Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề thi thử vật lý số 9
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Cho đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Giá trị của điện trở, cảm kháng và dung kháng tuân theo biểu thức R = 2ZL = 3ZC. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua các phần tử trong mạch? Trong các phân rã (α, β và γ thì hạt nhân bị phân rã mất nhiều năng lượng nhất xảy ra trong phân rã: Giảm xóc trong xe máy là ứng dụng của dao động: Hai nguồn phát sóng O1 và O2 có cùng tần số f = 15 Hz. Tại một điểm M cách các nguồn O1 và O2 là d1 = 23 cm và d2 = 26,2 cm, sóng có biên độ cực đại. Biết rằng giữa M và đường trung trực của O1O2 còn một đường dao động mạnh. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là:  Kết luận nào về bản chất của tia phóng xạ dưới đây là không đúng? Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, trong đó có L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V). Thay đổi L để cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó, độ tự cảm L bằng: Một nguồn sáng S  là một khe hẹp phát bước sóng đơn sắc có bước sóng λ  = 0,5 μm, chiếu sáng 2 khe hẹp S1 và S2 song song và cách đều S một khoảng L = 0,5 m. Khoảng cách giữa S1 và S2 là a = 0,5 mm. Màn ảnh đặt cách 2 khe một khoảng D = 1 m. Trên màn ảnh thu được hệ vân giao thoa. Bề rộng khe S để không nhìn thấy hệ vân giao thoa nữa là Một đèn làm việc với điện áp xoay chiều u = 220sin120πt (V). Tuy nhiên đèn chỉ sáng khi điện áp đặt vào đèn có |u| ≥ 155 V. Hỏi trung bình trong 1 giây có bao nhiêu lần đèn sáng? Ống culítgiơ Phát biểu nào sau đây sai khi nói về hiện tượng quang dẫn? Dao động của hệ nào kể sau có thể coi là dao động điều hòa: Chiếu một bức xạ điện từ vào một tấm vônfram thì hiện tượng quang điện xảy ra. Cho các electron quang điện bay vào vùng không gian có điện trường đều và từ trường đều có hướng vuông góc với nhau thì thấy rằng electron không bị lệch khi bay. Cường độ điện trường bằng 10 kV/m và cảm ứng từ bằng 10 mT. Công thoát của vônfram A = 7,2.10-19 J. Bước sóng của bức xạ điện từ bằng: Để kiểm chứng hiệu ứng Đốp-ple, người ta bố trí trên một đường ray thẳng một nguồn âm chuyển động đều với tốc độ 30 m/s, phát ra âm với tần số xác định và một máy thu âm đứng yên. Biêt âm truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s. Khi nguồn âm lại gần thì máy thu đo được tần số âm là 740 Hz. Khi nguồn âm ra xa thì máy thu đo được tần số âm là: Ảnh hưởng rõ rệt nhất của Mặt Trăng lên Trái Đất là: Để duy trì dao động cho một cơ hệ, ta phải: Trong máy phát điện xoay chiều một pha, từ trường quay có véctơ cảm ứng B quay 300 (vòng/phút) tạo bởi 20 cực nam châm điện (10 cực nam và 10 cực bắc) quay với tốc độ: Hiệu điện thế hiệu dụng của mạng điện dân dụng bằng 220 (V). Giá trị biên độ của hiệu điện thế đó bằng: Hiện tượng quang điện ngoài là: Có 3 mức năng lượng EK, EL, và EM của nguyên tử hiđrô. Một phôton có năng lượng bằng EM − EK bay đến gặp nguyên tử này, nguyên tử sẽ: Một chiếc ô tô đang chạy với vận tốc vS hướng về phía một máy dò âm đang đứng yên và phát ra tiếng còi có tần số 750 Hz. Máy dò âm thu được tiếng còi ô tô phát ra có tần số 800 Hz. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. Vận tốc của ô tô bằng: Trong chân không, tất cả mọi phôtôn đều có cùng: Trong thí nghiệm giao thoa của sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp tại A và B dao động cùng pha với tần số f = 20 Hz. Người ta thấy tại điểm M sóng có biên độ dao động cực đại và hiệu khoảng cách từ M đến hai nguồn A và B là 2 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Giữa M và đường trung trực của AB còn có bao nhiêu vân giao thoa cực tiểu? ** Quả cầu của con lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo trục nằm ngang với li độ được xác định bởi: x = 0,04sin2πt (m): Vận tốc và gia tốc cực đại mà quả cầu đạt được là: Trong thí nghiệm I-âng, khoảng cách từ tâm của vân trung tâm đến vân tối thứ k + 1 được tính bằng công thức: Trong dao động điều hòa thì li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng có điểm chung là: Vận tốc sóng dọc truyền trên một lò xo phụ thuộc vào: Đặc điểm quan trọng của quang phổ liên tục là Trong một quang phổ vạch phát xạ thì: Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60 dB, tại B là 20 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là: Trong một mạch dao động LC, điện tích trên một bản tụ biến thiên theo phương trình: q = q0cos. Như vậy:   Một sóng ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong không khí bằng 0,6µm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc này trong nước (n = ) là: Tìm phát biểu sai khi nói về hiện tượng giao thoa ánh sáng: ** Một lò xo nhẹ treo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên là 30 (cm). Treo vào đầu dưới lò xo một vật nhỏ thì thấy hệ cân bằng khi lò xo giãn 10 (cm). Ở thời điểm ban đầu kéo vật theo phương thẳng đứng cho tới khi lò xo có chiều dài 42 (cm), rồi truyền cho vật vận tốc 20 (cm/s) hướng lên trên vật (vật dao động điều hòa chiều dương hướng xuống).Phương trình dao động của vật là: Chọn câu đúng trong số các câu dưới đây:  Một nguồn sáng điểm đơn sắc chiếu sáng hai khe F1, F2 song song và cách nhau a = 1,5 mm. Vân giao thoa được quan sát trên một màn M đặt cách hai khe D = 2,5 mm. Khoảng cách từ một vân sáng trung tâm đến vân sáng thứ năm ở bên phải nó là x = 4,55 mm. Tần số của bức xạ là Hiệu điện thế cực đại trên tụ điện của một mạch dao động LC là 4 V. Điện dung của tụ điện là 1 μF . Tại thời điểm mà hiệu điện thế trên tụ là 1 V thì năng lượng từ trường của cuộn dây là: ** Con lắc lò xo gồm vật nặng M = 300 (g), lò xo có độ cứng k = 200 (N/m) lồng vào một trục thẳng đứng như hình bên. Khi M đang ở vị trí cân bằng, thì vật m = 200 (g) từ độ cao h = 3,75 (cm) so với M rơi xuống, va chạm với M (coi ma sát không  đáng kể, lấy g = 10 (m/s2), va chạm mềm). Để trong quá trình dao động m không rời khỏi M thì biên độ dao động cực đại của hai vật phải là: Một cuộn dây thuần cảm, có độ tự cảm L = (H), mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C = 31,8 (μF). Biết hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây có dạng u = 100sin(100πt + ) (V). Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về khối lượng của một vật? Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta sử dụng ánh sáng đỏ có bước sóng λđ = 0,76 μm. Nếu thấy ánh sáng đỏ bằng ánh sáng tím có bước sóng λt = 0,38 μm thì khoảng vân thay đổi như thế nào? Để hai sóng giao thoa được với nhau thì chúng phải có: Cảm giác về âm phụ thuộc vào: Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 dao động với phương trình u = 5cos200πt (mm). Trên đoạn S1S2 có 29 gợn sóng cực đại mà khoảng cách giữa hai gợn ngoài cùng là 2,8 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng: Máy phát điện xoay chiều 3 pha có: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20 (N/m) và viên bi có khối lượng 0,2 (kg) dao động điều hoà. Tại thời điểm t, vận tốc và gia tốc của viên bi lần lượt là 20 (cm) và 2 (m/s2). Biên độ dao động của viên bi là: Cường độ dòng điện chạy trong mạch dao động LC có đặc điểm là: Vận tốc truyền sóng trong một môi trường: Trong quang phổ hấp thụ của một khối khí hay hơi thì
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.152
Thành viên mới nhất 453397025115352
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn