Đề thi thử vật lý số 10
Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề thi thử vật lý số 10
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Một vật dao động điều hoà phương trình có dạng x(t) = Acos(ωt + φ) (dao động biên độ nhỏ và Fms = 0) sẽ có động năng và thế năng là: Chiếu một tia sáng màu vàng từ thủy tinh tới mặt phân cách với môi trường không khí, người ta thấy tia ló đi là là mặt phân cách giữa hai môi trường. Thấy tia sáng vàng bằng một chùm tia sáng song song, hẹp, chứa đồng thời ba ánh sáng đơn sắc: màu đỏ, màu lục và màu tím chiếu tới mặt phân cách trên theo đúng hướng cũ thì chùm tia ló ra ngoài không khí là: Một con lắc đơn được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên, con lắc dao động điều hòa với chu kì T. Khi thang máy đi lên thẳng đứng, chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng một nửa gia tốc trọng trường tại nơi đặt thang máy thì con lắc dao động điều hòa với chu kì T' bằng T: Một lưỡng lăng kính có góc chiết quang A = 20', làm bằng thủy tinh chiết suất n = 1,5. Một nguồn sáng S có bước sóng λ = 0,5 µm đặt trước lưỡng lăng kính và cách lưỡng lăng kính một khoảng d1 = 0,5 m. Phía sau lưỡng lăng kính đặt một màn ảnh E cách lưỡng lăng kính một khoảng d2 = 2 m. Biết 1' = 3.10-4 rad. Khoảng vân i. Chiếu bức xạ λ = 0,438 (μm) vào catốt của tế bào quang điện có giới hạn quang điện λ0 = 0,62 (μm). Vận tốc ban đầu cực đại của êlectrôn quang điện là: Khi đưa con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (bỏ qua sự thay đổi của độ dài dây treo con lắc) thì tần số dao động điêu hoà của nó sẽ: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp S1 và S2. Độ lệch pha dao động của hai nguồn là π. Điểm M trên mặt chất lỏng cách hai nguồn phát sóng những đoạn tương ứng là d1, d2. Điểm M sẽ dao động với biên độ cực đại nếu: Âm sắc là một đặc tính sinh lí của âm được hình thành dựa vào các đặc tính của âm là: Xác định số nguyên tử bị phóng xạ trong 1 g đồng vị phóng xạ xêdi  trong khoảng thời gian 20 ngày? Biết rằng chu kì bán rã của  là 30 ngày. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos (cm). Tính từ thời điểm ban đầu t = 0, sau thời gian bằng bao nhiêu thì vận tốc của vật đạt giá trị bằng 0? Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng là λ1 = 0,42 µm; λ2 = 0,56 µm; λ3 = 0,63 µm. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, số vân sáng đơn sắc của λ1 quan sát được là: Một sóng cơ học có chu kì sóng bằng 4.10-5 s. Tần số dao động của các phần tử trong quá trình truyền sóng bằng bao nhiêu? Một vật dao động điều hòa có gia tốc a, vận tốc v, tần số góc ω. Đặt thì có biểu thức : Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe hẹp F1, F2 cách nhau một khoảng a = 1,2 mm. Màn M để hứng vân giao thoa ở cách mặt phẳng chứa hai khe một khoảng D = 0,9 m. Người ta quan sát được 9 vân sáng. Khoảng cách giữa tâm hai vân sáng ngoài cùng là 3,6 mm. Tần số của bức xạ sử dụng trong thí nghiệm này là Mạch dao động có tụ C = 15000 pF và cuộn cảm L = 5 (µH), điện trở không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ là 1,2 (V). Cường độ dòng điện qua mạch bằng: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young, cho a = 2 mm, D = 2 m. Một nguồn sáng cách đều hai khe S1 và S2. Khoảng cách từ S tới mặt phẳng hai khe là d = 0,5 m. Khi đó vân sáng trung tâm tại O (là giao điểm của đường trung trực S1S2 với màn). Nếu dời S theo phương song song với S1S2 về phía S2 một đoạn 1,5mm thì vân sáng trung tâm sẽ dời một đoạn là bao nhiêu? Các công thức tương ứng giữa dao động điện từ và dao động cơ học con lắc lò xo: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ứng dụng của quang phổ liên tục? Quang phổ liên tục dùng để xác định: Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây? Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng vì: Mắc một vật có khối lượng m0 đã biết vào một lò xo rồi kích thích cho hệ dao động ta đo được chu kì dao động là T0. Tiếp tục mắc thêm vào lò xo vật nặng có khối lượng m chưa biết thì ta được con lắc mới có chu kì dao động là T. Khối lượng m được tính bằng: Biểu thức chu kì của con lắc đơn dao động nhỏ có dạng: Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, giá trị điện dung C có thể thay đổi được. Biết điện áp giữa hai đầu mạch AB là u = Ucos(ωt)(V). Thay đổi C thì thấy có hai giá trị của C là C1 =  F và C2 = F làm cho cường độ dòng điện i1 và i2 đều lệch pha với u một góc  rad. Giá trị của R và L là: Giá trị đo của vôn kế và ampe kế xoay chiều chỉ: Hao tổn dưới dạng nhiệt trong dây truyền tải từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ có thể giảm khi thực hiện bằng những cách nào? Tính năng lượng liên kết của hạt nhân  Te. Cho mp = 1,00773u ; mn = 1,0084u; mTe = 125,9033u; u = 931MeV/c2 Một ánh sáng đơn sắc đi từ môi trường không khí vào môi trường nước thì tần số và bước sóng của ánh sáng thay đổi như thế nào? Một lăng kính bằng thuỷ tinh có chiết suất n =  và tiết diện thẳng là tam giác cân ABC (AB = AC) đặt trong không khí với A là góc chiết quang. Một tia sáng đơn sắc đi từ không khí và nằm trong tiết diện thẳng chiếu vào mặt bên AB của lăng kính. Biết rằng: tia sáng qua lăng kính cho tia ló có góc lệch bằng một nửa góc chiết quang. Góc chiết quang có giá trị bằng Quan hệ giữa pha của điện áp giữa hai đầu tụ điện với pha của dòng điện qua nó là: Kết luận nào sau đây là sai? Điều kiện để xảy ra phản ứng dây chuyền là số nơtron trung bình k thoả mãn: Khái niệm nào nêu ra dưới đây là cần thiết cho việc giải thích hiện tượng quang điện và hiện tượng phát xạ nhiệt êlectron: Một đoạn mạch nối tiếp gồm một điện trở R có thể thay đổi được, tụ điện C và cuộn dây không thuần cảm L có điện trở r. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại khi: Hai mũi nhọn S1S2 cách nhau 8 cm, gắn ở đầu một cầu rung có tần số f = 100 Hz được đặt cho chạm nhẹ vào mặt một chất lỏng. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 0,8 m/s. Gõ nhẹ cần rung, thì hai điểm S1, S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình dạng: s = acos2πft. Phương trình dao động của điểm M trên mặt chất lỏng cách đều S1, S2 một khoảng d = 8 cm có dạng: Hạt nhân  Cu có bán kính 4,8 ƒm (lƒm =10-15 m). Cho lu ≈ 1,66055.10 -27 kg. Khối lượng riêng của hạt nhân đồng là: Khi làm tăng tần số của sóng thì đã: Cho đoạn mạch xoay chiều LRC mắc nối tiếp như hình vẽ, giá trị của L có thể thay đổi được. Biết điện áp giữa hai đầu mạch AB là u = U0cos(ωt) (V), R = 100 Ω, C = AN ┴ Chọn câu sai trong số các câu dưới đây: Mạch điện có một điện trở R = 90 (Ω) ghép nối tiếp với một cuộn cảm L = 0,318 (H) và một tụ điện C = 50 (μF), tần số 60 (Hz). Nếu áp vào hai đầu mạch này hiệu điện thế U = 30 (V) thì tổng trở của mạch điện có giá trị gần với số nào sau đây: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, trong đó có C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 100cosωt (V). Biết rằng tỉ số = 5. Thay đổi C để cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về điện áp hiệu dụng trên hai đầu cuộn cảm và trên hai đầu tụ điện? Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa. Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ: Tạo sóng dừng trên sợi dây đàn hồi theo một thí nghiệm như hình vẽ. Sợi dây có chiều dài l được kéo căng nhờ gia trọng m. Đầu A được nối với âm thoa để tạo dao động. Gọi v là vận tốc truyền sóng trên dây. Để có sóng dừng trên dây thì tần số dao động nhỏ nhất của âm thoa bằng: Sự tương ứng giữa dao động điện từ tự do của mạch LC và dao động điều hòa của con lắc lò xo: Cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần i = 10cos(100πt – ) (A). Biết rằng độ tự cảm của cuộn cảm là L = 0,2 H. Biểu thức điện áp ở hai đầu cuộn cảm là: Chiếu vào catôt của một tế bào quang điện một chùm sáng có tần số và cường độ xác định. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế đặt vào hai đầu tế bào quang điện được biểu diễn bằng đồ thị hình bên. Nếu giữ nguyên tần số ánh sáng chiếu vào tế bào quang điện nhưng tăng cường độ chùm sáng thì đồ thị nào sau đây biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế hai đầu tế bào quang điện?  Trong máy xiclôtrôn, các iôn được tăng tốc bởi: Một máy phát điện xoay chiều có một cặp cực phát ra dòng điện xoay chiều tần số 50 (Hz). Nếu máy có 6 cặp cực cùng phát ra dòng điện xoay chiều tần số 50 (Hz) thì trong một phút rôto quay được bao nhiêu vòng? Tìm các tính chất, tác dụng mà tia X không có?
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.099
Thành viên mới nhất 581997142173599
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn