Đề thi thử vật lý số 14
Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề thi thử vật lý số 14
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (1)
buichinh123
Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của mạch thứ hai là T2 = 2T1. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại Q0. Sau đó mỗi tụ điện phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q (0 < q < Q0) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ hai là:  Con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ khối lượng m = 50 (g) treo vào đầu một sợi dây dài  = 1 (m), ở một nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81 (m/s2). Bỏ qua mọi ma sát. Biết góc lệch cực đại của con lắc so với phương thẳng đứng là α0 <100. Chu kì dao động của con lắc là: Tốc độ lùi xa của một thiên hà cách ta 300000 năm ánh sáng bằng: Một vật dao động điều hòa với tần số f = 1 Hz. Tại thời điểm ban đầu vật qua li độ x0 = 5 cm theo chiều dương với vận tốc v0 = 10π cm/s. Phương trình dao động của vật là: Cho e = -1,6.10-19 (C). Trong mỗi giây có nhiều nhất 1016 êlectrôn dịch chuyển từ catốt đến anốt của tế bào quang điện, cường độ dòng quang điện bão hòa là: Vật nhỏ có khối lượng 400 (g) được treo vào lò xo có độ cứng 160 (N/m). Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 10 (cm). Tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng là: Côban phóng xạ  được sử dụng rộng rãi trong y học và kĩ thuật, vì nó phát xạ tia γ và có thời gian bán rã T = 5,7 năm. Để độ phóng xạ H0 của nó giảm xuống e lần (e là cơ số của loga tự nhiên) thì cần một khoảng thời gian là:  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young, chiếu sáng cùng lúc vào hai khe hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,5 µm và λ2. Quan sát ở trên màn, thấy tại vị trí vân sáng bậc 6 của bức xạ λ1 còn có vân sáng bậc 5 của bức xạ λ2. Bước sóngλ2 của bức xạ trên là: Nếu đưa một lõi sắt non vào trong lòng của cuộn cảm thì chu kỳ dao động của mạch LC sẽ: Dung kháng của tụ điện được xác định bằng biểu thức nào sau đây? Các tia a, β, γ có cùng năng lượng. Cách xếp đúng thứ tự các tia này theo độ đâm xuyên tăng dần khi 3 tia này xuyên qua không khí là: Trong các tia sau, tia nào là dòng các hạt không mang điện tích: Một vật dao động điều hòa có phương trình: x = Acos(πt − ) (cm). Trong khoảng thời gian nào dưới đây thì li độ, vận tốc có giá trị dương: Một vật chuyển động trên đoạn đường thẳng, nó lần lượt rời xa và sau đó tiến lại gần điểm A. Tại thời điểm t1 vật xuất hiện gần điểm A nhất và tại thời điểm t2 xa điểm A nhất. Vận tốc của vật: Gắn một vật vào lò xo độ cứng k1 thì vật dao động với chu kỳ T1. Gắn vật đó vào lò xo độ cứng k2 thì vật dao động với chu kỳ T2. Hỏi nếu gắn vật đó vào hệ hai lò xo trên mắc song song thì vật dao động với chu kỳ T// bằng bao nhiêu? Thí nghiệm đầu tiên nghiên cứu về cấu tạo của nguyên tử do: Cho đoạn mạch như hình vẽ. Điện áp hai đầu đoạn mạch là UAB = 200sin100πt (V), điện trở của các vôn kế Rv ≈ ∞. u hai đầu đoạn mạch sớm pha  so với i. Vôn kế V1 và vôn kế V2 lần lượt chỉ: Khi sóng ánh sáng truyền từ một môi trường này sang một môi trường khác thì Cách làm nào trong các cách sau đây không tạo ra được suất điện động cảm ứng trong khung dây dẫn kín: ** Đặt vào một hiệu điện thế không đổi U = 2.104 (V) giữa hai cực của một ống Rơnghen. Bỏ qua động năng của êlectron khi bứt ra khỏi catốt. Nếu trong 1 phút có 6.1018 điện tử đập vào đối catốt thì cường độ dòng điện qua ống Rơnghen này là: Điều nào sau đây không đúng với dao động cơ học: Khi chiếu một chùm sáng trắng song song trước khi vào catôt của một tế bào quang điện, người ta đặt lần lượt các tấm kính lọc sắc để lấy ra các thành phần đơn sắc khác nhau và thấy khi dùng kính màu lam thì hiện tượng quang điện bắt đầu xảy ra. Nếu cất kính lọc sắc thì cường độ dòng quang điện Gọi R là điện trở của dây dẫn và U là hiệu điện thế hai đầu của nó. Để giảm điện năng hao phí trên đường dây, trong thực tế người ta phải: Ánh sáng trắng qua lăng kính thuỷ tinh bị tán sắc, ánh sáng màu đỏ bị lệch ít hơn ánh sáng màu tím là do: Một khe sáng đơn sắc S được đặt song song với cạnh của 1 lưỡng lăng kính và cách mặt phẳng AA' một khoảng bằng 20 cm. Các góc ở đỉnh của lưỡng lăng kính đều bằng 10' và chiết suất của thuỷ tinh là n = 1,6. Sau lưỡng lăng kính người ta đặt 1 màn // với mặt phẳng AA' và cách AA' đoạn 1,50 m để khảo sát hệ vân giao thoa. 1. Tính khoảng cách a giữa 2 ảnh S1 và S2 của S cho bởi lưỡng lăng kính: Phương trình phản ứng hạt nhân nào dưới đây là không đúng: Chọn câu đúng khi nói về vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật treo có m = 400 (g), độ cứng của lò xo k = 100 (N/m). Lấy g = 10 (m/s2), π2 ≈ 10. Kéo vật xuống dưới VTCB 2 (cm) rồi truyền cho vật vận tốc v = 10π (cm/s), hướng lên. Chọn gốc O ở VTCB, Ox hướng xuống, t = 0 khi truyền vận tốc. Phương trình dao động của vật là: Một máy định vị vô tuyến nằm cách mục tiêu 60 (km) nhận được tín hiệu phản hồi trở về từ mục tiêu sau khoảng thời gian là bao lâu? Cho biết: hằng số Planck h = 6,625.10−34 (Js), tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 (m/s), độ lớn điện tích electron |e| = 1,6.10−19 (C). Chiếu ánh sáng có bước sóng λ = 0,4 (μm) vào catôt của một tế bào quang điện làm bằng kim loại có công thoát A = 2,48 (eV). Nếu hiệu điện thế giữa anot và catot là UAK = 3 (V) thì động năng lớn nhất của quang electron khi đập vào anot là: Iốt phóng xạ  dùng trong y tế có chu kì bán rã T = 8 ngày. Lúc đầu có m0 = 200 (g) chất này. Sau bao nhiêu ngày thì lượng iốt còn lại là 100 (g)? Một con lắc lò xo được bố trí dao động như hình vẽ. Lò xo có độ cứng k = 200 N/m, vật nặng có khối lượng m = 0,5 kg. Góc nghiêng của mặt phẳng so với phương ngang α = 30°. Kích thích cho vật dao động với biên độ A = 6 cm. Lấy g = 10 m/s2. Độ lớn của lực đàn hồi cực đại và cực tiểu tác dụng vào vật là: Quang phổ vạch phát xạ là Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp có L thay đổi được. Khi L = 0 thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng: Một con lắc lò xo bố trí theo phương thẳng đứng. Chiều dài tự nhiên của lò xo là 30 cm, đầu dưới móc vào vật nặng. Con lắc lò xo dao động với biên độ bằng 2 cm và tần số góc 20 rad/s. Lấy g = 10 m/s2. Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình vật dao động là: Chọn đáp án sai khi nói về tính chất của tia laze: Một con lắc lò xo nằm ngang, vật nặng m = 250 g dao động điều hòa. Lực đàn hồi tác dụng lên vật nặng tại vị trí li độ x = 10 cm bằng 4 N. Chu kì dao động của vật là: Mạch dao động của một máy phát vô tuyến phát ra sóng điện từ có bước sóng 100 m. Để máy này có thể phát ra sóng có bước sóng 25 m trong khi độ tự cảm của cuộn dây cố định thì điện dung của tụ điện phải thay đổi như thế nào? Các loại tương tác cơ bản đối với hạt sơ cấp là: Trong thí nghiệm Young cho a = 2,5 mm, D = 1,5 m. Người ta đặt trước một trong hai khe sáng một bản mặt song song mỏng chiết suất n = 1,52. Khi đó ta thấy hệ vân giao thoa trên màn bị dịch chuyển một đoạn 3 mm. Bề dày e của bản mỏng là: Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc ? Trong một mạch điện L, R dòng điện sẽ chậm đạt đến cực đại khi: Khi hiệu điện thế và dòng điện cùng pha trong một mạch điện thì: Biết khối lượng nguyên tử: mHe = 4,003; mO = 15,999; mC = 12,001. Tìm kết qủa sai trong số các kết quả sau: Nhận định nào sau đây là đúng? Máy biến thế là một thiết bị dùng để: Cho hằng số Plack h = 6,63.10–34 (J.s). Một phôtôn của ánh sáng tím có λ = 0,4 (μm) thì có năng lượng: Con lắc lò xo bố trí theo phương thẳng đứng. Chiều dài tự nhiên của lò xo là l0 = 30 (cm), đầu dưới móc vật nặng. Sau khi kích thích, vật nặng dao động theo phương trình x = 2cos(20t) (cm). Lấy g = 10 (m/s2). Chiều dài tối thiểu và tối đa của lò xo trong quá trình vật dao động là: Hai nguồn kết hợp cùng pha S1 và S2 được coi là các nguồn sáng điểm, đặt cách nhau một khoảng a = 2 mm phát ra ánh sáng có bước sóng λ = 0,5 μm như hình bên. Màn quan sát cách hai nguồn một khoảng D = 2 m. Kết luận nào sau đây là đúng ?
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.135
Thành viên mới nhất 634908430187477
Thành viên VIP mới nhất ongdanikVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn