Đề thi thử vật lý số 20
Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề thi thử vật lý số 20
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về Mặt Trăng? Trạng thái dừng là: ** Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn dây có độ tự cảm L và một bộ tụ điện gồm tụ điện cố định C0 mắc song song với tụ xoay CX. Tụ xoay có độ dung biến thiên C1 = 10 (pF) đến C2 = 250 (pF) khi góc xoay biến thiên từ 0° đến 120°, mạch thu được sóng điện từ có bước sóng trong dải từ λ1 = 10 (m) đến λ2 = 30 (m). Cho biết điện dung của tụ điện là hàm bậc nhất của góc xoay. Để mạch thu được sóng có bước sóng λ = 20 (m) thì góc xoay của bản tụ bằng bao nhiêu? Cho c = 3.108 (m/s). Chọn đáp án đúng: Cho phản ứng hạt nhân sau:  + X + 2,1 MeV. Năng lượng tỏa ra từ phản ứng trên khi tổng hợp được 4 gam Heli bằng: Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1 A. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 3 A. Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cảm kháng của đoạn mạch AB là: Trong quang phổ của nguyên tử hiđrô, nếu biết bước sóng dài nhất của vạch quang phố trong dãy Laiman là λ1 và bước sóng của vạch kề với nó trong dãy này là λ2 thì bước sóng λα của vạch quang phổ Hα trong dãy Banme là: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp a = 1 mm, khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn quan sát D = 2 m. Ánh sáng đơn sắc sử dụng trong thí nghiệm có bước sóng 600 nm. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 1 và vân tối thứ 4 ở cùng phía với vân sáng trung tâm là Chùm tia β+. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian thì nó sinh ra một điện trường: Phát biểu nào sau đây không đúng? Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cường độ dòng quang điện bão hoà? Một chiếc radio làm việc ở tần số 0,75.108 Hz. Bước sóng mà ăn–ten radio nhận được bằng: ** Catốt của một tế bào quang điện làm bằng kim loại có công thoát A = 7,23.10–19 (J). Chiếu vào catốt này đồng thời hai bức xạ điện từ có bước sóng lần lượt là λ1 = 0,18 (μm), và λ2 = 0,29 (μm). Cho |e| = 1,6.10–19 (C), h = 6,625.10–34 (J.s). c = 3.108 (m/s). Để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện thì hiệu điện thế cần phải đặt vào giữa anốt và catốt của tế bào đó là: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng Bước sóng là: ** Treo vào đầu dưới lò xo một vật khối lượng m thấy nó bị kéo giãn dài thêm 90 (mm). Dùng tay kéo vật xuống thấp theo phương thẳng đứng một đoạn dài 36 (mm) rồi buông tay ra. Thời gian thực hiện 40 dao động toàn phần đo được là t = 24 (s).Khi treo vào đầu dưới lò xo một vật có khối lượng lớn gấp 2 lần m thì tần số dao động của con lắc lò xo này là: Trong một mạch dao động LC có một dao động điện từ tự do. Biết cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,5 A, điện tích cực đại trên tụ là 10-7 C. Tần số dao động của mạch là bao nhiêu? Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + φ). Gia tốc cực đại và cực tiểu của vật là: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự phụ thuộc của biên độ của dao động cưỡng bức vào lực cản của môi trường dao động? Khi hiện tượng cộng hưởng xảy ra, biên độ của dao động cưỡng bức: Một động cơ điện có điện trở 20 (Ω) tiêu thụ 1 kilôwatgiờ (1kWh) năng lượng trong thời gian 30 phút. Điều đó có nghĩa, cường độ dòng điện chạy qua động cơ phải bằng: Trong phản ứng hạt nhân, gọi tổng khối lượng của các hạt ban đầu là m0, tổng khối lượng của các hạt sinh ra là m. Chỉ kết luận sai. Trên mặt nước có 2 nguồn sóng giống hệt nhau A và B cách nhau một khoảng AB = 24 cm. Các sóng có cùng bước sóng λ = 2,5 cm. Hai điểm M và N trên mặt nước cùng cách đều trung điểm của đoạn AB một đoạn 16 cm và cùng cách đều 2 nguồn sóng và A và B. Số điểm trên đoạn MN dao động cùng pha với 2 nguồn là: Biên độ của vật dao động điều hòa không ảnh hưởng đến? Po đứng yên, phân rã α thành hạt nhân X: Po  He + X. Biết khối lượng của các nguyên tử tương ứng là mPo = 209,982876u, mHe = 4,002603u, mx = 205,974468u và lu = 931,5MeV/c2. Vận tốc của hạt α bay ra xấp xỉ bằng bao nhiêu: Thời gian để số hạt nhân của một chất phóng xạ giảm e lần là 199,1 ngày. Chu kì bán rã của chất phóng xạ này là: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. X là một hộp đen chứa 1 phần tử R hoặc L hoặc C, biết UAB = 100cos100πt (V); IA = (A), P = 100 (W), C =  (F), i trễ pha hơn UAB. Tìm cấu tạo X và giá trị của phân tử? Một kim loại có công thoát electron là 7,2.10-19 J. Chiếu lần lượt vào kim loại này các bức xạ có bước sóng λ1 = 0,18 μm; λ2 = 0,21 μm, λ3 = 0,32 μm và λ4 = 0,35 μm. Những bức xạ có thể gây ra hiện tượng quang điện ở kim loại này có bước sóng là: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = Acos(ωt + ϕ) thì có vận tốc tức thời: Các bộ phận chính của quang phổ là: Ánh sáng được tán sắc bởi một lăng kính vì Dùng một hiệu điện thế 100 kV để tải đi một công suất 5000 kW đến một nơi cách xa 5 km. Độ giảm thế trên đường dây cho phép bằng 1% hiệu điện thế nơi phát. Tìm tiết diện của dây tải bằng đồng biết điện trở suất của đồng bằng 1,7.10-8 Ωm? Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm. Khoảng cách từ màn đến hai khe bằng 2 m. Cho biết bề rộng của miền giao thoa trên màn ảnh là L = 15 mm. Số vân sáng trên màn là: Chất phóng xạ pôlôni (Po) có chu kì bán rã T = 138 ngày. Một lượng  ban đầu m0, sau 276 ngày chỉ còn lại 12 (mg). Lượng Po ban đầu là: Mạch điện R1, L1, C1 có tần số cộng hưởng ω1 và mạch điện R2, L2, C2 có tần số cộng hưởng ω2, biết ω1 = ω2. Mắc nối tiếp hai mạch đó với nhau thì tần số cộng hưởng của mạch sẽ là ω. ω liên hệ với ω1 và ω2 theo biểu thức: Trong không khí, sóng âm lan truyền như thế nào và các phần tử không khí chuyển động ra sao? Chọn kết luận đúng: Đặt vào hai đầu một bàn là 200V – 1000W một hiệu điện thế xoay chiều u = 200sin(100πt) (V). Độ tự cảm của bàn là không đáng kể. Biểu thức mô tả cường độ dòng điện chạy qua bàn là có dạng: ** Một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm có L = 50 (mH) và tụ điện có C = 5 (µF). Với uhiệu dụng=8,9V Cường độ dòng điện trong mạch khi đó là: Con lắc đơn có chiều dài 1 m, lấy g = 10 m/s2, chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Con lắc dao động với biên độ α0 = 9°. Tại vị trí vật có động năng bằng thế năng thì vận tốc của vật có giá trị bằng: Khi êlectron trong nguyên tử Hiđrô ở một trong các quỹ đạo M, N, O, ... chuyển về quỹ đạo L, thì nguyên tử hiđrô phát ra các vạch bức xạ thuộc dãy nào? Trong số các phân rã α, β và γ, hạt nhân bị phân rã mất nhiều năng lượng nhất xảy ra trong phân rã nào: Hai âm thanh có âm sắc khác nhau là do: Một mạch LC thu được sóng điện từ có bước sóng λ, người ta mắc một tụ C’ bằng C song  song với C. Hỏi mạch thu được sóng là bao nhiêu: Vận tốc cực đại của electron quang điện bứt ra khỏi catôt của tế bào quang điện tăng gấp 3 lần. khi tăng tần số của ánh sáng kích thích thì hiệu điện thế hãm: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young. Cho biết S1S2 = a = 1 mm, khoảng cách giữa hai khe S1S2 đến màn E là 2 m, bước sóng ánh sáng là λ = 0,5 µm ; x là khoảng cách từ điểm M trên màn đến vân sáng chính giữa (vân sáng trung tâm): 1. Khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4 là: Động cơ không đồng bộ 3 pha hoạt động được nhờ: Một vật có khối lượng 1 (kg) treo vào đầu một lò xo làm kéo dãn lò xo được 50 (mm). Lấy g = 9,8. Độ cứng của lò xo là: Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm L = 25 (µH) có điện trở không đáng kể và một tụ xoay có điện dung điều chỉnh được. Điện dung phải có giá trị trong khoảng nào để máy thu bắt được sóng ngắn trong phạm vi từ 16 (m) đến 50 (m). Tìm câu sai trong số các câu dưới đây: Ứng dụng của hiện tượng tán sắc ánh sáng là: Một nguồn sóng dao động với tần số góc 2π rad/s. Sóng được truyền đi trong môi trường đàn hồi với tốc độ v = 3 (m/s). Bước sóng bằng: Một vật dao động điều hòa với tần số 5 Hz. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí biên phải sang vị trí biên trái là:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.244
Thành viên mới nhất thuyy-ribi
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn