Đề thi thử vật lý số 15
Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề thi thử vật lý số 15
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (2)
tranhuupho buichinh123
Nếu tăng số vòng dây của cuộn thứ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn sơ cấp thì điện áp trên cuộn thứ cấp so với điện áp trên cuộn sơ cấp: Một khúc xương chứa 500 g C14 (đồng vị cacbon phóng xạ) có độ phóng xạ là 4000 phân rã/phút. Biết rằng độ phóng xạ của cơ thể sổng bằng 15 phân rã/phút tính trên 1g cacbon. Tính tuổi của khúc xương: Một đoạn mạch điện gồm một cuộn dây có điện trở thuần r = 5 (Ω) và độ tự cảm L = 10-2 (H) mắc nối tiếp với điện trở R = 20 (Ω). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều: u =100sin(100πt) (V). Cường độ dòng điện trong mạch có dạng: Một chất điểm có khối lượng m dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng với biên độ A. Gọi vmax , amax, Wdmax lần lượt là vận tốc cực đại, gia tốc cực đại, động năng cực đại của chất điểm. Tại thời điểm t, chất điểm có li độ x và vận tốc v. Công thức nào sau đây không đúng khi dùng để tính chu kì của chất điểm: Một tế bào quang điện có catôt bằng xedi, giới hạn quang điện của kim loại này là λ0 = 650 nm. Catôt được chiếu sáng với công suất P = 1 mW. Khi đó hiệu điện thế hãm đối với tế bào quang điện là U = 0,07 V. Tính cường độ dòng bão hòa qua tế bào quang điện? Biết rằng cứ mỗi photon đến catôt sẽ giải phóng 1 electron ra khỏi bề mặt catôt? ** Các mức năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi hệ thức En = (với E0 = −13,6 (eV) và n là những số nguyên 1, 2, 3, 4 tương ứng với các quỹ đạo dừng mức K, L, M, N). Nguyên tử hiđrô chỉ có thể tồn tại ở các mức năng lượng: Trong hiện tượng quang điện, động năng ban đầu cực đại của các êlectrôn quang điện: Hạt nhân mẹ A có khối lượng mA đang đứng yên phân rã thành hạt nhân con B và hạt α có khối lượng mB và mα, có vận tốc  . Chọn kết luận đúng về hướng và trị số của vận tổc các hạt sau phản ứng. Hệ số hấp thụ của môi trường phụ thuộc vào: Quang phổ vạch phát xạ là Một thấu kính hội tụ mỏng có tiêu cự 20 cm, được cắt làm 2 phần bằng nhau theo mặt phẳng chứa trục chính. Một khe sáng hẹp S nằm trên mặt phẳng cắt và vuông góc với trục chính, cách thấu kính khoảng 40 cm. Tách dần hai nửa thấu kính đến một khoảng để nhận ảnh S1 và S2 cách nhau 2 mm. Màn quan sát E đặt vuông góc với trục chính và cách các ảnh S1, S2 khoảng 1,6 m. Độ rộng của vùng giao thoa quan sát được trên màn là: Một lò xo khối lượng không đáng kể, độ dài tự nhiên 0 = 25 (cm). Độ giãn của lò xo tỉ lệ với khối lượng của vật treo vào nó (nếu cứ thêm khối lượng vật treo 20 (g) thì lò xo giãn thêm 5 (mm)). Bỏ qua mọi lực ma sát và lực cản của môi trường. Treo vào lò xo một vật có khối lượng m1 =100 (g). Lấy g = 10,0 (m/s2). Chiều dài của lò xo ở vị trí cân bằng của hệ trong trường hợp này là: Chiếu sáng các khe Young bằng nguồn sáng có bước sóng λ = 0,60 μm ta thu được trên màn ảnh một hệ vân mà khoảng cách giữa 6 vân sáng kế tiếp là 2,5 mm. Nếu thay thế nguồn sáng đơn sắc khác thì thấy hệ vân có khoảng cách giữa 10 vân tối kề nhau kể từ vân trung tâm bằng 3,6 mm. Bước sóng và màu của nguồn sáng thứ hai Tìm giá trị cực đại của cường độ dòng điện xoay chiều biết rằng khi cho nó qua một điện trở R = 10 Ω thì sau khoảng thời gian 1 giờ tỏa ra một nhiệt lượng là 72 kJ. ** Quả cầu của con lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo trục nằm ngang với li độ được xác định bởi: x = 0,04sin2πt (m). Li độ của quả cầu tại thời điểm t =  (s) là: Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 5 μF và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 50 mH. Hiệu điện thế cực đại trên hai đầu tụ điện bằng 12 V. Tại thời điểm hiệu điện thế trên hai đầu tụ điện là 8 V thì năng lượng điện trường và năng lượng từ trường là: Cho biết khối lượng các prôtôn, nơtrôn lần lượt là: mp= 1,0073u, mn= 1,0087u, lu = 931 Hạt nhân bền vững nhất trong các hạt nhân , Cs, Fe và He là: Trong quá trình tiến trình thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young với ánh sáng đơn sắc λ. Khi dịch chuyển nguồn sáng S song song với màn đến vị trí sao cho hiệu số khoảng cách từ S đến S1 và S2 bằng λ. Khi đó tại O của màn sẽ có: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng điện từ: Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa, tại vị trí cân bàng độ dãn của lò xo là Δl0. Biên độ dao động là A > Δl0. Độ cứng của lò xo là k. Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn nhỏ nhất trong quá trình dao động là: Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai: Gắn một vật vào lò xo độ cứng k1 thì vật dao động với chu kỳ T1. Gắn vật đó vào lò xo độ cứng k2 thì vật dao động với chu kỳ T2. Nếu gắn vật đó vào hệ hai lò xo k1, k2 mắc nối tiếp thì vật sẽ dao động với chu kỳ Tnt bằng bao nhiêu? Hiện tượng giao thoa ánh sáng là sự chồng chất của 2 sóng thoả mãn điều kiện Hai chất điểm m1 và m2 cùng bắt đầu chuyển động từ điểm A (với A là điểm cắt giữa đường tròn và bán trục ox dương) dọc theo vòng tròn có bán kính R lần lượt có vận tốc góc ω1 =  (rad/s) và ω2 = (rad/s). Gọi P1 và P2 là hai hình chiếu của điểm m1 và m2 trên trục Ox nằm ngang đi qua tâm vòng tròn. Khoảng thời gian ngắn nhất mà hai chất điểm P1 và P2 gặp nhau lại sau đó là: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, ta đo được khoảng  vân là 1,12.103 μm. Xét hai điểm M và N cùng một phía với vân sáng chính giữa O, OM = 0,56.104 μm)và ON = 1,288.10 4 μm. Giữa M, N có Một trong những nguyên nhân gây ra tắt dần dao động điện từ là: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần về độ bền vững của các hạt nhân sau: 26Fe56; 7Na14; 92U238. Cho biết mFe= 55,927u; mN= 13,9992u; mU = 238,0002u. Độ phóng xạ của 3mg Co là 3,41 Ci. Cho NA = 6,023.1023 hạt/mol; 1 năm = 365 ngày. Chu kỳ bán rã T của  Co là: Trong một mạch dao động cường độ dòng điện dao động là i = cos100πt(A). Hệ số tự cảm cuộn dây là 0,2 (H). Điện dung của tụ điện: Dòng điện Phu-cô chỉ xuất hiện trong: Một khối chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 10h. Sau 30h khối lượng chất phóng xạ còn trong khối đó sẽ bằng bao nhiêu phân ban đầu: Công A' cần thiết để tách rời một điện tử ra khỏi bề mặt của kim loại làm catốt của tế bào quang điện là 3.10–19 (J). Cho h = 6,63.10–34 (J.s) và c = 300.000 (km/s). Giới hạn quang điện của kim loại trong tế bào đó là: Trong cùng một môi trường, sóng âm tần số 300 Hz có bước sóng λ, sóng âm tần số 600 Hz có bước sóng λ' thì: Trong các đặc tính sau đây, đặc tính nào không phải là của tia tử ngoại Một sóng cơ học có bước sóng bằng 60 (cm) truyền từ điểm A đến điểm M cách nhau 15 m. Độ lệch pha của điểm M so với điểm A là: Tia X cứng và mềm khác nhau ở Khi ánh sáng đi từ không khí vào nước thì tần số: Tần số giới hạn của dải sáng nhìn thấy là bao nhiêu, biết rằng ánh sáng đỏ có bước sóng dài nhất là 0,76 μm và ánh sáng tím có bước sóng ngắn nhất là 0,4 μm? Thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, bề rộng giao thoa là 7,2 mm người ta đếm được 9 vân sáng (ở 2 rìa là 2 vân sáng). Tại điểm M cách vân trung tâm 14,4 mm là vân gì: Một quang trở có đặc điểm: Giá trị của hiệu điện thế hiệu dụng trong mạng điện dân dụng: Phát biểu nào sau đây sai? Cho con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nghiêng so với mặt phẳng ngang góc α. Đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật nặng. Con lắc ở nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật ở vị trí cân bằng, độ dãn của lò xo là Δl0. Chu kỳ dao động của con lắc được tính bàng công thức: Dao động của các hệ sau, dao động nào có thể coi là dao động điều hòa? Một chất điểm thực hiện đồng thời chuyển động thẳng đều dọc trục Ox với vận tốc v không đổi và chuyển động điều hoà với chu kì T dọc theo trục Oy trong hệ toạ độ Đêcac. Chất điểm đó chuyển động theo quỹ đạo như thế nào và với bước sóng bằng bao nhiêu? Một vật có khối lượng nghỉ 1 kg chuyển động với tốc độ v = 0,6c. Động năng của vật nhận giá trị nào sau đây? Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ: Hai lăng kính Fres-nen giống hệt nhau có góc chiết quang A = 3.10-3 rad, có đáy B chung, được làm bằng thuỷ tinh, chiết suất n = 1,5. Một nguồn sáng điểm S đặt trong mặt phẳng của đáy B cách hai lăng kính một khoảng d1 = 50 cm phát ánh sáng đơn sắc, bước sóng λ = 0,55 μm. Một màn E cách hai lăng kính một khoảng d2 = 1 m. Trên màn quan sát thấy có hiện tượng giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp bằng: Một lò xo có độ cứng k = 80 N/m được gắn lần lượt hai vật có khối lượng m1, m2. Sau đó kích thích lần lượt cho hai vật dao động người ta thấy trong cùng một khoảng thời gian, lò xo có gắn vật m1 thực hiện được 10 dao động và lò xo có gắn vật m2 thực hiện được 5 dao động. Khi gắn cả hai vật vào lò xo thì hệ dao động với chu kì  (s). Khối lượng m1 và m2 là: Một máy giảm thế có hai cuộn dây N = 100 vòng và N' = 500 vòng. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế 100 (V) thì hiệu điện thế ở đầu cuộn thứ cấp sẽ bằng:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.045
Thành viên mới nhất mai-huong
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn