Đề thi thử vật lý số 16
Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề thi thử vật lý số 16
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (2)
Legendary tranhuupho
Một tụ điện có điện dung 400 nF được nối  với một nguồn điện có suất điện động 4,6 V. Sau đó tách tụ khỏi nguồn rồi nối vào hai đầu cuộn dây có độ tự cảm 2 μH. Nếu bỏ qua điện trở thuần của mạch, hãy xác định giá trị hiệu dụng của dòng điện trong mạch? ** Hai nguồn sóng A và B cách nhau một khoảng  = 50 mm dao động trên mặt thoáng của một chất lỏng theo cùng một phương trình: x = 5sin100πt (mm). Xét về một phía đường trung trực của AB, ta thấy gợn sóng bậc k đi qua điểm M có hiệu số MA – MB = 15 mm và điểm M' có hiệu số M'A – M'B = 35 mm. Điểm dao động ngược pha gần nhất với nguồn dao động nằm trên đường trung trực của AB cách nguồn A một khoảng bằng: Trong các tính chất sau, tính chất nào không phải là sóng điện từ: Khoảng cách từ vân tối đến vân sáng bậc 2 là: Một con lắc lò xo thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số góc 20 rad/s và cùng pha dao động. Biên độ của hai dao động thành phần là A1 và A2 = 3 cm. Vận tốc cực đại của vật là vmax = 140 cm/s. Biên độ A1 của dao động thứ nhất bằng: Phát biểu nào sau đây sai? Cho: 1 (eV) = 1,6.10−19 (J); h = 6,625.10−34 (J.s); c = 3.108 (m/s). Khi êlectrôn (êlectron) trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng có năng lượng Em = −0,85 (eV) sang quỹ đạo dừng có năng lượng En = −13,60 (eV) thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng: Một mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên mỗi bản tụ là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Chu kỳ dao động điện từ của mạch là: Dòng điện xoay chiều i = sin(100πt + φ) (A) chạy qua một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L =  H. Cuộn dây tiêu thụ công suất bằng: Catốt của một tế bào quang điện có công thoát A = 3,5 (eV). Cho biết h = 6,625.10-34 (Js); e.=1,6.10-19 (C). Khi chiếu vào catốt một bức xạ có bước sóng λ = 0,25 (μm) thì hiệu điện thế cần đặt vào giữa anốt và catốt để làm triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện là: Một người đứng cách nguồn âm một khoảng d thì cường độ âm là I. Khi người đó tiến ra xa nguồn âm thêm một đoạn d thì cường độ âm bằng bao nhiêu? Tác dụng của thấu kính hội tụ trong buồng ảnh của máy phân tích quang phổ là Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng được thực hiện trong không khí, 2 khe S1 và S2 được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng vân đo được là 1,2 mm. Nếu thí  nghiệm được thực hiện trong một chấtlỏng thì khoảng vân là 1 mm. Chiết suất của chất lỏng là: Một mạch điện thu sóng vô tuyến gồm một cuộn cảm có L = 2 (µH) và hai tụ điện có C1 > C2. Biết bước sóng vô tuyến thu được khi hai tụ mắc nối tiếp và song song lần lượt là λ1 = 1,2π (m) và λ2= 6π. Điện dung của các tụ chỉ có thể là: Xem rằng ban đầu hạt nhân  đứng yên. Cho biết mC = 12,0000 (u); mα = 4,0015 (u). Năng lượng tối thiểu cần thiết để chia hạt nhân  thành 3 hạt α là: Trong thí nghiệm giao thoa, nếu làm cho hai nguồn kết hợp lệch pha nhau thì vân sáng chính giữa sẽ Khi mắc tụ điện vào mạng điện xoay chiều: Điện thế chậm pha so với dòng điện là chu kì trong đoạn mạch có: Chu kì của các dao động điện trong một mạch dao động gồm một điện dung C, một cuộn cảm L phụ thuộc vào: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điện từ trường: ** Một cái đĩa nằm ngang có khối lượng M=200(g), được gắn vào đầu trên của một lò xo thẳng đứng có độ cứng k. Đầu dưới của lò xo được giữ cố định. Đĩa có thể chuyển động theo phương thắng đứng. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản của không khí.Đĩa đang ở vị trí cân bằng người ta thả một vật có m=100(g)từ độ cao h=7,5cm so với mặt đĩa.Va chạm giữa vật và đĩa là va chạm đàn hồi.Sau va chạm đầu tiên vật nảy lên và được giữ cho không rơi xuống đĩa nữa.Lấy g=10m/s2. Lấy gốc thời gian là lúc vật chạm vào đĩa, gốc toạ độ là vị trí cân bằng của đĩa lúc ban đầu, chiều hướng lên trên và M = 200 (g), m = 100 (g), k = 20 (N/m), A = 4 (cm), h = 7,5 (cm), g = 10 (m/s2). Phương trình dao động của đĩa là: Ánh sáng trắng là Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về điện áp trong cách mắc hình tam giác? Xét phản ứng: p+ Be  He + Li. Ban đầu Be đứng yên, proton có động năng là Wdp= 5,45MeV. Heli có vận tốc vuông góc với vận tốc proton và có động năng WdHe= 4 MeV. Động năng của Li là: Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại? Biểu thức nào trong các biểu thức sau không phải biểu thức dùng để xác định giá trị của cảm kháng: Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC được xác định bởi hệ thức nào sau đây: Phương trình dao động của điện tích trong mạch dao động LC là q = q0sinωt. Biểu thức của dòng điện trong mạch là: Trong thời gian 1 giờ ( kể từ t = 0), đồng vị phóng xạ là Na có 1015 nguyên tử bị phân rã. Cũng trong 1 giờ, nhưng sau đó 30 giờ (kể từ t = 0) chỉ có 2,5.1014 nguyên tử bị phân rã. Tính chu kì bán rã của Na: Một cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở R. Khi đặt vào hai đầu cuộn dây hiệu điện thế không đổi 12 (V) thì dòng điện qua cuộn dây là 4 (A). Khi đặt một hiệu điện thế xoay chiều 12V - 50Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 1,5 (A). Độ tự cảm của cuộn dây là: Tìm câu trả lời đúng trong số các câu dưới đây: Thực hiện giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng cách nhau α = 1,2 mm. Màn quan sát cách hai khe một khoảng D = 1,5 m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng trắng có 0,40 µm ≤ λ ≤ 0,76 µm. Số tia đơn sắc cho vân tối tại điểm M cách vân trắng chính giữa 4,5 mm là: Phát biểu nào sau đây là sai, khi nói về mẫu nguyên tử Bo: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe hẹp a = 0,2 (mm), khoảng cách từ màn quan sát đến hai khe hẹp D = 1 (m). Nguồn S cách mặt phẳng chứa hai khe hẹp một đoạn d = 10 (cm). Nếu dịch chuyển nguồn S theo phương S1S2 về phía nguồn S2 một khoảng b = 2,5 (mm) thì độ dịch chuyển của hệ thống vân trên màn bằng: Chọn câu trả lời đúng. Trong thí nghiệm Iâng, nếu xét trên một vân sáng cùng bậc thì ánh sáng bị lệch nhiều nhất là: Một động cơ điện xoay chiều tiêu thụ công suất 1,5 kW và có hiệu suất 80%. Công cơ học do động cơ sinh ra trong 30 phút là: Một màng kim loại dao động với tần số f = 150 Hz, tạo ra trong nước một sóng âm có bước sóng λ = 9,56 m. Vận tốc truyền sóng là: Trong thí nghiệm với hai khe lâng, hai khe hẹp F1, F2 cách nhau một khoảng 1,2 mm, các vân quan sát qua kính lúp, tiêu cự f =  4 cm, đặt cách mặt phẳng của hai khe một khoảng L = 40 cm. Trong kính lúp người ta đếm được 15 vân sáng. Khoảng cách giữa tâm của hai văn sáng ngoài cùng đo được là 2,1 mm. Góc trông ảnh qua kính lúp lúc đó là Một mạch LC thu được sóng điện từ có bước sóng λ, người ta mắc một tụ C’ bằng C nối tiếp với C. Hỏi mạch thu được sóng là bao nhiêu: Chọn phát biểu sai về quang phổ vạch hấp thụ? Cho dòng điện xoay chiều i = I0sin100t (A) qua dây tóc của bóng đèn. Kết luận nào sau đây là sai khi nói về cường độ dòng điện chạy qua bóng? Nguồn sóng O dao động theo phương trình uO = Acosωt (m), điểm M nằm cách nguồn O một đoạn d = 50 cm. Biết bước sóng λ = 20 cm. Giữa O và M có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với nguồn? Một thấu kính hai mặt lồi bằng thuỷ tinh có cùng bán kính R, tiếu cự 10 cm. Biết chiết suất của thuỷ tinh đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt bằng n đ = 1,495 và nt = 1,510. Khoảng cách giữa các tiêu điểm của thấu kính ứng với các ánh sáng đỏ và tím Trong thi nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe là 5 mm, từ hai khe đến màn giao thoa là 2 m. Bước sóng của ánh sáng trong thí nghiệm là 4,5.10-7 m. Xét điểm M ở bên phải và cách vân trung tâm 5,4 mm; điểm N ở bên trái và cách vân trung tâm 9 mm. Từ điểm M đến N có bao nhiêu vân sáng? Một con lắc đơn có dộ dài l = 16 cm được treo trong toa tàu ở ngay vị trí phía trên của trục bánh xe. Con lắc dao động mạnh nhất khi vận tốc của đoàn tàu bằng 15 m/s. Lấy g = 10 m/s2 và π2 =10, coi tàu chuyển động thẳng đều. Chiều dài mỗi thanh ray bằng: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng: khoảng cách giữa hai khe là a = S1S2 = 1,5 mm, hai khe cách màn ảnh một đoạn D = 2 m. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1 = 0,48 µm và λ2 = 0,64 µm vào hai khe Young. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng, cùng màu với vân sáng chính giữa có giá trị là: Nguyên tử hidro đang tồn tại ở trạng thái cơ bản thì bị kích thích, khi đó electron duy nhất trong nguyên tử hidro chuyển lên trạng thái bị kích thích thứ 4. Vạch quang phổ trong đám quang phổ vạch của nguyên tử hidro:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.694
Thành viên mới nhất phuong-nguyen
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn