Đề thi thử vật lý số 21
Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề thi thử vật lý số 21
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Phát biểu nào sau đây sai khi nói về phôtôn ánh sáng: Một thiết bị xoay chiều có điện áp định mức ghi trên thiết bị là 100 V. Thiết bị đó hoạt động bình thường khi điện áp hiệu dụng ở hai đầu bằng: Đơn vị của từ thông là vêbe (Wb), với một vêbe bằng: Phát biểu nào là sai? Ban đầu có một mẫu chất phóng xạ nguyên chất X với chu kì bán rã T. Cứ một hạt nhân X sau khi phóng xạ tạo thành một hạt nhân Y. Nếu hiện nay trong mẫu chất đó tỉ lệ số nguyên tử của chất Y và chất X là k thì tuổi của mẫu chất được xác định theo công thức: Đơn vị của độ tự cảm là: Vật nặng của một con lắc đơn có khối lượng m = 100 gam. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc 60° rồi thả nhẹ. Bỏ qua ma sát, lấy g = 10 m/s2. Lực căng của dây treo khi nó qua vị trí cân bằng có độ lớn là: Một sóng cơ lan truyền trên dây ở một thời điểm nào đó có dạng như hình bên. Tốc độ lan truyền của sóng là 2 m/s. Tần số dao động của dây: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, các khe S1, S2 được chiếu sáng bởi nguồn S. Cho khoảng cách S1S2 = 0,8 mm, khoảng cách D = 1,6 m và khoảng vân i = 1 mm. Xét trường hợp nguồn sáng trắng có bước sóng nằm trong khoảng 0,4 μm <  λ < 0,76 μm. Bước sóng các bức xạ đơn sắc có vân sáng trùng với vân sáng bậc 5 của ánh sáng tím (có λ = 0,4 μm) là Một dòng điện xoay chiều có biên độ I0 = 10 A chạy qua điện trở R trong thời gian là 30 phút thì nhiệt lượng toả ra trên điện trở là 9.105 J. Điện trở R có giá trị là: Dòng điện xoay chiều là: Tại thời điểm ban đầu có 1,2 (g) . Radon là chất phóng xạ có chu kì bán rã T = 3,6 ngày. Sau khoảng thời gian t = 1,4T số nguyên tử  còn lại là: Tần số dao động riêng của dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC (có điện trở thuần không đáng kể) là: Một sóng cơ học được truyền theo phương Ox với vận tốc 20 cm/s. Giả sử khi sóng truyền đi biên độ không thay đổi. Tại O dao động có phương trình uO = 4cos4πt (mm). Tại thời điểm t1 li độ tại điểm O là u =  mm. Lúc đó, li độ của điểm M cách O một đoạn d = 40 cm bằng bao nhiêu? Chọn phương án sai: Cắt một lò xo có chiều dài l0, độ cứng k0 thành các đoạn lò xo có chiều dài l1, l2và có độ cứng tương ứng k1, k2. Biểu thức nào sau đây biểu diễn đúng mối liên hệ giữa l1; l2; k1; k2? Năng lượng của quỹ đạo dừng thứ n trong nguyên tử hiđrô được tính bởi hệ thức: En =  (eV) (n là số nguyên). Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo có mức cao hơn về mức n = 2 sẽ phát bức xạ trong dãy quang phổ Banme. Hai bước sóng giới hạn của dãy này là: Hạt nhân triti  và đơtri  tham gia phản ứng nhiệt hạch sinh ra hạt nhân X và một nơtron. Cho biết khối lượng các hạt: mα = 4,0015u, mp = 1,0073u, mN = 1,0087u. Năng lượng liên kết riêng của hạt α là: Cho đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp, điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch U = 127 V. Độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện trong mạch là , điện trở thuần bằng 50 Ω. Công suất của dòng điện qua đoạn mạch là: Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 2 m và có 6 ngọn sóng qua trước mặt trong 8 s. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là: Hiện tượng quang điện được Hertz phát hiện bằng cách: Công cần thiết để làm bứt điện tử ra khỏi catốt của một tế bào quang điện là 4.10–19 (J). Cho h = 6,63.10–34 (J.s). Giới hạn quang điện của kim loại dùng ở catốt của tế bào quang điện này là: Với c là vận tốc ánh sáng trong chân không, hệ thức Anh-xtanh giữa năng lượng nghỉ E và khối lượng m của một vật là: Một đồng hồ quả lắc khi đưa lên mặt trăng mà vẫn giữ nguyên chiều dài thanh treo quả lắc như ở mặt đất thì: Một con lắc đồng hồ quả lắc được treo vào trần một thang máy. Đồng hồ sẽ chạy nhanh hơn khi thang máy: Hai nguồn sóng A và B có phương trình là uA = uB = Acos(ωt). Điểm M cách A và B lần lượt là d1 và d2. Độ lệch pha của hai sóng thành phần tại M là: Vạch quang phổ có tần số nhỏ nhất trong dãy Ban - me là tần số f1. Vạch có tần số nhỏ nhất trong dãy Lai-man là tần số f2. Vạch quang phổ trong dãy Lai-man sát với vạch có tần số f2 sẽ có tần số bằng:   Chất phóng xạ pôlôni  có chu kì bán rã T = 138 ngày. Một lượng pôlôni ban đầu m0, sau 276 ngày chỉ còn lại 10 mg. Khối lượng pôlôni ban đầu m0 là: Khi có sóng dừng xảy ra trên một sợi dây thì khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng bao nhiêu? Biết sóng truyền trên sợi dây có bước sóng bằng 3 cm. Người ta tạo ra sóng dừng từ một thanh vật liệu bị gắn chặt vào hai điểm K và L (hình bên). Bước sóng đó bằng: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung C đến giá trị F hoặc F thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đều có giá trị bằng nhau. Giá trị của L bằng: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos4πt (cm), gia tốc của vật tại thời điểm t = 5 (s) là: Cho đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có R = 50 Ω; L = 159 mH; C = 31,8 μF. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 120cos100πt (V). Độ lệch pha của cường độ dòng điện so vói điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là: Vật trong suốt có màu là những vật: Tầng ôzôn trong bầu khí quyển rất có ích vì: Tại cùng 1 nơi có gia tốc trọng trường g, hai con lắc đơn chiều dài lần lượt là l1 và l2, có chu kì dao động riêng lần lượt là T1 và T2, chu kì dao động riêng của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tích chiều dài của hai con lắc nói trên là: Một thấu kính hội tụ mỏng, tiêu cự 60 cm được cưa thành 2 phần bằng nhau bởi 1 mặt phẳng đi qua trục chính. Một khe sáng hẹp, nhỏ S ở trong trục chính và có phương song song với đường phân chia 2 phần của thấu kính, cách thấu kính 1 m. Nguồn S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Người ta khảo sát hiện tượng giao thoa trên 1 màn E cách thấu kính 4,5 m. 2. Tính bề rộng của trường giao thoa trên màn E: Một nguồn laze phát ra ánh sáng đỏ bước sóng bằng 630 nm với công suất P = 40 mW. Có bao nhiêu photon bức xạ ra trong thời gian t = 10 s? Động năng của electron trong ống Rơn-ghen khi đến đối catôt, phần lớn: Một con lắc đơn có chiều dài l, dao động điều hòa tại một nơi có gia tốc rơi tự do g với biên độ góc α0. Lúc vật đi qua vị trí có li độ góc α, nó có vận tốc là v. Biểu thức nào sau đây là đúng? Cho thời gian bán rã của  Sr là T = 20năm. Sau 80 năm, phần trăm hạt nhân còn lại chưa phân rã bằng: Chọn phát biểu sai: Tính chất nào sau đây là của tia hồng ngoại? Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(ωt + φ). Gọi v và a lần lượt là vận tốc và gia tốc của vật. Hệ thức đúng là: Người ta đặt vào giữa hai bản tụ điện một điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt – ). Điện áp đạt giá trị cực đại tại các thời điểm: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều có biểu thức u = 220cos100πt (V). Điện áp hiệu dụng của đoạn mạch là: Cho phản ứng hạt nhân sau:. Biết độ hụt khối khi tạo thành các hạt nhân  lần lượt là: ΔmD = 0,0024u; ΔmT = 0,0087u; ΔmHe = 0,0305u. Cho u = 931 (MeV/c2). Năng lượng toả ra của phản ứng là: Người ta có thể nhận biết âm sắc của một nhạc âm nhờ vào:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.120
Thành viên mới nhất nguyen-thuong
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn