Đề thi thử vật lý số 22
Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề thi thử vật lý số 22
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Tại một điểm trên mặt nước có một nguồn phát sóng dao động với f = 16 (Hz) tạo ra các gợn sóng tròn đồng tâm. M, N là hai điểm nằm trên bán kính OM = 6 (cm); ON = 12 (cm). Các phần tử tại M và N dao động cùng pha. Tính tốc độ truyền sóng? Biết rằng 0,4 (m/s) < v < 0,6 (m/s). Nếu định luật Hubble được ngoại suy cho những khoảng cách rất lớn thì vận tốc lùi ra xa trở nên bằng vận tốc ánh sáng ở khoáng cách: Dao động cưỡng bức có: Trong các lò phản ứng hạt nhân, vật liệu nào dưới đây có thể đóng vai trò "chất làm chậm" tốt nhất đốỉ với nơtron: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại nơi có g = 10 (m/s2). Vật đang cân bằng thì lò xo giãn 5 (cm). Kéo vật xuống dưới vị trí cân bằng 1 (cm) rồi truyền cho nó một vận tốc ban đầu v0 hướng thẳng lên thì vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại 30 (cm/s). Vận tốc v0 có độ lớn là: Một vật dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Vận tốc của vật tại vị trí cân bằng có độ lớn là vmax = 62,8 (cm/s) và gia tốc cực đại có độ lớn là amax = 4 (m/s2). Lấy π2 = 10. Biên độ và chu kì dao động có thể là: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng qua khe Y-âng, khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và vân tối thứ 3 là 0,6 mm (Hai vân này ở cùng phía của vân sáng trung tâm). Khoảng cách giữa vân sáng bậc ba với vân tối thứ 5 là:  Khe sáng đơn sắc S chiếu sáng trực tiếp lên màn ảnh đặt song song cách xa khe một khoảng D. Khe này khi chiếu đến gương phẳng đặt song song cách nó một khoảng h thì phản xạ và truyền đến màn ảnh như thể phát đi từ ảnh S’ của S. Khi phản xạ, vì sóng phản xạ ngược pha với sóng tới nên đường đi dài thêm λ/2. Sóng từ 2 nguồn S và S’ phát đi từ hai nguồn kết hợp có cùng tần số độ lệch pha không đổi (nrad) nên gây ra giao thoa trên màn ảnh. Biểu thức xác định toạ độ các vân sáng có dạng ? Trong mạch dao động điện từ tự do LC, hiệu điện thế cực đại trên tụ là U0, cường độ dòng điện cực đại là I0, chu kỳ dao động điện từ T trong mạch được xác định: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất chung của tia X và tia âm cực ? Một chùm sáng trắng song song đi từ không khí vào thủy tinh, với góc tới lớn hơn không, sẽ Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Young, chiếu ánh sáng đơn sắc vào hai khe S1 và S2 thì khoảng vân đo được là 1,32 mm. Biết độ rộng của trường giao thoa trên màn bằng 1,452 cm. Số vân sáng quan sát được là: Ứng dụng của việc khảo sát quang phổ liên tục là Bước sóng giới hạn quang điện đối với kẽm (Zn) là λ0. Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ thỏa mãn λ < λ0 vào ba tấm Zn giống nhau đặt cô lập về điện mà trước lúc chiếu ánh sáng vào thì một tấm đã mang điện âm, một tấm không mang điện và một tấm mang điện dương có điện thế V sao cho V < (h là hằng số Plăng, c là vận tốc ánh sáng, e là điện tích của electron). Khi đã ổn định thì điện thế trên ba tấm kim loại: Mạch dao động gồm tụ điện C1 và cuộn cảm L sẽ dao động với chu kỳ T1 , thay tụ trên bằng tụ có điện dung C2 thì chu kỳ dao động của mạch là T2. Chu kỳ dao động của mạch khi thay tụ thành bộ tụ gồm C1 mắc nối tiếp với C2 là: Chọn đáp án đúng. Dao động tắt dần: Chiếu lần lượt 2 bức xạ có bước sóng λ1 = 0,25 (μm); λ2 = 0,5 (μm) vào catốt của một tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của elcctron quang điện là v1 và v2 = v1. Bước sóng giới hạn quang điện là: Tương tác giữa các hạt trong phân rã β là tương tác: U238 phân rã thành Pb206 với chu kì bán rã T = 4,47.109 năm. Một khối đá được phát hiện có chứa 46,97 mg U238 và 2,135 mg Pb206. Giả sử khối đá lúc mới hình thành không chứa nguyên tố chì và tất cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của U238. Hiện tại tỉ lệ giữa số nguyên tử U238 và Pb206 là: Một máy phát dao động điều hòa cao tần phát ra dao động điện từ có tần số thấp nhất là f1 = 100 (kHz) và tần số cao nhất là f2 = 26 (MHz). Dải bước sóng của máy phát ra là: Biên độ của cường độ dòng điện trong mạch bằng  A. Vào thời điểm năng lượng từ trường của cuộn dây bằng năng lượng điện trường của tụ điện thì cường độ dòng điện trong cuộn dây bằng: Cho biết: hằng số Planck h = 6,625.10−34 (Js); tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 (m/s); độ lớn điện tích của electron e = 1,6.10−19 (C). Công thoát electron của một kim loại dùng làm catot là A = 3,6 (eV). Giới hạn quang điện của kim loại đó là: Trong thí nghiệm I-âng, khoảng cách từ tâm của vân trung tâm đến vân sáng bậc k được tính bằng công thức: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường: Tìm phát biểu sai về hoạt động của Mặt Trời: Sóng ngang không truyền được trong các môi trường: Chiếu vào Asen kim loại bức xạ điện từ có bước sóng 0,2(μm) với công suất bức xạ bằng 2,5 (mW). Số photon đến bề mặt catot trong thời gian 1 (s) bằng: Chọn câu trả lời sai khi nói về đặc điểm của các sóng trong thang sóng điện từ: Mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C = 10 pF và cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L = 10 mH. Tụ điện được tích điện đến hiệu điện thế 12 V. Sau đó cho tụ phóng điện trong mạch. Lấy π2 = 10 và gốc thời gian là lúc tụ điện bắt đầu phóng điện. Biểu thức của dòng điện trong cuộn cảm là: Một con lắc lò xo nằm ngang, vật treo khối lượng m đang dao động điều hòa với biên độ A. Khi vật đang ở li độ x = A, người ta thả nhẹ lên m một vật khác cùng khối lượng và hai vật dính chặt vào nhau. Biên độ dao động mới của con lắc là: Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của một ống Rơnghen là 18,75 kV. Biết độ lớn điện tích electron (electron), vận tốc ánh sáng trong chân không và hằng số Plăng lần lượt là 1,6.10-19 C, 3.108m/s và 6,625.10-34J.s. Bỏ qua động năng ban đầu của electron. Bước sóng nhỏ nhất của tia Rơnghen do ống phát ra là: Năng lượng điện trường trong tụ điện của mạch dao động điện từ LC biến thiên như thế nào theo thời gian: Để tạo ra được suất điện động dao động điều hoà bởi một khung dây thì từ thông qua khung dây phải: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời trong đoạn mạch; u1, u2 và u3 lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Hệ thức đúng là: Điều nào sau đây là sai khi nói về ưu thế của phép phân tích quang phổ? Một nguồn S phát sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 µm đến hai khe Young S1S2 với S1S2 = 0,5 mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn một khoảng D = 1 m. 2. Tại một điểm M trên màn cách giao điểm O của màn và trung trực S1S2 mộtkhoảng x = 3,5 mm có vân loại gì? bậc mấy? Một con lắc đơn được gắn vào chân một cái thang máy. Chu kì dao động khi thang máy đứng yên là T. Khi thang máy rơi tự do thì chu kì dao động của nó là: Đồ thị hình dưới biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ điện trường theo khoảng cách trên phương truyền sóng tại một thời điểm nào đó. Hãy cho biết tần số của sóng điện từ?       Xét phản ứng kết hợp: D + D  T + p. Biết các khối lượng hạt nhân đơtêri mD = 2,0136u, triti mT = 3,016u và prôton mp = 1,0073u. Năng lượng mà một phản ứng tỏa ra là: Trong thí nghiệm Y-âng, người ta chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm. Biết khoảng cách giữa hai khe S1S2 = 1,5 mm. Màn quan sát đặt cách hai khe một khoảng D = 3 m. Những bức xạ cho vân tối tại điểm M cách vân sáng trung tâm một đoạn 6 mm là: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo được khoảng cách từ vân sáng thứ 4 đến vân sáng thứ 10 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4 mm. Khoảng cách giữa hai khe Y-âng là 1 mm, khoảng cách từ màn chứa hai khe tới màn quan sát là 1 m. Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là: Chọn phát biểu sai về điện từ trường: Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, các khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng 0,4 ≤ λ ≤ 0,76 (µm). Khoảng cách hai khe 0,2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Khoảng cách gần nhất giữa vân tối bậc 1 đến vân sáng bậc 1 là: Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Đặt một điện áp xoay chiều u = Ucos(ωt) (V) vào hai đầu đoạn mạch và thay đổi tần số f để điện áp trên hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Khi đó, tần số f bằng: Đối với dao động cưỡng bức thì: Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày. Sau thời gian 11,4 ngày thì độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) của lượng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu: Trong hạt nhân  Cl có:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.139
Thành viên mới nhất shynyeucun
Thành viên VIP mới nhất ongdanikVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn