Đề thi thử vật lý số 12
Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề thi thử vật lý số 12
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (2)
buichinh123 Hieuxom
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là a = 1 mm; màn E cách hai khe là D = 2 m, nguồn sáng đơn sắc S phát bức xạ có bước sóng λ = 0,460 µm. Miền giao thoa rộng 4,2 cm. Số vân sáng trên miền giao thoa là: Chọn phát biểu đúng? Đơn vị khối lượng nguyên tử u bằng: Biết hai bước sóng dài nhất trong hai dãy Laiman và Banme của quang phổ nguyên tử Hiđrô tương ứng là λ1 = 0,1215/μm và λ2 = 0,6563μm . Có thể tính được bước sóng của một vạch quang phổ nữa có giá trị là: Hạt nhân 234U đứng yên, phóng xạ ra một hạt α rồi biến đổi thành hạt nhân 230Th và toả ra một năng lượng là 14,1512MeV. Lấy khối lượng các hạt nhân gần bằng số khối tính theo đơn vị u. Tính động năng của hạt α: Urani 283 phân rã thành rađi rồi tiếp tục cho đến khi hạt nhân con là đồng vị bền chì . Hỏi  biến thành  sau bao nhiêu phóng xạ α và β? Thực hiện giao thoa ánh sáng nhờ hai khe Y-âng; khoảng cách giữa hai khe hẹp S1 và S2 là a; nguồn sáng S rọi vào hai khe bức xạ đơn sắc có bước sóng λ. Màn ảnh (E) cách hai khe là D. Người ta xác định được vị trí vân trung tâm O trên màn quan sát. Nếu đặt thêm bản song song dày e, chiết suất n trước khe S1, thì số vân sáng di chuyển qua O là: Phản ứng n + Li  T + He tỏa ra một năng lượng  = 4,80 MeV. Giả sử động năng của các hạt ban đầu (n và Li) không đáng kể. Động năng của hạt α (hạt nhân He) có giá trị: Trên một sợi dây đàn hồi mảnh, sóng tới truyền đến điểm cố định B của sợi dây có phương trình là uB = Acos2πft. Kết luận nào sau đây là sai khi nói về sóng phản xạ tại B? Quang phổ do các đèn huỳnh quang phát ra thuộc loại Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = Acos(5π + ). Véctơ vận tốc và gia tốc sẽ có cùng chiều dương của trục Ox trong khoảng thời gian nào (kể từ thời điểm ban đầu t = 0)sau đây? Đồng vị của một nguyên tử đã cho khác với nguyên tử đó về: Mạch chỉ có R nối tiếp L. Tăng tần số ω thì: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng bằng khe Young, hai khe có a = 1 mm được chiếu bởi ánh sáng có bước sóng 600 nm. Các vân giao thoa hứng được trên màn cách hai khe 2 m. Tại điểm M có x = 2,4 mm là: Một đoạn mạch điện xoay chiều như hình bên. Hộp đen X chứa một hoặc hai linh kiện trong số các linh kiện R, L, C mắc nối tiếp. Khi đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu A và B thì điện áp hai đầu hộp đen X lệch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch AM một góc φ = . Hộp X gồm: Một đoạn mạch nối tiếp gồm một điện trở R có thể thay đổi được, tụ điện C = μF và cuộn dây thuần cảm L =  H. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 150cos100πt (V). Thay đổi R để công suất tiêu thụ trong mạch bằng 90 W. Khi đó, R có hai giá trị R1 và R2 bằng: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình x1 = 6cos(πt) (cm); x2 =8sin(πt) (cm). Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp bằng. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc, người ta thấy khoảng vân tăng thêm 0,3 mm khi dời màn để khoảng cách giữa màn và hai khe thay đổi một đoạn 0,5 m. Biết hai khe cách nhau là a = 1 mm. Bước sóng của ánh sáng đã sử dụng là: Một vật có khối lượng 0,4 (kg), treo vào một lo xo có độ cứng k = 80 (N/m) dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ A = 0,1 (m). Gia tốc của vật ở vị trí biên của dao động là: Thí nghiệm được bố trí như hình vẽ. Quay nam châm chữ U quanh trục quay với vận tốc góc ω0. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự chuyển động động của kim nam châm khi nam châm chữ U đã quay ổn định: Đối với nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng 0,1026 (μm). Lấy h = 6,625.10−34 (J.s), e = 1,6.10−19 (C) và c = 3.108 (m/s). Năng lượng của phôtôn này bằng: Một cặp êlectron và pôzitron có động năng bằng nhau K = 1,54 MeV và chạm trực điện. Tần số f của hai phôtôn tạo thành sau sự hủy cặp và chuyển động ngược chiều nhau bằng: Tại A và B cách nhau 20 cm người ta gây ra hai nguồn dao động cùng biên độ, cùng pha và cùng tần số f = 50 Hz. Vận tốc truyền sóng bằng 3 m/s. Số điểm có biên độ cực đại và đứng yên trên đoạn AB là: Một tụ điện 2,0 (μF), một cuộn cảm 5,0 (mH) và một điện trở 30,0 (Ω) được mắc nối tiếp với một nguồn điện 100V - 1,0kHz. Cường độ dòng điện trong mạch đó là: Cho 4 loại tia phóng xạ α, β-, β+, γ đi qua theo phương song song với các bản của một tụ điện phẳng. Kết luận nào sau đây là sai: Tác dụng của ống chuẩn trực trong máy phân tích quang phổ là Chọn câu đúng trong các câu sau: Trong một môi trường đàn hồi có hai nguồn sóng kết hợp S1, S2 giống hệt nhau và cách nhau 10 cm. Sóng tạo ra bởi hai nguồn có bước sóng 4 cm. Tăng tần số lên 2 lần thì số vân giao thoa cực đại quan sát được thay đổi như thế nào? Một nhà máy điện nguyên tử có công suất P = 5 MW, hoạt động với hiệu suất 17%. Sau thời gian một ngày đêm sẽ có một khối lượng bao nhiêu  bị phân hạch nếu cho rằng cứ mỗi phân hạch giải phóng 3,2.10–11 J. ** Đầu A của một lò xo dài treo thẳng đứng dao động theo phương thẳng đứng với tần số f = 400 Hz, đầu dưới của lò xo thả tự do. Sau một thời gian, người ta thấy có một số vòng lò xo đứng yên ở các điểm cách đều nhau 40,0 cm còn đầu dưới lò xo dao động rất mạnh. Nếu lò xo có chiều dài tự nhiên là  = 100 cm thì sẽ thấy được bao nhiêu vùng lò xo đứng yên và bao nhiêu vùng dao động mạnh nhất. Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: * Con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ khối lượng m = 50 (g) treo vào đầu một sợi dây dài = 1 (m), ở một nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81 (m/s2). Bỏ qua mọi ma sát. Biết góc lệch cực đại của con lắc so với phương thẳng đứng là α0 = 30°. Tốc độ và lực căng dây khi con lắc tại vị trí cân bằng là: Một thấu kính hội tụ bằng thuỷ tinh có hai mặt lồi giống nhau bán kính 27 cm. Biết chiết suất của thuỷ tinh đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là n1 = 1,50; n2 = 1,54. Khoảng cách giữa các tiêu điểm chính của thấu kính ứng với ánh sáng đỏ và tím là: Một khối chất Astat  At có số nguyên tử ban đầu N0 = 2,86.10.16 nguyên tử và phóng xạ ra tia α. Trong giờ đầu tiên phát ra 2,29.1015 hạt α. Chu kỳ bán rã của Astat là: Trong thí nghiệm Young ta có a = 0,2 mm, D = 1,2 m. Nguồn gồm hai bức xạ có λ1 = 0,45 µm và λ2 = 0,75 µm. Công thức xác định vị trí hai vân sáng trùng nhau của hai bức xạ trên là: Hệ số công suất được xác định bởi công thức: Hai dao động điều hòa cùng tần số luôn luôn ngược pha nhau khi: Các nhận xét về tính chất vật lí của âm thanh là: ** Cho mạch điện như hình vẽ. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B có dạng: uAB = 100sin(100πt) (V). Số chỉ của các vôn kế V1 và V2 lần lượt là U1 = 100 (V) và U2 = 50 (V). Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch là P = 100 (W). Hệ số công suất của mạch là cosφ = . Giá trị của tụ điện C tham gia trong mạch là: Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ có khối lượng m = 0,1 (kg) gắn với lò xo có độ cứng k dao động điều hoà trên mặt phẳng nằm ngang theo phương trình: x(t) = Acos(ωt + ). Tại thời điểm t1 có: x1 = 1 (cm); v1 = –10 (cm/s). Tại thời điểm t2 có: x2 = – (cm); v2 = –10 (cm/s). Phương trình toạ độ của con lắc là: Dòng điện chạy qua một điện trở thuần R = 2 Ω có biểu thức i = cos100πt (A). Biểu thức của điện áp trên hai đầu đoạn mạch là: Tìm câu SAI trong các câu dưới đây: Một âm thoa được đặt phía trên miệng ống hình trụ hở. Chiều dài của cột khí trong ống có thể thay đổi bằng cách thay đổi mực nước phía dưới bằng bình thông nhau. Âm thoa phát âm cơ bản với tần số f1. Chiều cao cột không khí ngắn nhất để âm ở miệng ống cực đại là l0 = 13 cm. Tốc độ truyền âm trong không khí là v = 340 m/s. Tần số f1 bằng: Quá trình làm chậm các nơtron trong lò phản ứng hạt nhân là do kết quả va chạm của chúng với các hạt nhân của: Một con lắc lò xo dao động với biên độ A = 5 (cm), chu kì T = 0,5 (s). Phương trình dao động của vật ở thời điểm t = 0 khi vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương sẽ là: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe S1S2 là 1 mm. Khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng chứa hai khe S1S2 là 2 m. Chiếu vào hai khe S đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,4 µm và λ2 với 0,5 µm ≤ λ2 ≤ 0,65 µm. Trên màn, tại điểm M cách vân trung tâm 5,6 mm có vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm. Bước sóng λ2 có giá trị là: Hãy xác định trạng thái kích thích cao nhất của các nguyên tử Hiđro trong trường hợp người ta chỉ thu được 6 vạch quang phổ phát xạ của nguyên tử Hiđro? Hai viên bi nhỏ ở cách nhau 16 cm dao động điều hòa với tần số f = 15 Hz theo phương thẳng đứng cùng liên tiếp đập vào mặt nước và cùng xuống tới độ sâu 2,0 cm tại hai điểm A và B. Vận tốc truyền sóng ở mặt nước là v = 0,30 m/s. Biên độ dao động ở các điểm M, N, P nằm trên đường AB có: AM = 4 cm, AN = 8 cm và AP = 12,5 cm là: Một con lắc đơn gồm sợi dây không dãn, dài l và viên bi có khối lượng m=100g. Viên bi mang điện tích q=4.10-5 C. Đặt con lắc vào điện trường đều thẳng đứng hướng xuống dưới, có cường độ E= 4000V/m.Chu kì dao động điều hòa của con lắc là 1,8s. Lấy g=10 m/s2. Chiều dài dây treo bằng: Một hạt nhân phóng xạ bị phân rã đã phát ra hạt α. Sau phân rã, động năng của hạt α:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.150
Thành viên mới nhất kiet-tuan-nguyen
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn