Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề thi thử vật lý số 7
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Vận tốc truyền ánh sáng trong một môi trường là: Một con lắc lò xo gồm một lò xo khối lượng không đáng kể, một đầu cố định và một đầu gắn với một viên bi nhỏ. Con lắc này đang dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên viên bi luôn hướng: Khoảng thời gian ngắn nhất mà trạng thái một vật dao động tuần hoàn lặp lại như cũ gọi là: Tính chất hóa học của một nguyên tử được xác định bởi:  Một khe sáng hẹp S được đặt song song cách giao tuyến của 2 gương phẳng (Fre-nen) đặt hơi chếch nhau một khoảng SO = 80 cm. Để khoảng cách giữa 2 ảnh S1 và S2 của S tạo thành bởi 2 gương bằng 1 mm thì góc α giữa hai mặt gương phải là Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, tại vị trí vân tối: Biết vận tốc cực đại của một vật dao động điều hòa là vm và gia tốc cực đại của nó là am. Chu kì dao động của vật này là: Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, giá trị L có thể thay đổi được. Biết điện áp giữa hai đầu mạch AB là: u = 100cos(100πt + ) (V), R = 100 Ω, C = F, coi điện trở của vôn kế rất lớn. Khi thay đổi L, thấy có một giá trị làm cho vôn kế chỉ cực đại, giá trị L đó là: Poloni  là chất phóng xạ có chu kì bán rã T = 3312 (h), phát ra tia phóng xạ β– và chuyển thành hạt nhân chì . Lúc đầu độ phóng xạ của Po là 4.1013 (Bq), thời gian cần thiết để Po có độ phóng xạ 0,5.10 (Bq) bằng: Điểm M trên phương truyền sóng cách nguồn sóng O một đoạn bằng d dao động ngược pha với O khi: Hiện tượng nào dưới đây không thể hiện tính chất hạt của ánh sáng? Một vật dao động điều hoà với phương trình x = Acos(ωt + φ0). Hệ thức liên hệ giữa biên độ A, li độ x, vận tốc góc ω và vận tốc v có dạng: Cho đoạn mạch xoay chiều LRC mắc nối tiếp như hình vẽ, giá trị điện dung C có thể thay đổi được. Biết điện áp giữa hai đầu mạch AB là u = U0cos(ωt) (V), R = 100 Ω, L = AN ┴ Chọn câu phát biểu sai? Chọn phát biểu đúng: Sóng cơ ngang không truyền được trong các chất? Con lắc lò xo treo thẳng đứng. Chiều dài tự nhiên của lò xo là 20 cm. Khi vật ở vị trí cân bằng thì độ dãn của lò xo là 4 cm. Lực đàn hồi cực đại và cực tiểu của lò xo lần lượt là 10 N và 6 N. Độ cứng của lò xo và chiều dài cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động là: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta chiếu sáng hai khe hẹp bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 μm. Khoảng cách giữa hai khe hẹp a = 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn quan sát D = 2 m. Độ rộng của trường giao thoa L = 19 mm. Số vân tối quan sát được trên màn bằng Nếu dòng điện xoay chiều có tần số f = 50 (Hz) thì trong mỗi giây nó đổi chiều: Một dao động lan truyền trong môi trường liên tục từ điểm M đến điểm N cách M một đoạn 7λ/3(cm). Sóng truyền với biên độ A không đổi. Biết phương trình sóng tại M có dạng uM = 3cos2πt (uM tính bằng cm, t tính bằng giây). Vào thời điểm t1 tốc độ dao động của phần tử M là 6π(cm/s) thì tốc độ dao động của phần tử N là: Mạch dao động của một máy phát vô tuyến điện gồm một tụ điện phẳng mà giữa các bản là chất điện môi có hằng số điện môi ε = 2 và cuộn cảm. Diện tích mỗi bản tụ là 100 cm2, khoảng cách giữa các bản là 1,1 mm. Để máy này phát ra được sóng có bước sóng 4333 m thì độ tự cảm của cuộn dây bằng: Cường độ của chùm ánh sáng đơn sắc truyền trong một môi trường hấp thụ ánh sáng: Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, trong đó tụ điện C có thể thay đổi được. Đặt một điện áp xoay chiều u = ucosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch. Thay đổi C để điện áp trên hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại. Giá trị của dung kháng bằng: Một khung dây dẫn quay đều quanh một trục vuông góc với đường sức từ trong một từ trường đều có cảm ứng từ B vuông góc trục quay của khung với vận tốc 180 vòng/phút. Từ thông cực đại gửi qua khung dây là  Wb. Suất điện động cực đại trong khung bằng: Trong đoạn mạch xoay chiều R, L, C dòng điện và hiệu điện thế cùng pha khi: Hạt nhân mẹ A có khối lượng mA đang đứng yên phân rã thành hạt nhân con B và hạt α có khối lượng ,mB và mα, có vận tốc  . Tìm mối liên hệ giữa tỉ số động năng, tỉ số khối lượng và tỉ số tốc độ của hai hạt sau phản ứng. Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T = 3 s. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí li độ x1=  đến vị trí li độ x2 = A là: Đặt vào hai đầu tụ điện một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số 50 Hz thì cường độ hiệu dụng qua tụ là 2,4 A. Để cường độ hiệu dụng qua tụ bằng 1,2 A thì tần số của dòng điện phải bằng Dùng Proton p có động năng K1 bắn vào hạt nhân Be đứng yên gây ra phản ứng: p+  Be  α +  Li . Phản ứng này tỏa ra năng lượng bằng ΔE = 2,125MeV. Hạt nhân Li và hạt α bay ra với các động năng lần lượt bằng K2 = 4Me F và K3 = 3,575MeV. Tính góc giữa các hướng chuyển động của hạt α và hạt proton p (lấy gần đúng khối lượng các hạt nhân, tính theo đơn vị u, bằng số khối). Cho lu = 931,5MeV/c2: Đồng bị Po210 phóng xạ thành một hạt anpha. Chu kì bán rã của Po210 là 138 ngày. Ban đầu mẫu chất Po có khối lượng 1g sau một thời gian thì thể tích heli ở điều kiện tiêu chuẩn (1 mol khí trong điều kiện tiêu chuẩn chiếm một thể tích 22,4 lít) được giải phóng là 89,6 ml. Tuổi của mẫu chất phóng xạ là: ** Con lắc đơn có độ dài  = 1 (m) khối lượng không đáng kể, hòn bi có khối lượng m = 100 (g) treo vào đầu dưới của dây. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng 1 góc αm = 30° rồi thả không vận tốc ban đầu. Bỏ qua mọi lực ma sát và lực cản của môi trường. Lấy g = 9,8 (m/s2). cho biết v = 1,63 (m/s). Khi qua vị trí cân bằng, bi A va chạm đàn hồi và xuyên tâm với bi B có khối lượng m1 = 50 (g) đang đứng yên trên mặt bàn. Vận tốc của hai hòn bi ngay sau khi va chạm là: Một chất điểm khối lượng m = 0,01 (kg), thực hiện dao động điều hoà theo quy luật cosin với chu kì T = 2 (s). Năng lượng toàn phần của chất điểm là E = 10–4 (J). Biên độ của dao động là: Cho phản ứng hạt nhân phân hạch Urani 235: (MeV). Biết 1u = 931 (MeV/c2). Độ hụt khối của phản ứng bằng: Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện có một cuộn cảm với độ tự cảm biến thiên được L = (4,5 ÷ 20) µH và một tụ xoay có điện dung biến thiên C = (8 ÷ 480) pF. Máy đó có thể bắt được các sóng vô tuyến điện trong dải sóng: Một đoạn mạch gồm cuộn dây có cảm kháng 10 (Ω) và tụ điện có điện dung C =  (F) mắc nối tiếp. Dòng điện qua mạch có biểu thức: i = 2sin(100πt + ) (A). Mắc thêm một điện trở thuần R vào mạch bằng bao nhiêu để: Z = ZL + ZC? Ba lò xo có độ cứng k1, k2, k3 được mắc vào ba vật có cùng khối lượng m. Chu kì dao động của ba con lắc lò xo T1, T2, T3. Khi cho ba lò xo mắc song song và mắc vào vật m thì chu kì dao động của hệ là: Cuộn cảm trong một mạch dao động có độ tự cảm L = 0,2 H và biên độ dao động của dòng điện là 40 mA. Tại thời điểm giá trị tức thời của dòng điện bằng một nửa biên độ của nó thì năng lượng điện trường và năng lượng từ trường bằng bao nhiêu? Trong một môi trường đàn hồi, nguồn sóng O có pha ban đầu bằng 0. Điểm M cách O một khoảng d = 1 m nhận được sóng do nguồn O truyền tới. Phương trình dao động tại M có dạng uM = cos(4πt - 8π) (m). Vận tốc sóng bằng: Một con lắc đơn có chu kỳ dao động nhỏ là T, tại một nơi trên mặt đất. Khi con lắc qua vị trí cân bằng dây treo vấp vào một chiếc đinh đóng tại trung điểm của dây và dính chặt tại trung điểm đó. Chu kỳ của phần dao động nhỏ của con lắc lúc này là: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quang điện trở? Dùng khe Young với khoảng cách giữa hai khe là a = 1 mm, đặt cách màn ảnh một khoảng D = 1 m, ta thu được hệ vân giao thoa có khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 6 là 7,2 mm. Bước sóng và màu của vân sáng là Một lò xo có độ cứng k0 = 60 N/m được cắt thành hai lò xo có chiều dài l1, l2 với 2l1= 3l2. Ghép hai lò xo với hai vật có cùng khối lượng m = 1 kg thì tần số góc của hai vật lần lượt là: Nhận xét nào sau đây là đúng? Hạt ∑- chuyển động với động năng 220 MeV phân rã theo sơ đồ: ∑-  π- + n. Cho biết khối lượng của các hạt là m∑- = 1189 MeV/c2 ; mπ-= 139,6 MeV/c2; mn= 939,6 MeV/c2. Động năng toàn phần của các sản phẩm phân rã là: Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc 1 m/s. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền sóng đó là u0 = 3sinπt (cm). Phương trình sóng tại đỉểm M sau O và cách O 25 cm là: Chọn câu trả lời đúng. Chọn h = 6,625.10−34 (J.s); e = 3.108 (m/s), 1eV = 1,6.10−19 (J). Kim loại có công thoát electron là A = 2,62 (eV). Khi chiếu vào kim loại này hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,6 (μm) và λ1 = 0,4 (μm) thì hiện tượng quang điện: Người ta dùng prôtôn có động năng KH = 7 MeV bắn phá Be đang đứng yên tạo ra hạt α có động năng Kα = 8MeV và hạt nhân X. Biết rằng vận tốc hạt α bắn ra vuông góc với vận tốc hạt prôtôn. Lấy gần đúng khối lượng các hạt nhân tính theo u có gíá trị bằng số khối. Động năng hạt nhân X là: Một vật dao động điều hoà, phương trình dạng: x = 4cos(πt + ) (cm). Biên độ, chu kì, pha ban đầu của dao động là: Một nguồn sáng điểm nằm cách đều hai khe Young và phát ra đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 và λ2. Khoảng vân của ánh sáng đơn sắc λ1 đo được là 3 mm. Trong khoảng rộng L = 2,4 cm trên màn, đếm được 17 vạch sáng, trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của hệ hai vân; biết rằng hai trong ba vạch trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L. Số vân sáng của ánh sáng đơn sắc λ2 là:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.499
Thành viên mới nhất 2075563426051434
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn