Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề thi thử vật lý số 8
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 40 (cm). Khi ở li độ x = 10 (cm), vật có vận tốc 200π (cm/s). Chu kì đao động của vật là: Chọn phát biểu đúng về mạch dao động LC lí tưởng có chu kì T. Năng lượng từ trường trong cuộn cảm: Trong phóng xạ α thì hạt nhân con: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, biên độ A1 ≠ A2 luôn luôn cùng pha nhau khi: Pha ban đầu của một vật dao động điều hòa phụ thuộc vào Một sóng cơ lan truyền trên phương truyền sóng với vận tốc 40 cm/s. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền sóng đó là u0= 2sin2πt (cm). Phương trình sóng tại điểm M truớc và cách O 10 (cm) là: Hạt nhân nguyên tử của nguyên tố  bị phân rã α và kết quả là xuất hiện hạt nhân nguyên tố nào sau đây? Cho sóng ánh sáng có bước sóng λ = 0,55 (μm). Ánh sáng này thuộc Một con lắc lò xo nằm ngang, lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Vật nặng m dao động điều hoà với năng lượng E = 2.10-2 J. Biên độ dao động của vật nặng là A: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng hỗn hợp gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm và 660 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn. Biết vân sáng chính giữa ứng với hai bức xạ trên trùng nhau. Khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân gần nhất cùng màu với nó là: Quang phổ vạch phát xạ của Hiđrô có bốn màu đặc trưng Năng lượng ion hóa nguyên tử hidro là Ai = 13,6eV. Bước sóng của vạch quang phổ ngắn nhất trong dãy Laiman bằng: Tính chất nổi bật của tia Rơn-ghen là Phương trình vi phân: x'' + ω2x = 0 (với ω = hằng số) có nghiệm là những hàm nào kể sau: 1) x = A1sin(ωt + φ) với A1, ω, φ là các hằng số. 2) x = A2sinωt với A2, ω là các hằng số. 3) x = -A3cos(ωt + φ') với A3, ω, φ' là hằng số. 4) x = A4cos(ωt + φ'') với A4, ω, φ'' là hằng số. Một sóng cơ học truyền trong một môi trường đàn hồi có phương trình dao động của tâm dao động là u(t) = Acos(t) (cm). Sau 1s, sóng truyền đến điểm M. Độ lệch pha dao động của một điểm M trong môi trường truyền sóng so với tâm dao động là: Máy biến thế được gọi là máy giảm thế khi: Ánh sáng truyền trong nước có chiết suất tuyệt đối n = 1,333 có bước sóng 0,45 μm thì khi truyền trong không khí có bước sóng bằng: Một vật dao động điều hoà có phương trình dạng: x = 4cos(πt + ). Biên độ, chu kì, pha ban đầu của dao động đó là: Một vật dao động điều hòa với chu kì bằng 2 s và biên độ dao động bằng 5 cm. Tại thời điểm ban đầu, vật ở vị trí li độ x = 2,5 cm. Thời gian để vật đi được quãng đường s = 0,675 m kể từ thời điểm ban đầu t = 0 là: ** Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp S1S2 cách nhau 10 cm, dao động với bước sóng λ = 2 cm. Số điểm dao động cực tiểu quan sát được trên mặt chất lỏng là: Hạt nhân Ra đứng yên phân rã ra hạt α và biến thành hạt nhân X. Biết rằng động năng của hạt α bằng 4,8 (MeV) và coi khối lượng của hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối của chúng. Năng lượng toả ra trong một phân rã bằng: Một điện trở, một tụ điện, một cuộn cảm được mắc nối tiếp với một nguồn điện xoay chiều. Nếu cảm kháng giảm thì tổng trở của mạch: Một người làm thí nghiệm với một chất lỏng và một cần rung có tần số 20 Hz. Giữa hai điểm S1, S2 người đó đếm được 12 hypebol (quỹ tích của các điểm đứng yên). Khoảng cách giữa đỉnh của hai hypebol ngoài cùng là 22 cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng sẽ là: Hạt nhân triti  và đơtri  tham gia phản ứng nhiệt hạch sinh ra hạt nhân X và một hạt nơtron. Cho biết độ hụt khối của các hạt nhân là:                                                                                                ΔmT = 0,0087u, ΔmD = 0,0024u, Δmx = 0,0305u cho 1u = 931. Năng lượng toả ra từ phản ứng là: Trong máy phát điện: Chiếu một tia sáng trắng qua một lăng kính. Tia sáng sẽ tách ra thành chùm tia có màu khác nhau. Hiện tượng này gọi là Trong phương trình đao động điều hoà x = Acos(ωt + φ0), các đại lượng ω, φ0, (ωt + φ0) là những đại lượng trung gian cho phép xác định: Chiếu chùm ánh sáng trắng qua lăng kính. Tia sáng có góc lệch lớn nhất là Để hai sóng phát từ hai nguồn đồng bộ, khi gặp nhau tại một điểm trong một môi trường có tác dụng tăng cường nhau thì hiệu quang trình của chúng phải bằng: Vật lí cổ điển không có khả năng giải thích về: Một đèn ống được mắc vào mạng điện xoạy chiều 220V – 50Hz, hiệu điện thế mồi của đèn là 110 (V). Biết trong một chu kì đèn sáng hai lần và tắt hai lần. Khoảng thời gian một lần đèn tắt là: Chọn phát biểu đúng. Tính chất nổi bật của tia X là: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Biết quãng đường đi được của chất điểm trong một chu kì dao động là 16cm. Biên độ dao động của chất điểm bằng: ** Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, khi vật nặng ở vị trí cân bằng (VTCB) thì lò xo bị giãn 2,5 (cm). Chọn trục toạ độ Ox thẳng đứng, gốc O trùng với vị trí cân bằng, chiều dương hướng từ dưới lên. Kéo vật xuống dưới cách VTCB 2 (cm) rồi truyền vận tốc 40 (cm/s) theo chiều dương để nó dao động điều hoà xung quanh VTCB. Lấy t = 0 là lúc truyền vận tốc cho vật và g = 10 (m/s2).Phương trình dao động của vật là: Xem sóng ánh sáng như sóng điện từ ngang, khi sóng này chạm vào một điện tích đang chuyển động với vận tốc v (v < c), lực điện tác dụng vào điện tích đó có tính chất nào sau đây? Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, cho khoảng cách giữa 2 khe là 2 mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn là 1 m. Nếu chiếu vào hai khe bức xạ A có bước sóng λ thì tại điểm M trên màn cho vân sáng bậc 3 và khoảng vân đo được là 0,2 mm. Thay λ bởi λ' thì tại M cũng là vân sáng. Bức xạ λ' có giá trị nào dưới đây? Biết λ' > λ. Trên màn ảnh đặt song song và cách xa hai nguồn S1 và  S2 một khoảng D = 0,5 m, người ta đo được bề rộng của hệ vân gồm 16 vạch sáng bằng 4,5 mm. Tần số sóng ánh sáng của các nguồn là f = 5.1014 Hz. Khoảng cách giữa hai nguồn sáng là Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điêu hòa theo thời gian: Cho cuộn dây phẳng có N vòng quay với vận tốc góc ω trong từ trường đều trên một trục vuông góc với các đường sức. Từ thông qua mỗi vòng dây biến thiên theo quy luật Φ = Φ0cosωt. Biên độ của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây là: Con lắc đơn có chiều dài dây treo bằng 1m, vật nặng có khối lượng 0,2 kg. Treo con lắc vào điểm I. O là vị trí cân bằng của con lắc, O' là trung điểm của đoạn IO. Người ta đóng một chiếc đinh tại điểm O' sao cho khi qua vị trí cân bằng dây bị vướng vào chiếc đinh. Kéo vật đến vị trí dây treo có phương nằm ngang rồi thả không vận tốc ban đầu. Lấy g = 10 m/s2. Lực căng của dây treo ngay trước và ngay sau khi vướng đinh là: Mạch điện nào sau đây có thể phát ra sóng điện từ: Ứng dụng nào sau đây không phải là ứng dụng của hiện tượng phát quang? Chu kì bán rã của một mẫu vật là: Một vật dao động điều hòa có li độ x, biên độ A, vận tốc v, gia tốc a, tần số góc ω. Đặt: α = ω2A2, β = ω2x2, γ = 1/v2 thì ta có mối quan hệ: Ở một xưởng cơ khí có đặt các máy giống nhau, mỗi máy khi chạy phát ra âm có mức cường độ âm 80 dB. Để không ảnh hưởng đến sức khoẻ của công nhân thì mức cường độ âm trong xưởng cơ khí không vượt quá 90 dB. Có thể bố trí nhiều nhất là bao nhiêu máy như thế trong xưởng cơ khí? ** Tại một điểm A nằm cách xa nguồn âm (coi là nguồn điểm) một khoảng NA = 1 m, mức cường độ âm là: LA = 90 (dB). Biết ngưỡng nghe của âm đó là I0 = 10–10 W/m2. Cường độ âm IA của âm đó tại A: 0,1 W/m2. Coi môi trường hoàn toàn không hấp thụ âm. Cường độ và mức cường độ của âm đó tại điểm B trên đường NA và cách N một khoảng NB = 10 m là: ** Công thoát của Na bằng A = 2,48 (eV). Khi chiếu vào bề mặt một tấm Na ánh sáng có bước sóng λ = 0,31 (μm). Xác định: Hiệu điện thế hãm (Uh) để dòng điện triệt tiêu có độ lớn bằng: Sản phẩm phóng xạ γ của đồng vị aluminium () là: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng (Young), khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Trên màn quan sát thu được hình ảnh giao thoa có khoảng vân i = 1,2 mm, Giá trị của λ bằng:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 234.928
Thành viên mới nhất quanghieu1309y0206
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP