Đề thi thử vật lý số 11
Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề thi thử vật lý số 11
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (3)
Hieuxom ca-ca buichinh123
Trong mạch dao động LC, điện tích của tụ điện biến thiên theo quy luật  q = 2,5.10–6cos(2.103πt)(C).  Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là: Chiếu ánh sáng màu xanh lá cây lên catôt của một tế bào quang điện thì trong mạch xuất hiện dòng điện. Khi chiếu vào catôt đó ánh sáng màu vàng thì trong mạch không có dòng điện. Hãy chọn kết luận đúng? Một nguồn sóng O dao động với tần số f = 120 (Hz) trên mặt nước với phương trình uO(t) = cosωt (cm). Biết rằng khoảng cách giữa 9 gợn sóng liên tiếp bằng 4 cm. Điểm M trên mặt nước cách mũi nhọn một đoạn 6 cm thì có phương trình dao động là: Khoảng cách giữa hai khe và khoảng cách từ màn ảnh đến hai khe trong thí nghiệm giao thoa Young là: a = 2 mm và D = 2 m. Chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng là 0,64 µm thì vân tối thứ 3 cách vân sáng trung tâm một khoảng là: Trong dao, động điều hòa, giá trị cực tiểu của vận tốc là: ** Cho mạch điện như hình vẽ. Đặt vào hai đầu A và B một hiệu điện thế xoay chiều u = Usin(100πt) (V), người ta thấy số chỉ của các vôn kế V1, V2 và ampe kế chỉ lần lượt như sau: 80 (V), 120 (V), 2 (A) (coi điện trở các vôn kế là rất lớn và các ampe kế là rất nhỏ). Biết rằng hiệu điện thế hai đầu V3 trễ pha so với hiệu điện thế hai đầu V1 một góc 30°, hiệu điện thế hai đầu các vôn kế V1 và V2 lệch pha nhau một góc 120°. Các giá trị R và r tham gia trong mạch lần lượt là R = 20 Ω; r = 10 Ω. Giá trị của hiệu điện thế toàn mạch là: Hệ thống thu thanh không có bộ phận nào sau đây? Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kỳ T. Vị trí bân bằng của chất điểm trùng với gốc tọa độ, khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ x = A đến vị trí có li độ x =  là: Một ống Rơn-ghen khi làm việc phát ra chùm tia mà trong đó có thành phần bước sóng ngắn nhất bằng 3,5.10-11 m. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống bằng: Biểu thức nào sau đây cho phép ta xác định hiệu suất của máy biến áp, biết rằng U1, U2, I1, I2 lần lượt là điện áp hiệu dụng và cường độ dòng điện hiệu dụng trên cuộn sơ cấp và thứ cấp của máy biến áp? Công thức biểu diễn tốc độ lùi ra xa của thiên hà: Một đoạn mạch gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L =  H mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C = và một điện trở R. Cường độ dòng điện chạy qua mạch có phương trình i = 2cos100πt (A). Điện áp dòng điện của đoạn mạch là 50 V. Điện trở thuần R của mạch bằng: Một vật dao động điều hoà có phương trình x = Acos(ωt + φ0). Biết rằng, trong khoảng  giây đầu tiên, vật đi từ vị trí cân bằng và đạt được li độ x =  theo chiều dương của trục Ox. Tần số góc của dao động là: Máy phát điện xoay chiều một pha hoạt động dựa trên nguyên tắc: Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống hệt nhau S1, S2cách nhau 5 cm. Tần số dao động của mỗi nguồn là 20 Hz. Một điểm M dao động với biên độ cực đại trên mặt nước cách hai nguồn S1, S2 lần lượt là 4 cm và 8 cm. Giữa M và đường trung trực của đoạn S1S2 có một vân giao thoa cực đại. Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường nối S1, S2? Một sóng điện từ là: Người ta đưa một đồng hồ quả lắc từ Trái Đất lên Mặt Trăng. Biết rằng gia tốc rơi tự do trên Mặt Trăng nhỏ hơn trên Trái Đất 6 lần. Chu kì dao động của quả lắc đồng hồ thay đổi như thế nào? Coi rằng nhiệt độ trên Mặt Trăng và Trái Đất bằng nhau. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp bằng 4 mm. Vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm một đoạn: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta chiếu sáng hai khe hẹp bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 μm. Khoảng cách giữa hai khe hẹp a = 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn quan sát D = 2 m. Khoảng cách giữa hai vân sáng ngoài cùng trên màn quan sát bằng L = 16 mm. Số vân sáng quan sát được trên màn bằng: Một con lắc lò xo dao động với biên độ A = 5 (cm), chu kì T = 0,5 (s). Phương trình dao động của vật ở thời điểm t = 0 khi vật có li độ x = 2,5 (cm) đang chuyển động theo chiều dương có dạng: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, khoảng cách hai khe S1 và S2 là a = 3,8 mm; khoảng cách từ hai khe đến màn ảnh (E) là D = 2 m. Nguồn sáng trong thí nghiệm là ánh sáng trắng có bước sóng 0,38 µm ≤ λ ≤ 0,76 µm. Trên màn quan sát, điểm M cách vân sáng trung tâm đoạn 1,2 mm. Bước sóng các bức xạ cho vân sáng tại M tương ứng là: Tại thời điểm ban đầu ta có 1,2 (g) . Radon là chất phóng xạ có chu kì bán rã T = 3,6 ngày. Độ phóng xạ ban đầu của 1,2 (g)  bằng: Gỗ có tính chất phóng xạ β- nhờ C14 với chu kì bán rã 5600 năm. Thực nghiệm cho thấy các khối gỗ khô cùng với khối lượng của các cây mới đẵn đều có độ phóng xạ như nhau ở thời điểm mới đẵn. Tính tuổi của một khối gỗ khô cổ, biết rằng độ phóng xạ cửa nó chỉ bằng 1/8 độ phóng xạ của một khối gỗ khô cùng khối lượng của cây mới đẵn: Nút điều chỉnh âm lượng của một máy nghe nhạc có thể thay đổi mức cường độ âm từ L1 = 20 dB lên mức cường độ âm L2. Tỉ số cường độ âm của hai âm là 10000. Mức cường độ âm L2 bằng: Sóng dừng là: Tìm nhận xét đúng trong số các câu dưới đây: Cho v là vận tốc truyền sóng; T là chu kì dao động; f là tần số dao động, k là số nguyên, thì: Hai mạch dao động sẽ xuất hiện hiện tượng cộng hưởng, nếu các mạch đó có: Phép phân tích quang phổ có ưu điểm Một đoạn mạch gồm một cuộn dây có điện trở thuần R = 100 (Ω), hệ số tự cảm L = 2 (H) mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C = 5 (µF). Mắc mạch vào nguồn điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng U = 120 (V), tần số có thể thay đổi được. Lấy π2 = 10. Để có cộng hưởng điện thì tần số f phải có giá trị: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với lưỡng thấu kính Billet gồm 2 nửa thấu kính có tiêu cự f = 20 cm, đặt sao cho 2 trục chính song song và O1O2 = 0,4 mm. Nguồn sáng S phát ánh sáng đơn sắc λ = 600 nm đặt trên đường trung trực A của O1O2 và cách thấu kính 60 cm. Màn hứng vân giao thoa đặt sau thấu kính vuông góc Δ và cách thấu kính 1,3 m. Khoảng vân giao thoa đo được trên màn là: ** Hai nguồn sóng A và B cách nhau một khoảng  = 50 mm dao động trên mặt thoáng của một chất lỏng theo cùng một phương trình: x = 5sin100πt (mm). Xét về một phía đường trung trực của AB, ta thấy gợn sóng bậc k đi qua điểm M có hiệu số MA – MB = 15 mm và gợn sóng bậc k + 2 đi qua điểm M' có hiệu số M'A – M'B = 35 mm. Bước sóng λ và vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng tương ứng là: λ = 10 (mm); v = 50 (cm/s). Gợn sóng bậc k là cực đại (lồi) hay cực tiểu (đứng yên)? Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: Một em bé đánh đu trên một dây dài 4,9 (m). Chu kì gần đúng của dao động là: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tần số góc ω. Độ lớn của vận tốc v khi vật qua vị trí có li độ x là: Tính chất nào sau đây không phải là của tia Rơn-ghen? Mạch dao động LC gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1 mH và một tụ điện có điện dung thay đổi được. Để mạch có thể cộng hưởng với các tần số từ 3 MHz đến 4 MHz thì điện dung của tụ điện phải thay đổi trong khoảng: Xác định số hạt proton và notron của hạt nhân Na: Tìm phát biểu sai về các đặc điểm của cặp hạt - phản hạt electron - pôzitron? Khung dao động điện từ (L = 10 mH) được cung cấp năng lượng 4.10–6 (J) để dao động tự do. Tại thời điểm năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường thì dòng điện trong khung bằng: Một vật dao động điều hòa với biên độ 3 (cm), chu kì T = 2 (s), lấy π2 = 10. Lúc vật ở một trong hai vị trí biên thì gia tốc của vật là: Một vật cần chuyển động với vận tốc bao nhiêu để chiều dài của vật giảm đi một nửa so với chiều dài riêng của nó? ** Một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm có L = 50 (mH) và tụ điện có C = 5 (µF). Tần số dao động của mạch là: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe sáng a = 0,5 mm, khoảng cách từ khe S đến mặt phắng chứa hai khe S1S2 là d = 50 cm. Khe S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 μm chiếu sáng hai khe hẹp S1S2. Mở rộng dần khe S về hai phía, tính độ rộng của khe S để hệ vân biến mất? Phương trình vi phân x'' + ω2x (với ω = hằng số) có nghiệm là những hàm nào kể sau: 1) x = A1sin(ωt + φ) với A1, ω, φ là các hằng số. 2) x = A2sinωt với A2, ω là các hằng số. 3) x = –x3mcos(ωt + φ') với x3m, ω, φ' là các hằng số. 4) x = x4mcos(ωt + φ'') với x4m, ω, φ'' là các hằng số. Một người dự định làm thí nghiệm Young với ánh sáng màu vàng λ = 0,59 μm. Người ấy đặt màn quan sát cách mặt phẳng của hai khe một khoảng D = 0,6 m và thu được một hệ vân có khoảng văn i = 0,4 mm. Sau khi làm được hai khe và tiến hành thí nghiệm, người ấy quan sát được 7 vân sáng nhưng khoảng cách giữa hai vân ngoài cùng chỉ đo được 2,1 mm. Khoảng cách đúng a của hai khe F1 F2 là Một đoạn mạch điện xoay chiều như hình bên. Hộp đen X1, X2 gồm một hoặc một số các linh kiện R, L, C mắc nối tiếp. Khi đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu A và B thì điện áp hai đầu hộp đen X1 lệch pha so với điện áp hai đầu hộp đen X2 một góc φ = 0. Kết luận nào sau đây là đúng? Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos (cm). Tính từ thời điểm ban đầu t = 0, khoảng thời gian ngắn nhất để vận tốc của vật có giá trị cực đại là: Chọn phát biểu sai về sự tương ứng giữa các đại lượng của dao động điện từ và dao động cơ của con lắc lò xo. Câu nào dưới đây không đúng với vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(ωt + φ): Cho mạch một cuộn cảm mắc nối tiếp với một tụ điện C1 thì mạch thu được sóng điện từ có tần số f1, thay tụ trên bằng tụ C2 thì mạch thu được sóng điện từ có f2. Hỏi mắc đồng thời hai tụ song song với nhau rồi mắc vào cuộn cảm thì mạch thu được sóng có tần số là bao nhiêu:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.626
Thành viên mới nhất 103061020898517105843
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn