cuộn cảm mất 1,5 µs. Chu kì dao động của mạch là: Xác định hạt nhân X trong phản ứng sau: : Dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC được hình thành là do hiện tượng nào sau đây: Một mẫu đồng vị phóng xạ nhân tạo được tạo ra và có độ phóng xạ lớn gấp 256 lần độ phóng xạ cho phép đối với nhà nghiên cứu. Sau 48 giờ thì mẫu đạt mức phóng xạ cho phép. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ là: Cho dòng điện i = I0cos(ωt + φ) (A) chạy qua một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Biết tần số của dòng điện trong mạch thay đổi được. Khi công suất của mạch đạt cực đại, giá trị của tần số góc là: Một vật dao động điều hòa với biên độ 4 (cm). Khi nó có li độ 2 (cm) thì vận tốc là 1 (m/s). Tần số dao động bằng: Sóng âm không truyền qua được: Một vật có khối lượng m = 100 (g) được treo vào đầu dưới của lò xo nhẹ có độ cứng k = 25 (N/m). Đầu trên gắn vào một điểm cố định M. Ban đầu giữ cho lò xo không biến dạng, buông nhẹ cho vật dao động tự do theo trục của lò xo. Cho g = 10 (m/s2) = π2 (m/s2). Chọn gốc thời gian là lúc buông vật, gốc tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống. Khi đó phương trình nào sau đây mô tả chuyển động của vật: Một ví dụ về một sóng vừa ngang vừa dọc là: ** Con lắc lò xo gồm vật nặng M = 300 (g), lò xo có độ cứng k = 200 (N/m) lồng vào một trục thẳng đứng như hình bên. Khi M đang ở vị trí cân bằng, thì vật m = 200 (g) từ độ cao h = 3,75 (cm) so với M rơi xuống, va chạm với M (coi ma sát không  đáng kể, lấy g = 10 (m/s2), va chạm mềm). Vận tốc của m ngay trước khi va chạm là: Một vật dao động điều hòa. Khi đi qua vị trí cân bằng nó có vận tốc 50 (cm/s). Khi ở biên nó có gia tốc 5 (m/s2). Biên độ A của dao động là: ** Catốt của một tế bào quang điện được phủ một lớp kim loại có công thoát của êlectron là 1,90 (eV). Khi chiếu sáng cho catốt bằng một chùm sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,56 (μm). Vận tốc cực đại của các êlectron quang điện là: Khi nói về tính chất của tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là sai? Chọn câu trả lời đúng. Kết quả của thí nghiệm Iâng: Mạch dao động LC có điện tích cực đại trên tụ điện là 9 nC. Điện tích trên tụ điện vào thời điểm mà năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường bằng:  Động năng của một vật dao động điều hòa: Thiết bị nào sau đây không có mặt trong máy thu thanh, thu hình bằng vô tuyến điện: Vị trí của vật dao động điều hòa có vận tốc bằng nửa lần vận tốc cực đại của nó là: Một phôtôn tia X có năng lượng 6,62.10–15 (J). Tần số tương ứng với năng lượng đó là: Hạt nhân Be có khối lượng 10,0135u. Khối lượng của nơtrôn (nơtron) mn =1,0087u, khối lượng của prôtôn (prôton) mp = 1,0073u, lu = 931 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân Be là: 238U phân rã thành 206Pb với chu kì bán rã T = 4,47.109 năm. Một khối đá được phát hiện có chứa 46,97 (mg) 238U và 2,135 (mg) 206Pb. Giả sử khối đá lúc mới hình thành không chứa nguyên tố chì và tất cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của 238U. Tuổi của khối đá hiện nay là: Trong thí nghiệm giao thoa trong không khí, khoảng cách hai vân liên tiếp là i = 0,6 (mm). Nếu thực hiện trong môi trường chiết suất n =  thì khoảng cách giữa hai vân liên tiếp là Lò phản ứng hạt nhân dùng để cung cấp: Cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 (W/m2). Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm I0 = 10-2 (W/m2). Mức cường độ âm tại điểm đó bằng: Giản đồ nào là giản đồ Fres-nen cho đoạn mạch chỉ có điện trở thuần? Trong phản ứng do tương tác mạnh: p +   n + x thì x là hạt: Dao động điện từ trong mạch LC đóng kín khi tụ đã tích điện là: Tìm phát biểu đúng về công suất trung bình P tiêu thụ bởi mạch điện xoay chiều: Chọn câu đúng nhất. Sự phát quang đó là: Một cuộn dây có độ tự cảm L có cảm kháng là ZL trong một mạch điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng là I. Cuộn dây được chế tạo bằng một vật liệu siêu dẫn nên có không có điện trở. Mức công suất phân tán trong cuộn dây là: Khi hạt nhân ở trạng thái bền vững, số nơtron luôn luôn: Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều được định nghĩa theo công thức nào? Một mạch dao động điện LC có L = 50 mH; C = 5 μF. Hiệu điện thế cực đại trên hai bản tụ bằng 6 V. Giá trị của cường độ dòng điện tại thời điểm hiệu điện thế trên hai bản tụ bằng 4 V là? Khi chiếu vào tấm bìa đỏ chùm ánh sáng lam, ta thấy bìa có màu: Một con lắc lò xo dao động điều hòa có phương trình dao động đối với trục tọa độ Ox có dạng x = 2Asin2, với ω = . Động năng của con lắc có biểu thức nào sau đây? Một con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số góc ω. Biểu thức nào sau đây biểu diễn mối quan hệ giữa li độ và vận tốc của vật dao động khi động năng bằng thế năng? Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện, không có mạch (tầng): Ba lò xo có độ cứng k1, k2, k3 được mắc vào ba vật có cùng khối lượng m. Chu kì dao động của ba con lắc lò xo T1, T2, T3. Khi cho ba lò xo mắc nối tiếp và mắc vào vật m thì chu kì dao động của hệ là: Trong các nguồn sáng gồm. 1. Dây tóc vônfram nóng sáng nằm trong bóng thuỷ tinh đã rút không khí đến áp suất rất thấp 2. Hơi natri (Na) với áp suất thấp. 3. Đèn hơi thuỷ ngân có ấp suất vài atmotphe (đèn cao áp) dùng làm đèn đường. Những nguồn sáng cho quang phổ vạch là: Lân quang là sự phát quang: Cho cường độ dòng điện xoay chiều i = I0sinωt chạy qua điện trở thuần trong thời gian t. Nếu cho cường độ dòng điện không đổi I chạy qua điện trở thuần đó trong thời gian t thì cường độ dòng điện không đổi nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây để nhiệt lượng toả ra trên điện trở thuần ở hai trường hợp là như nhau? Khi hiện tượng quang điện xảy ra, nếu giữ nguyên bước sóng ánh sáng kích thích và tăng cường độ chùm ánh sáng kích thích thì: Phát biểu nào sau đây là sai? Đối với dao động cơ tắt dần thì: Coi nguồn âm N như một nguồn đẳng hướng. Công suất phát âm của nguồn đó có giá trị là: Cuộn dây có 50 vòng cuốn sít nhau, diện tích trung bình của một vòng dây là 0,25 (m2) quay đều quanh một trục vuông góc với , với vận tốc n = 20 (vòng/s). Biết rằng từ trường có cảm ứng từ B = 0,6T. Biểu thức suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây là:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.326
Thành viên mới nhất hoangyen14082000
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn