Đề thi thử vật lý số 23
Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề thi thử vật lý số 23
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (1)
Legendary
Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng λ vào bề mặt một tấm nhôm có giới hạn quang điện 0,36 (μm). Hiện tượng quang điện không xảy ra nếu λ bằng: Trong nghiên cứu phổ vạch của vật chất bị kích thích phát quang, dựa vào vị trí của các vạch, người ta có thể kết luận về Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng trong không khí, khi thay đổi môi trường không khí bằng môi trường có chiết suất n thì khoảng vân:  Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, cho biết khoảng cách giữa 2 khe sáng a = 0,3 mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn đến màn hứng vân là D = 1 m. Ta thấy khoảng cách của 11 vân sáng liên tiếp nhau là 1,9 cm. Tính bước sóng đã sử dụng trong thí nghiệm giao thoa: Một con lắc đơn gắn vào bên trong một thang máy. Khi thang máy đứng yên con lắc dao động với chu kì T. Khi thang máy bị đứt dây và rơi tự do thì chu kì dao động của con lắc bằng: Phát biểu nào sai về tia hồng ngoại? ** Một con lắc lò xo dao động với biên độ A = 5 (cm), chu kì T = 0,5 (s). Phương trình dao động của vật ở thời điểm t = 0: Khi vật ở vị trí cách vị trí cân bằng 5 (cm), theo chiều dương là: Áp một hiệu điện thế xoay chiều U = 110 (V), f = 50 (Hz) vào hai đầu một cuộn dây có điện trở R = 30 (Ω). Dòng điện trễ φ = 30° so với điện thế. Công suất trung bình trong mạch là: Phát biểu nào đúng nhất trong các phát biểu sau đây: Thân thể con người ở nhiệt độ 37°C phát ra bức xạ nào trong các loại bức xạ sau? Đồng vị  sau một Chuỗi phóng xạ α và β- biển đổi thành . Số phóng xạ α và β- trong chuỗi là: Chu kì dao động là khoảng thời gian: Một thanh nam châm được đưa xuyên qua một ống dây. Suất điện động cảm ứng lớn nhất khi: Gọi U là hiệu điện thế giữa catốt và anốt, nếu thỏa mãn điều kiện λ ≤ λ0, ta vẫn có dòng quang điện trong trường hợp:  Một nguồn điểm S phát ánh sáng đơn sắc chiếu sáng hai khe F1 , F2 song song, cách đều S và cách nhau một khoảng a = 0,6 mm. Khoảng cách từ S đến mặt phẳng của hai khe là d = 0,5 m và đến màn M mà ta quan sát các vân giao thoa là L = 1,3 m.Cho S dịch chuyển một khoảng 2 mm theo phương song song với màn mang hai khe và vuông góc với hai khe. Hệ vân trên màn M sẽ bị dịch chuyển một đoạn OO' bằng  Một con lắc đơn đếm giây chạy đúng khi nhiệt độ là 20°C. Biết hệ số nở dài của dây là λ = 1,8.10-5(k-1). Ở nhiệt độ 80°C trong một ngày đêm con lắc: Một mạch dao động có điện trở khá nhỏ, gồm một cuộn cảm L và một điện dung C = 10–8 (F). Biết rằng tần số dao động điện trong mạch là f = 106 (Hz). Tính độ tự cảm L (lấy π2 = 10): Trạng thái kích thích của nguyên tử hiđrô chỉ có kéo dài trong thời gian: Nhận định nào dưới đây về tia hồng ngoại là không chính xác? Khung dao động có thể cộng hưởng trong dải bước sóng từ 100 (m) đến 2000 (m). Khung này gồm cuộn dây và một tụ phẳng có thể thay đổi khoảng cách giữa hai bản tụ. Với dải sóng mà khung cộng hưởng được thì khoảng cách giữa hai bản tụ thay đổi là: Trong mạch dao động LC gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện C. Biểu thức nào dưới đây biểu diễn mối liên hệ giữa hiệu điện thế cực đại và cường độ dòng điện cực đại trong mạch dao động là đúng? Sau chỉnh lưu ta được dòng điện: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 380 V vào cuộn sơ cấp của một máy giảm áp. Tại cuộn thứ cấp, điện áp hiệu dụng là 12 V và có số vòng dây là 30 vòng. Số vòng đây của cuộn sơ cấp là: Chiếu một chùm sáng trắng vuông góc vào mặt nước của bể nước. Quan sát thấy dưới đáy bể nước có: Phản ứng hạt nhân dây chuyền là: Phát biểu nào sau đây là đúng? Trong thí nghiệm với hai khe lâng, hai khe hẹp F1, F2 cách nhau một khoảng 1,2 mm, các vân quan sát qua kính lúp, tiêu cự f =  4 cm, đặt cách mặt phẳng của hai khe một khoảng L = 40 cm. Trong kính lúp người ta đếm được 15 vân sáng. Khoảng cách giữa tâm của hai văn sáng ngoài cùng đo được là 2,1 mm. Nếu đặt toàn bộ dụng cụ trong nước, có chiết xuất n = thì khoảng cách d giữa hai vân nói trên sẽ là   Tìm kết luận sai. Công suất hao phí: Màu sắc khác nhau của sao thể hiện đặc trưng nào của trạng thái sao? Tại một nơi trong không khí đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ. Tại đó, nếu đặt đồng hồ quả lắc vào chân không thì đồng hồ chạy nhanh hay chậm? Tính thời gian chạy sai của đồng hồ sau 1 ngày đêm. Biết rằng nhiệt độ giữa môi trường chân không và không khí là như nhau, khối lượng riêng của vật D = 8450 kg/m3, khối lượng riêng của không khí D0 = 1,4 kg/m3. Dung kháng của một tụ điện có điện dung C = 5,0 (μF) trong một mạch điện xoay chiều có tần số 20 (kHz) thì bằng: Khi phát ra tia β tức là phát ra chùm điện tử, hạt nhân phóng xạ phải: Một vật nhỏ có khối lượng 0,3 kg được treo vào lò xo có độ cứng 120 N/m. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng có độ lớn là 2 m/s. Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ bằng: Gọi λ1 và λ2 lần lượt là bước sóng trong chân không của ánh sáng đơn sắc (1) và (2). Nếu λ1 > λ2 thì: Một vật dao động điều hòa có phương trình: x = 4cos (cm). Kết luận nào sau đây là đúng? Biết khối lượng của các nguyên tử hyđrô, nhôm (Al) và của nơtrôn lần lượt là mH = 1,007825u; mAl = 25,986982u; mn = 1,008665u và lu = 931,5MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân nhôm sẽ là: Trong mạch dao động tự do LC, điện tích cực đại trên tụ là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường là: Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ của sóng điện từ cao tần (gọi là sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của dao động âm tần. Cho tần số sóng mang là 800 kHz. Khi dao động âm tần có tần số 1000 Hz thực hiện một dao động toàn phần thì dao động cao tần thực hiện được số dao động toàn phần là: Chọn phát biểu sai khi nói về hạt quak? Một lò xo có độ cứng k treo vào một điểm cố định, đầu dưới móc vào một vật có khối lượng m. Kích thích cho vật dao động điều hòa và vận tốc của vật tại vị trí cân bằng là 60 cm/s. Lấy một lò xo giống hệt như lò xo trên và ghép nối tiếp hai lò xo rồi treo vật m vào hệ hai lò xo. Kích thích cho vật m dao động với cơ năng bằng với cơ năng khi có một lò xo. Vận tốc cực đại của vật khi được móc vào hệ lò xo nối tiếp là: Trong mạch có tụ điện, nhận xét nào sau đây là đúng nhất về tác dụng của tụ điện? Do phóng xạ, hạt nhân nguyên tử  biến đổi thành hạt nhân nguyên tử , trong đó hạt nhân  đã bị phân rã ra một hạt: Giả sử ban đầu có Z prôtôn và N nơtron đứng yên, chưa liên kết với nhau, khối lượng tổng cộng là m0, khi chúng kết hợp lại với nhau để tạo thành một hạt nhân thì có khối lượng m. Gọi ΔE là năng lượng liên kết và c là vận tốc ánh sáng trong chân không. Biểu thức nào sau đây luôn đúng: Trong cùng một môi trường, vận tốc truyền của tia X bằng vận tốc truyền của * Con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ khối lượng m = 50 (g) treo vào đầu một sợi dây dài  = 1 (m), ở một nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81 (m/s2). Bỏ qua mọi ma sát. Biết góc lệch cực đại của con lắc so với phương thẳng đứng là α0 = 30°. Vận tốc của con lắc tại vị trí có li độ góc α = 8° là: Muốn truyền tải điện năng đi xa mà ít hao điện năng ta phải: Chọn câu trả lời đúng. Bán kính quỹ đạo Bohr thứ hai là 2,12.10−10 (m). Bán kính bằng 19,08.10−10 (m) ứng với bán kính quỹ đạo Bohr thứ:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.841
Thành viên mới nhất ngocthao14
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn