Đề thi thử vật lý số 19
Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề thi thử vật lý số 19
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Một vật thực hiện dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ). Biết rằng trong khoảng thời gian  đầu tiên tính từ thời điểm t = 0, vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí li độ x = theo chiều dương của trục Ox. Tần số góc của vật là:            Sóng dài truyền trong môi trường nào là tốt nhất: Tại thời điểm ban đầu người ta có 1,2 gam Rn. Radon là chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T = 3,6 ngày. Sau khoảng thời gian t = 1,4 ngày số nguyên tử  Rn còn lại là bao nhiêu: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta đo được khoảng vân là 1,12 mm. Trong đoạn M và N nằm cùng một phía với vân trung tâm O có bao nhiêu vân tối? Biết rằng OM = 5,6 mm và ON = 12,88 mm. Sóng âm là sóng: Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích cực đại trên tụ điện là q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Tần số dao động điện từ trong mạch được xác định bằng công thức nào sau đây? Một vật dao động điều hòa với tần số góc bằng 2 rad/s và biên độ A = 4 cm. Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí li độ x = 2 cm đến vị trí có gia tốc a = –8 (cm/s2) là: Sóng điện từ có bản chất là: Một sóng truyền trên mặt biển có bước sóng 3 m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động lệch pha π bằng: Một bức xạ đơn sắc có bước sóng λ = 0,44 µm ở trong thủy tính (chiết suất của thủy tinh ứng với bức xạ đó bằng 1,50). Bức xạ này có màu: Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì: Câu phát biểu nào sau đây về hiện tượng tán sắc là sai? Trong hạt nhân nguyên tử Po có: Suất điện động trên ba cuộn dây của máy phát điện xoay chiều ba pha có biểu thức lần lượt là e1 = 220cos100πt (V); e2 =220cos(100πt – ) (V); e3 = 220cos(100πt + ) (V). Các cuộn dây được mắc theo kiểu hình sao. Điện áp hiệu dụng giữa hai dây Ud là: Yếu tố trình bày nào dưới đây không gây ra hiện tượng phát xạ êlectron từ các tinh thể ion: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp bằng 1 mm và khoảng cách từ hai khe đến màn bằng 2 m. Chiếu sáng hai khe ánh sáng bằng ánh sáng trắng (là tổng hợp các ánh sáng đơn sắc từ tia đỏ có bước sóng 0,45 μm đến tia tím có bước sóng 0,75 μm) thì tại điểm M cách vân sáng chính giữa 7,2 mm có bao nhiêu tia đơn sắc cho vân tối Chiếu ánh sáng đơn sắc vào một tấm kim loại đặt cô lập thì điện thế cực đại của tấm kim loại là 0,4 (V). Nếu dùng một electron (m = 9,1.10−31 (kg), e = −1,6.10−16 (C)) có vận tốc bằng vận tốc ban đầu cực đại của electron bắn ra khỏi tấm kim loại nói trên, rồi cho bay vuông góc vào một từ trường đều B = 0,2T thì bán kính quỹ đạo của electron là: Tìm câu đúng trong số các câu dưới đây:  Động năng ban đầu cực đại của quang electron bắn ra khỏi catot một tế bào quang điện là W = 4.10−19 (J). Muốn dòng quang điện triệt tiêu phải đặt giữa anôt và catôt hiệu điện thế thỏa mãn điều kiện: Mắc cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,2 H vào hai cực của ổ cắm điện xoay chiều 220 V - 50 Hz. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm là: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, trong đó có L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V). Thay đổi L để cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại. Cường độ dòng điện cực đại bằng: Cho biết hằng số Plang h = 6,625.10−34 (Js), tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 (m/s). Một nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,45 (μm). Công suất của nguồn là 24 (V). Số photon mà ánh sáng phát ra trong mỗi giây là: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Điểm M nằm trên trục Ox và trong quá trình dao động chất điểm không đi qua M. Tại thời điểm t1 chất điểm ở xa M nhất; tại thời điểm t2 chất điểm ở gần M nhất thì: Một người dự định làm thí nghiệm Young với ánh sáng màu vàng λ = 0,59 μm. Người ấy đặt màn quan sát cách mặt phẳng của hai khe một khoảng D = 0,6 m và thu được một hệ vân có khoảng văn i = 0,4 mm. Phải chế tạo hai khe F1 , F2 có khoảng cách a’ là Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe hẹp a = 0,2 mm, khoảng cách từ màn quan sát đến hai khe hẹp D = 1 m. Nếu đặt trước một trong hai nguồn sáng một bản mỏng bề dày e = 0,01 mm, chiết suất n = 1,5 có hai mặt phẳng song song nhau trước nguồn S1 thì độ dịch chuyển của hệ thống vân trên màn bằng Một dây thép dài AB = 60 cm hai đầu được gắn cố định, được kích thích cho dao động bằng một nam châm điện nuôi bằng mạng điện thành phố có tần số f = 50 Hz. Trên dây có sóng dừng với 5 bụng sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây sẽ là: Một con lắc vật lí là một vật rắn dao động điều hòa với chu kì 2 s. Khối lượng của vật rắn bằng 1 kg, khoảng cách từ trọng tâm vật rắn đến trục quay là 1 m. Lấy g = 2 = 9,8 m/s2. Momen quán tính của vật rắn đối với trục quay là: Lò xo độ cứng k mắc với vật khối lượng m1 thì vật dao động với chu kì T1. Vẫn lò xo đó mà mắc với vật m2 thì vật dao động với chu kỳ T2. Hỏi khi gộp hai vật lại rồi mắc vào lò xo đó thì hệ hai vật dao động với chu kỳ T3 nào? Một vật thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương trình x1 = 4sin(πt + α) (cm) và x2 = 4cos(πt) (cm). Biên độ của dao động tổng hợp đạt giá trị nhỏ nhất khi: Trong máy phát điện: Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 2200 vòng mắc vào mạng điện 110 V. Để có thể thắp sáng bình thường bóng đèn 3 V thì số vòng của cuộn thứ cấp phải là: Nếu quan niệm ánh sáng chỉ có tính chất sóng thì không thể giải thích được hiện tượng nào dưới đây? Trong thí nghiệm Young (Iâng), các khe được chiếu sáng bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 µm đến 0,75 µm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn là 2 m. Độ rộng quang phổ bậc một quan sát được trên màn là: Sau thời gian 280 ngày, số hạt nhân nguyên tử của một chất phóng xạ còn lại bằng 1/3 số hạt nhân nguyên tử đã phân rã trong khoảng thời gian đó. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là: Một nhạc âm thuần tuý làm cho một mặt ván mỏng dao động. Đó là một ví dụ của: Một con lắc đơn được thả không vận tốc ban đầu từ biên độ góc α0. Cơ năng của con lắc là: Hai nguồn O1 và O2 gây ra 2 sóng kết hợp dao động vuông góc với mặt chất lỏng có phương trình u1=u2= acosωt. Điểm M nằm trên mặt chất lỏng  cách 2 nguồn lần lượt d1 và d2. Biên độ sóng tổng hợp tại M là: Ánh sáng đơn sắc khi truyền trong môi trường nước có bước sóng là 0,44 µm. Biết chiết suất của nước là . Ánh sáng đỏ có màu: Một lò xo độ cứng k = 60 (N/m) được cắt thành hai lò xo có chiều dài l1 và l2 với 2l1 = 3l2. Độ cứng k1 và k2 của hai lò xo l1 và l2 lần lượt là: ** Con lắc lò xo gồm vật nặng M = 300 (g), lò xo có độ cứng k = 200 (N/m) lồng vào một trục thẳng đứng như hình bên. Khi M đang ở vị trí cân bằng, thì vật m = 200 (g) từ độ cao h = 3,75 (cm) so với M rơi xuống, va chạm với M (coi ma sát không  đáng kể, lấy g = 10 (m/s2), va chạm mềm). Cho biết Vận tốc của m ngay trước khi va chạm V1 = 0,75 Sau va chạm hai vật cùng dao động điều hoà. Lấy t = 0, lúc va chạm. Trong hệ toạ độ như hình bên, gốc O là vị trí cân bằng của M trước khi va chạm, phương trình dao động của hai vật là: Cho một sợi dây đàn hồi dài 80 cm. Người ta giữ cố định một đầu dây vào một cần rung, đầu còn lại được giữ cố định. Cho cần rung dao động với tần số f = 50 Hz và biên độ dao động nhỏ thì trên sợi dây có sóng dừng. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây là 2000 cm/s. Quan sát trên sợi dây sẽ thấy có: ** Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ, A là ampe kế nhiệt (có điện trở không đáng kể), cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L, điện trở R = 100 (Ω), tụ điện có điện dung C = 18,5 (μF) ≈ (F). Đặt vào hai đầu M và N của mạch điện một giá trị hiệu dụng không đổi và có biểu thức: uMN = 70,7sin314t (V) ≈ 50sin100πt (V). Khi K đóng hay khi K mở chỉ số của ampe kế không thay đổi. Số chỉ của ampe kế trong các trường hợp nói trên có giá trị là: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 = 5°. Động năng của con lắc gấp 2 lần thế năng tại vị trí con lắc có li độ góc bằng: Khi cho ánh sáng truyền qua một môi trường vật chất thì: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng vói gương phẳng, khe sáng hẹp đơn sắc S đặt trước mặt gương phẳng cách mặt gương 1 mm. Màn ảnh E đặt vuông góc với mặt phẳng gương, song song với khe S và cách khe 1,85 m. Trên màn ta quan sát được các vân sáng và vân tối xen kẽ nhau đều đặn. Khoảng cách giữa 10 vạch sáng liên tiếp cách nhau 4,32 mm. Độ dài bước sóng ánh sáng đó là Với ε1, ε2, ε3 lần lượt là năng lượng của phôtôn ứng với các bức xạ màu vàng, bức xạ tử ngoại và bức xạ hồng ngoại thì: Chiếu lần lượt hai bức xạ điện từ có bước sóng bằng 0,555 (μm) và 0,377 (μm) vào catốt của một tế bào quang điện thì điện thế hãm trong hai trường hợp gấp bốn lần nhau. Giới hạn quang điện của kim loại đó là: Xét phản ứng xảy ra khi bắn phá hạt nhân nhôm bằng các hạt α: . Biết các khối lượng mAl = 26,974u, mn = 1,0087u và mα = 1,0073u. Năng lượng tối thiểu của α để phản ứng xảy ra là: Phương trình đúng của phân rã phóng xạ α của hạt nhân  và hạt nhân con của nó thuộc đáp án nào sau đây?
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.247
Thành viên mới nhất du-nguyen
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn