Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề thi thử vật lý số 6
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Một vật đồng thời thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số f = 4 Hz, cùng biên độ 5 cm và có độ lệch pha Δφ = . Cho π2 = 10. Vận tốc của vật khi nó có gia tốc 32 cm/s2 là: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng với 2 khe Iâng, trong vùng NM trên màn quan sát, người ta đếm được 9 vân sáng ( với M và N là hai vân sáng) ứng với bước sóng λ1 = 0,70 µm. Giữ nguyên điều kiện thí nghiệm, thay nguồn sáng đơn sắc có bước sóng λ2 = 0,40 µm thì số vân sáng trong vùng MN là: Chất  có chu kì bán rã là 192 (h). Nếu ban đầu có 1 (kg) iốt thì sau 40 ngày đêm khối lượng của iốt còn lại là: Chiếu lần lượt 3 bức xạ có bước sóng theo tỷ lệ λ1 : λ2 : λ3 = 1 : : vào catốt của một tế bào quang điện thì nhận được các quang điện tử có vận tốc ban đầu cực đại theo tỷ lệ: v1 : v2 : v3 = 1 : 3 : k. Trong đó k bằng: Phản ứng hạt nhân là: Phần cảm của máy phát điện là: Nhận xét nào sau đây là đúng? Tại một nơi xác định, một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T, khi chiều dài con lắc tăng 4 lần thì chu kỳ con lắc: Hai dao động x1 = Asinωt và x2 = Asin(ωt + ) là: Cho mạch một cuộn cảm mắc nối tiếp với một tụ điện C1 thì mạch thu được sóng điện từ có tần số f1, thay tụ trên bằng tụ C2 thì mạch thu được sóng điện từ có f2. Hỏi mắc đồng thời hai tụ nối tiếp với nhau rồi mắc vào cuộn cảm thì mạch thu được sóng có tần số là bao nhiêu: ** Trên bề mặt của một chất lỏng có hai nguồn phát sóng O1 và O2 thực hiện các dao động điều hòa cùng tần số f, cùng biên độ a và cùng pha ban đầu bằng 0, theo phương vuông góc với chất lỏng. Coi biên độ của các nguồn O1 và O2 gửi tới một điểm bất kì trên mặt chất lỏng đều bằng biên độ dao động a của nguồn. Phương trình dao dộng tại một điểm M bất kì trên mặt chất lỏng lần lượt cách O1 và O2 những đoạn d1 và d2 là: Kết luận nào sau đây là sai khi nói về tia phóng xạ β? Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì: Nhận xét nào dưới đây về tia tử ngoại là không đúng ? Sản phẩm nào sẽ nhận được sau đây khi đồng vị  phân rã ba hạt α và một hạt β. Tốc độ của sóng điện từ: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn S1, S2 giống hệt nhau dao động và phát ra sóng có bước sóng 6 cm. Khoảng cách giữa hai nguồn S1S2 = 15 cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S1S2 là: Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường vật chất, tại một điểm cách nguồn x(m) có phương trình: u = 4sin(t – x) (m). Vận tốc truyền sóng trong môi trường đó là: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu dịch chuyển nguồn S theo phương S1S2 về phía nguồn S1 một khoảng b thì hệ thống vân giao thoa sẽ thay đổi như thế nào so với hệ vân giao thoa khi chưa dịch chuyển? Đặt một điện áp xoay chiều u = 110cos(100πt + ) (V) vào hai đầu một tụ điện có điện dung c =  μF. Dung kháng của tụ là: ** Tại một điểm A nằm cách xa nguồn âm (coi là nguồn điểm) một khoảng NA = 1 m, mức cường độ âm là: LA = 90 (dB). Biết ngưỡng nghe của âm đó là I0 = 10–10 W/m2. Cường độ âm IA của âm đó tại A: Tạo sóng dừng trên sợi dây đàn hồi theo một thí nghiệm như hình vẽ. Sợi dây có chiều dài l được có đầu B, được để tự do. Đầu A được nối với âm thoa để tạo dao động. Tăng dần tần số dao động của âm thoa thì trên dây xuất hiện sóng dừng ứng với các tần số f1; f2; f3... Các tần số đó tỉ lệ với nhau theo tỉ lệ: Điều nào sau đây là đúng khi nói về mối liên hệ giữa điện trường và từ trường: Một ống được bịt một đầu cho ta một âm cơ bản có tần số bằng f. Sau khi bỏ đầu bịt đi, tần số của âm cơ bản phát ra sẽ như thế nào? Chiếu ánh sáng có bước sóng λ = 0,489 (μm) vào catốt bằng kali của một tế bào quang điện chân không có hiệu điện thế hãm giữa anốt, catốt bằng UAK = –0,39 (V) thì thấy cường độ dòng quang điện bằng 0. Kết quả nào dưới đây là sai: Khi một đoạn mạch điện (L, R, C) tiêu thụ công suất trung bình Ptb = U.I.cosφ (với Ptb = P1 + P2 + P3) thì: Hai loa nhỏ giống hệt nhau đặt cách nhau S1S2 = 2,5 m âm phát ra theo mọi hướng cùng pha có bưóc sóng λ = 1,00 m. M là một điểm không nghe được âm thanh của cả hai loa. Cho MS1 = 3,5 và MS2 > MS1. MS2 nhỏ nhất có thể là: Trong nguyên tử Hidro, khi electron chuyển động trên quỹ đạo K có bán kính r0 = 5,3.10-11 (m) thì electron có vận tốc (Cho khối lượng và độ lớn điện tích của electron lần lượt là m = 9,1.10-31 kg; e =1,6.10-19 C): Chiếu bức xạ λ1 = λ0/2 ( λ0 là giới hạn quang điện) vào catốt một tế bào quang điện, để triệt tiêu dòng quang điện cần hiệu điện thế hãm Uh. Khi chiếu bức xạ λ2 thì hiệu điện thế hãm tăng 3 lần. Bước sóng λ2 bằng: Hai gương Fres-nen đặt nghiêng góc với nhau α = 5.10-3 rad, nguồn điểm S cách giao tuyến của hai gương một khoảng d1 = 1 m. Màn E đặt song song với giao tuyến của hai gương và với đường nối hai ảnh S1, S2 của S, cách giao tuyến một khoảng d2 = 1 m. Nguồn S phát ra ánh sáng có bước sóng trong khoảng từ 0,4 μm đến 0,8 μm. Có bao nhiêu bức xạ cho vân tối tại điểm M cách vân sáng trung tâm 0,8 mm? Khoảng cách giữa hai khe và khoảng cách từ màn ảnh đến hai khe trong thí nghiệm giao thoa Iâng là: a = 2 mm và D = 2 m. Chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng là 0,64 µm thì vân tối thứ 3 cách vân sáng trung tâm một khoảng là: Với λ và f là bước sóng và tần số của ánh sáng kích thích chiếu tới chất phát quang, λ' và f' là bước sóng và tần số của ánh sáng do chất phát quang phát ra sau khi bị kích thích. Chọn câu trả lời đúng. ** Theo giả thiết ĐơBrơi, một hạt vật chất có năng lượng E và động lượng p = mv luôn tương ứng với một sóng lan truyền theo hướng của p gọi là sóng ĐơBrơi có bước sóng λ = : Bước sóng ĐơBrơi của một hòn bi khối lượng m = 5 (g) chuyển động với vận tốc v = 10 (m/s) là: Động cơ không đồng bộ có ưu điểm là: Một con lắc lò xo dao động điều hoà với chu kì T. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về chu kì biến thiên của động năng và thế năng của con lắc? Sự phụ thuộc của động năng ban đầu cực đại vào cường độ chùm sáng E được biểu diễn bằng đồ thị hàm số nào sau đây?   Trong dụng cụ nào dưới đây có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến?  Một vật thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình: x1 = 3cos (cm) và x2 = 4cos (cm). Biên độ dao động tổng hợp là: Trong khoảng thời gian 4 (h), 75% số hạt nhân ban đầu của một đồng vị phóng xạ đã bị phân rã. Thời gian bán rã của đồng vị đó là: Khi ánh sáng Mặt Trời chiếu qua lớp kính cửa sổ chúng ta không quan sát thấy hiện tượng tán sắc vì: Tìm độ phóng xạ của m0 = 200 (g) chất phóng xạ . Biết rằng sau 16 ngày lượng chất đó chỉ còn lại một phần tư ban đầu: Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng 0,38 μm đến 0,76 μm vào khe sáng S trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Khoảng cách giữa hai khe hẹp a = 0,5 mm. Khoảng cách giữa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Bề rộng của quang phổ bậc một quan sát được trên màn là Một khe hẹp F phát ánh sáng đơn sắc bước sóng λ = 300 nm chiếu sáng hai khe F1, F2 song song với F và cách nhau 0,6 mm. Vân giao thoa được quan sát trên một màn M song song với mặt phẳng chứa F1, F2 và cách nó 0,5m. Muốn quan sát được vân giao thoa có khoảng vân là 0,5 mm thì cần phải dịch chuyển màn quan sát ra xa hai khe F1, F2 một đoạn: Một mạch điện xoay chiều gồm R = 30 (Ω) mắc nối tiếp với cuộn dây L (thuần cảm). Điện áp ở giữa hai đầu đoạn mạch u = 120cos100πt (V). Biết UL = 60 (V). Cảm kháng ZL là: Một vật dao động điều hoà có phương trình x = Acos(ωt + φ0). Biết rằng, trong khoảng  giây đầu tiên, vật đi từ vị trí cân bằng và đạt được li độ x =  mà chưa đổi chiều chuyển động. Tại vị trí li độ x = 2 (cm), vận tốc của vật v = 40π (cm/s). Biên độ của dao động là: Chọn câu trả lời đúng. Cho h = 6,625.10-34J.S; e = 3.108m/s, e = 16,10-19C. Một ống Rơnghen phát ra bức xạ có bước sóng ngắn nhất là 6.10-11 m. Hiệu điện thế cực đại giữa hai cực của ống là: Hai điểm A, B cách nhau 20 cm là 2 nguồn sóng giống hệt nhau trên mặt nước dao động với tần số f = 15 Hz và biên độ bằng 5cm. Vận tốc truyền sóng ở mặt nước là v = 0,3 m/s. Biên độ dao động của nước tại các điểm M, N nằm trên đoạn thẳng nối hai nguồn A và B với AM = 5 cm, AN = 10 cm là:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.215
Thành viên mới nhất 2067075696896962
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP