Đề thi thử vật lý số 17
Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề thi thử vật lý số 17
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (2)
tranhuupho Hieuxom
Một chiếc xe chạy trên con đường bê tông, cứ sau 15 m trên đường có một rãnh nhỏ. Biết chu kì dao động riêng của khung xe trên các lò xo giảm xóc là 1,5 s. Xe đi với vận tốc bằng bao nhiêu thì bị xóc mạnh nhất? ** Một mạch dao động để chọn sóng của máy thu thanh gồm cuộn tự cảm L = 5,1 (µH) và tụ điện C = 5000 (pF). Muốn máy thu được sóng có bước sóng trong khoảng 10 (m) đến 100 (m), người ta mắc vào mạch một tụ xoay C'. Hỏi phải mắc C' thế nào và trị số của C' biến thiên như thế nào? Chọn đáp án đúng: Tia X có năng lượng lớn vì Chu kì bán rã của một đồng vị phóng xạ bằng T. Tại thời điểm ban đầu có N0 hạt nhân của đồng vị này. Sau khoảng thời gian t = 3T số hạt nhân còn lại: Câu phát biểu nào sau đây đúng ? Tín hiệu nhận được ở mặt đất, từ một vệ tinh thông tin có cường độ là 1,1.10–9 (W/m2). Vùng phủ sóng có đường kính 1000 (km). Công suất phát sóng điện từ của ăng-ten trên vệ tinh là: Ánh sáng trắng là ánh sáng Công thoát của êlectron khỏi đồng là 6,625.10−19 (J). Biết hằng số Plăng là 6,625.10−34 (J.s), tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108 (m/s). Giới hạn quang điện của đồng là: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sao chổi? Một cuộn dây có điện trở thuần r, độ tự cảm L. Mắc cuộn dây vào điện áp một chiều U = 10 V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 0,4 A. Khi mắc cuộn dây vào điện áp xoay chiều u = 100sin100πt (V) thì cường độ hiệu dụng qua cuộn dây là 1 A. Độ tự cảm L của cuộn dây có giá trị: Chọn phát biểu sai: Một thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe Iâng. Biết khoảng cách hai khe α = 2,5 mm, khoảng cách từ màn ảnh đến hai khe là D = 1 m. Chiếu bằng ánh sáng đơn sắc thì thấy vân tối thứ 3 cách vân sáng trung tâm một khoảng là 0,58 mm. Tính bước sóng ánh sáng: Khi một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không đổi: Một ống sáo có chiều dài 0,6 m được đóng kín ở một đầu. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 300 m/s. Tần số âm thấp nhất mà ống sáo phát ra là: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng trắng, người ta đo được khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và vân sáng bậc 5 cùng một phía vân trung tâm là 3 mm. Cho biết a = 1,5 mm, D = 3 m. 2. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 8 cùng phía vân trung tâm là: Sau 24 giờ số nguyên tử radon giảm đi 18,2% (do phóng xạ) so với số nguyên tử ban đầu. Hằng số phóng xạ của radon là: Huỳnh quang là sự phát quang: Hiện tượng phóng xạ được phát hiện đầu tiên bởi: Côban Co phóng xạ với chu kì bán rã T = 5,27 năm. Thời gian cần thiết để 75% khối lượng của một khối chất phóng xạ Co bị phân rã là: Khi chiếu hai bức xạ có bước sóng lần lượt là λ1 = 0,25 μm vào một tấm kim loại thì vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron bứt ra khỏi kim loại là v1 = 7,35.505 m/s. Chiếu bức xạ có bước sóng λ2 vào tấm kim loại nói trên được cô lập về điện thì điện thế cực đại của tấm kim loại là 3 V. Tìm bước sóng λ2? Côban 60Co thường được xem là nguồn phóng xạ trong y học. Nếu chu kì bán rã của nó là 5,25 năm, thì trong bao lâu một phóng xạ côban bị phân rã chỉ còn bằng 1/8 lúc ban đầu? Dao động tổng hợp của 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số góc, khác pha là dao động điều hòa có: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 5 cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn gia tốc không vượt quá 100 cm/s2 là . Lấy π2 =10. Tần số dao động của vật là: Trong thí nghiệm Young cho a = 2 mm, D = 2,2 m. Người ta đặt trước khe sáng S1 một bản mặt song song mỏng chiết suất n, bề dày e = 6 µm. Khi đó ta thấy hệ thống vân giao thoa trên màn bị dịch chuyển một đoạn 3 mm về phía S1. Chiết suất n của chất làm bản mỏng là: Tìm phát biểu sai khi nói về điện từ trường: Cho bước sóng của hai vạch quang phổ trong dãy Banmer của quang phổ nguyên tử hidro là: λα = 0,6563μm, λr = 0,434μm. Năng lượng của photon ánh sáng do nguyên tử hidro phát ra khi electron chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo M là: Trong thí nghiệm khe Young với  λ = 0,6 μm, D = 2 m và a = 2 mm, bề rộng trường giao thoa là AB = 5,1 mm. Số vân sáng quan sát được là Một con lắc đơn treo trong một thang máy. Khi thang máy đứng yên con lắc dao động với chu kì T. Cho thang máy chuyển động nhanh dần đều lên trên với gia tốc a = 0,63 m/s2 thì chu kì giảm bao nhiêu phần trăm so với khi đứng yên? Lấy g = 10 m/s2. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều u = Ucoscot (V). Thay đổi f để cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó, điện áp hiệu dụng trên hai đầu điện trở thuần R bằng: Trong đoạn mạch điện xoay chiều tần số f, có hiệu điện thế hiệu dụng U và chỉ chứa ống dây với độ tự cảm L có điện trở thuần r = 0 thì: Tổng trở của một mạch điện không phụ thuộc vào: Một vật nhỏ khối lượng 0,001 kg trong con lắc lò xo dao động với phương trình x = 0,02sin(2t) (m). Động năng cực đại của vật bằng: Hai điểm trong môi trường truyền sóng dao động cùng pha khi độ lệch pha của chúng bằng: Quả cầu khối lượng m gắn vào đầu một lò xo. Gắn thêm vào lò xo một vật có khối lượng m1 = 120 gam thì tần số dao động của hệ là 2,5 Hz. Lại gắn thêm vật có khối lượng m2 = 180 gam thì tần số dao động của hệ là 2 Hz. Khối lượng của quả cầu là: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Trong quá trình dao động, lực đàn hồi của lò xo khi vật ở vị trí cao nhất có độ lớn bằng một nửa độ lớn lực đàn hồi cực đại. Khi vật đến vị trí lò xo không biến dạng thì lực kéo về có đô lớn là 2N. Biết lò xo có độ cứng k=40 N/m và khi ở vị trí cao nhất lò xo nén. Tính biên độ dao động của vật.  Kết luận nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng quang phát quang lân quang? Sóng trung là những sóng điện từ có tần số: Một chất điểm dao động điều hòa, tại thời điểm t1 chất điểm có lí độ và vận tốc: x1 = 3 (cm), v1 = 15π (cm/s); tại thời điểm t2 chất điểm có li độ và vận tốc: x2 = 3 (cm), v2 = 15π (cm/s). Lấy π2 ≈ 10. Tần số dao động của chất điểm là: Các dụng cụ sau đây được kí hiệu: I. Điện trở thuần túy.                      II. Cuộn cảm thuần túy. III. Tụ điện thuần túy.                    IV. Ống dây có tự cảm và điện trở. Trong các dụng cụ đó, dụng cụ không tiêu thụ điện năng là: Với c là vận tốc ánh sáng trong chân không, f là tần số, λ là bước sóng ánh sáng, h là hằng số Plăng, phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng (thuyết phôtôn ánh sáng)? Pôlôni  Po phóng xạ theo phương trình: Po   X +  Pb. Hạt X là: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp S1 và S2 dao động cùng pha với tần số f = 10 Hz. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. Gọi d1, d2 là khoảng cách từ hai nguồn trên đến điểm đang xét. Tại điểm nào sau đây không dao động? Sóng của nước trên mặt hồ có bước sóng là λ, đi qua một chiếc neo tàu đậu cách đó 5,50 m trong thời gian 1,25 s. Vận tốc của sóng là: Một lượng phóng xạ nào đó sau thời gian 1 năm thì số hạt chỉ còn lại  số hạt ban đầu. Sau thời gian 3 năm thì số hạt ban đầu bị giảm đi bao nhiêu lần? Trong thép, sóng âm lan truyền với vận tốc 5000 m/s. Nếu hai điểm gần nhất, tại đó các pha của sóng khác nhau một góc , cách nhau một khoảng bằng 1 m, thì tần số của sóng đó bằng bao nhiêu? Chọn đáp án đúng: Cho tia phóng xạ đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia α lệch ít hơn tia β chủ yếu là do: Cả hai tia γ và sóng truyền thanh đều là sóng điện từ nhưng:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.214
Thành viên mới nhất phan-ngoc-phuong-anh
Thành viên VIP mới nhất ongdanikVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn