Đề thi thử vật lý số 18
Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề thi thử vật lý số 18
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (1)
Legendary
Máy biến áp biến đổi điện áp xoay chiều mà không làm thay đổi: Một mẫu quặng có chứa chất phóng xạ Xêsi  có độ phóng xạ H0= 0,693.105 Bq và chu kì bán rã là 30 năm. Khối lượng Cs chứa trong mẫu quặng đó là: ** Một dây đàn có chiều dài  = 0,5 m, biết vận tốc truyền sóng trên dây là v = 435 m/s. Nếu đặt ngón tay vào điểm cách một đầu dây khoảng bằng  chiều dài dây thì âm phát ra có tần số bao nhiêu: Một máy biến áp có số vòng dây ở cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 1200 vòng và 60 vòng. Cuộn thứ cấp có điện trở của dây là 1 Ω. Máy biến áp được dùng ở điện áp 120 V để thắp sáng bóng đèn 6 V - 6 W. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về độ sáng của bóng đèn: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0,5π (s) và biên độ 2 (cm). Vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng có độ lớn bằng: Cho mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp như hình bên. Điện áp UAE = 30 V, UDB = 17,5 V, UAD = 50 V. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch bằng 0,1 A. Cảm kháng có giá trị bằng: Đặc điểm quan trọng của quang phổ liên tục là: Đặt vào hai đầu tụ điện một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số 50 Hz thì cường độ hiệu dụng qua tụ là 1 A. Để cường độ hiệu dụng qua tụ bằng 4 A thì tần số của dòng điện phải bằng: Góc lệch pha giữa hiệu điện thế và dòng điện qua điện trở kháng là: Chọn phát biểu đúng. Năng lượng của mỗi photon trong một chùm sáng đơn sắc tỉ lệ với: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Tần số dòng điện là f. Cho: UAB = 2UAM = 4UNB = 200 V. Tính UMN? Biết UAB trùng pha với i. Xét các đại lượng đặc trưng cho dao động điều hòa là A, φ và ω. Đại lượng có giá trị xác định đối với 1 con lắc đơn là: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tính chất và tác dụng của tia Rơnghen? Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Lúc vật ở vị trí x = – (cm) thì có vận tốc v = –π (cm/s) và gia tốc a = π2 (cm/s2). Biên độ A và tần số góc ω là: Hãy chỉ ra thông tin không đúng về dao động điều hoà chất điểm: Điền vào cho đầy đủ phản ứng hạt nhân sau:  Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + φ). Vận tốc cực đại và cực tiểu của vật dao động điều hòa là Hạt nhân  Ra phóng xạ ra hạt α với chu kì bán rã khá lớn. Ban đầu độ phóng xạ của khối chất  Ra là 2,5 Ci. Cho số Avogađro NA = 6,022. 1023 hạt/mol. Thể tích khí heli tạo thành trong điều kiện tiêu chuẩn trong thời gian 15 ngày là: Chọn câu trả lời đúng. Cường độ dòng quang điện bão hoà giữa catốt và anốt trong tế bào quang điện là 16 (μA). Cho điện tích của electron e = 1,6.10−19 (C). Số electron đến được anốt trong một giây là: Trong sự phân hạch của hạt nhân  , gọi k là hệ số nhân nơtron. Phát biểu nào sau đây là đúng: Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 1000 vòng, của cuộn thứ cấp là 100 vòng. Điện áp và cường độ hiệu dụng ở mạch thứ cấp là 24 V và 10 A. Điện áp và cường độ dòng điện hiệu dụng ở mạch sơ cấp là: Theo quan điểm thuyết lượng tử ánh sáng. Phát biểu nào sau đây không đúng? Việc giải phóng năng lượng hạt nhân chỉ có thể xảy ra trong các phản ứng hạt nhân, trong đó: Chuyển động của người đánh đu là: Khi nói về phản ứng hạt nhân, phát biểu nào sau đây là đúng: Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hoà theo phương trình: x = 0,1cos (cm). Khi động năng của vật bằng một nửa cơ năng của nó thì vận tốc của vật là: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng λ = 0,6 µm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5 m; bề rộng miền giao thoa là 1,25 cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là: Phát biểu nào sau đây về mạch dao động điện từ lí tưởng trong mạch dao động là sai: Một vật dao động điều hoà theo phương nằm ngang. Vận tốc của vật tại vị trí cân bằng có độ lớn là vmax = 62,8 (cm/s), gia tốc cực đại có độ lớn là amax = 4 (m/s2). Lấy π2 = 10. Biên độ và chu kì dao động: Một dao động điều hoà được mô tả bởi phương trình: x = Asin(ωt + φ). Cách giải thích đúng các đại lượng trong phương trình trên là: Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, giá trị của L có thể thay đổi được. Biết điện áp giữa hai đầu mạch AB là u = Ucos(ωt) (V), coi điện trở của vôn kế rất lớn. Thay đổi L để vôn kế chỉ giá trị cực đại. Giá trị của cảm kháng khi đó bằng:  Trong thí nghiệm với khe Young, hai khe hẹp F1, F2 cách nhau một khoảng 2 mm, cách mặt phẳng chứa F1, F2 một khoảng 1,2 m. Nguồn điểm phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1 = 660 nm và λ2 = 550 nm. Khoảng cách OA từ vân chính giữa đến vân sáng đầu tiên cùng màu với nó là Urani phân rã thành hạt nhân X theo chuỗi phóng xạ sau: α    β-    β-    α     α   Th  Pa   U  Th X Trong đó Z, A có giá trị là: Tia hồng ngoại: Ánh sáng có tần số lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, chàm, tím là ánh sáng ? Một con lắc gồm lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng k, một đầu gắn vật nhỏ có khối lượng m, đầu còn lại được treo vào một điểm cố định. Con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kỳ dao động của con lắc là: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, ở phía trên vân trung tâm, khoảng cách từ vân tối thứ nhất đến vân sáng bậc 3 là: Chùm tia ló ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ là Với nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng L là 2,12.10−10 (m). Bán kính quỹ đạo dừng N là: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, các khe S1 và  S2 được chiếu sáng bởi nguồn sáng S. Cho S1S2 = 0,2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát D = 1 m. Biết khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là 1,5 cm. Bước sóng λ của ánh sáng do nguồn S phát ra là ** Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật nặng có khối lượng m = 250 (g). Chọn trục toạ độ Ox thẳng đứng, gốc O trùng với vị trí cân bằng (VTCB), chiều dương hướng từ trên xuống. Từ VTCB kéo vật xuống dưới đến vị trí lò xo giãn 6,5 (cm) thì buông nhẹ để vật dao động điều hoà xung quanh VTCB. Biết rằng năng lượng của dao động là 80 (mJ). Lấy gốc thời gian là lúc thả vật. Cho g = 10 (m/s2). Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của lực đàn hồi là:  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dòng quang điện bão hòa? Hai lò xo có độ cứng k1, k2 được ghép nối tiếp thì độ cứng của hệ lò xo là: Chuyển động dao động là: Chọn câu trả lời đúng. Khi chiếu 2 ánh sáng có tần số f1 = 1015 (Hz) và f2 = 1,5.1015 (Hz) vào một kim loại làm catốt của một tế bào quang điện, người ta thấy tỉ số các động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện là bằng 3. Tần số giới hạn của kim loại đó là: Một cuộn cảm nối với một nguồn điện 120 (V), cho một dòng điện 0,50 (A) và công suất 50 (W). Nếu một tụ điện được mắc nối tiếp sao cho hệ số công suất bằng 1, mạch điện sẽ có một công suất bằng: Ánh sáng màu xanh tác dụng lên bề mặt một kim loại, làm bứt ra các electron quang điện. Nếu tăng cường độ sáng lên gấp đôi thì:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.178
Thành viên mới nhất 383319698848953
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn