Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề thi thử vật lý số 5
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Một vật nặng khối lượng m = 1 kg gắn vào một đầu lò xo có khối lượng không đáng kể, đầu còn lại phía trên lò xo được giữ cố định. Cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số 2,5 Hz. Trong quá trình vật dao động, chiều dài lò xo thay đổi từ 1= 20 cm đến 2 = 24 cm. Lấy g = 10 m/s2 và 2 = 10. Tại vị trí nào vật chịu tác dụng của lực đàn hồi nhỏ nhất và độ lớn của lực đàn hồi nhỏ nhất bằng bao nhiêu? Giả sử sau 3 giờ phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ còn lại bằng 25% số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ đó bằng: Hai con lắc lò xo A và B có cùng khối lượng vật nặng. Chu kì và biên độ của hai con lắc có mối quan hệ TB = 3TA; AB = 2AA. Tỉ số cơ năng của hai con lắc là: Vật dao động điều hòa có phương trình x = 5cos Nếu mạch phát và thu sóng điện từ có R thì để duy trì dao động trong mạch ta cần làm thế nào: Sóng điện từ truyền thẳng trong môi trường nào: Sóng điện từ là: Trong các phát biểu sau đây, yếu tố nào không liên quan đến màu sắc Để thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân, vì sao cần có điều kiện nhiệt độ cao hàng chục triệu độ: Hạt nhân đứng yên phân rã ra hạt α và biến thành hạt nhân X. Biết rằng phản ứng toả ra năng lượng 3,6 (MeV) và coi khối lượng của hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối của chúng. Động năng của hạt X sinh ra sau phản ứng bằng: ** Một lò xo khối lượng không đáng kể, có độ dài tự nhiên là 0. Treo một vật có khối lượng m1 = 150 (g) vào lò xo thì độ dài của nó là 1 = 32 (cm). Nếu treo thêm vào m1 một vật có khối lượng m2 = m1 thì độ dài của nó là 2 = 34 (cm). Lấy g = 9,8 (m/s2). Độ dài tự nhiên của lò xo là: Một tụ điện được nối vào một nguồn điện xoay chiều. Nếu giá trị hiệu điện thế hiệu dụng giữ không đổi nhưng tần số tăng lên thì: Sự phân hạch của hạt nhân urani (  ) khi hấp thụ một nơtron chậm xảy ra theo nhiều cách. Một trong các cách đó được cho bởi phương trình. Số nơtron được tạo ra trong phản ứng này là: ** Cho mạch điện xoay chiều như hình bên. Đặt vào hai điểm A và B một hiệu điện thế xoay chiều u = 150sin100πt (V). Bỏ qua điện trở dây nối và điện trở khoá K. Biết rằng: khi K đóng các hiệu điện thế hiệu dụng UAM = 35 (V), UMN = 85 (V) và công suất tiêu thụ của cả mạch P = 37,5 (W). Khi K mở, các hiệu điện thế hiệu dụng UAM và UMN vẫn có giá trị như khi K đóng. Giá trị của điện trở R tham gia trong mạch là: Một vật nặng trong con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T0. Nếu cắt lò xo bớt đi một nửa thì chu kì dao động của con lắc mới là bao nhiêu? Bán kính của quỹ đạo dừng của electron trong nguyên tử Hiđro được xác định bằng công thức nào sau đây? Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa một vân sáng và một vân tối kế tiếp là 1 mm, bề rộng của miền giao thoa quan sát được rõ trên màn là 3 cm. Số vân sáng quan sát được trên màn là: Khi các phôtôn có năng lượng hf chiếu vào một tấm nhôm (có công thoát electron là A) các electron quang điện được phóng ra có động năng cực đại là K. Nếu tần số của bức xạ chiếu tới tăng gấp đôi thì động năng cực đại của các electron quang điện là: Một mạch chọn sóng của máy thu thanh gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2,9 (µH) và một tụ điện có điện dung C = 490 (pF). Để máy thu thu được sóng có bước sóng từ 10 (m) đến 50 (m) thì phải mắc thêm tụ xoay Cv như thế nào? Điện dung biến thiên trong khoảng nào? Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách từ vân chính giữa đến vân sáng bậc k bằng: Một động cơ điện xoay chiều khi hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220 V thì sinh ra công suất cơ học là 170 W. Biết động cơ có hệ số công suất 0,85 và công suất tỏa nhiệt trên dây quấn động cơ là 17 W. Bỏ qua các hao phí khác, cường độ dòng điện cực đại qua động cơ là: Trong dao động điều hòa của một vật thì gia tốc và vận tốc tức thời biến thiên theo thời gian: Tuổi của quặng urani là bao nhiêu, biết rằng trong quặng cứ có 10 nguyên tử urani thì có 5 nguyên tử chì: Quang phổ liên tục là Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Đặt một điện áp có tần số 50 Hz vào hai đầu M, Q thì vôn kế chỉ 90 V. Khi đó UMN lệch pha 150º và UMP lệch pha 30º so với UNP, đồng thời UMN = UMP = UPQ. Cho R = 30 Ω. Tính điện áp hiệu dụng UMQ và hệ số tự cảm L của cuộn dây? Coi rằng vôn kế có điện trở vô cùng lớn. Một hạt α có động năng 2,43 MeV đến đập vào hạt nhân  đứng yên và gây ra phản ứng:. Cho khối lượng của các hạt nhân: mα = 4,0015u; mP = 1,0073u; mN = 13,9992u; mX = 16,9947u; u = 931,5 MeV/c2. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng độ lớn vận tốc thì động năng của X sau va chạm là: Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i = cos(100πt + ) (A) qua đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 100 Ω, L =  H và C = 15,9 μF. Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là: Một thước thẳng có chiều dài 3 m chuyển động trong một hệ quy chiếu quán tính. Một người quan sát viên đứng yên trong hệ quy chiếu quán tính thấy cái thước có chiều dài 2,4 m. Hỏi thước chuyển động với tốc độ bằng bao nhiêu? Cho mạch điện như hình vẽ, R1 = R2 = R3. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về dòng điện hiệu dụng chạy qua các điện trở? Chọn câu trả lời đúng. Biết mức năng lượng ứng với quỹ đạo dừng n trong nguyên tử hiđrô: En = − (eV); n = 1,2,3.... Khi hiđrô ở trạng thái cơ bản được kích thích chuyển lên trạng thái có bán kính quỹ đạo tăng lên 9 lần. Khi chuyển dời về mức cơ bản thì phát ra bước sóng của bức xạ có năng lượng lớn nhất là: Sử dụng phép phân tích quang phổ sẽ xác định được Tại một điểm O trên mặt nước yên tĩnh, có một nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì T = 0,5 s. Từ O có những sóng tròn lan rộng ra xung quanh. Khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp là 20 cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là: Nội dung chủ yếu của thuyết lượng tử trực tiếp nói về: Cường độ tức thời của dòng điện trong một mạch dao động là: i(t) = 65sin(2500t + ) (mA). Tụ điện trong mạch có điện dung C = 750 nF. Tìm độ tự cảm của cuộn cảm. Chọn đáp án đúng: Chiếu một chùm sáng hẹp song song coi như một tia sáng vào một bể nước dưới góc tới i = 60°. Chiều cao lớp nước trong bể là h = 1 m. Dưới đáy bể có một gương phẳng đặt song song với mặt nước. Chiết suất của nước đối với ánh sáng tím là 1,34 đối với ánh sáng đỏ là 1,33. Chiều rộng dải giải màu LM quan sát thấy tại mặt nưóc do chùm sáng ló gây ra ? Một vật thực hiện dao động tổng hợp của 2 dao động điều hòa cùng tần số, cùng phương có các phương trình dao động: x1 = 4cos2πt (cm) và x2 = 4cos(2πt + ) (cm). Phương trình dao động của vật đó là: Một vật dao động tắt dần chậm vì lực cản của môi trường thì vận tốc cực đại và biên độ dao động sẽ giảm với tốc độ: Hãy chọn câu đúng:  Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos (cm). Tính từ thời điểm t = 0, gia tốc của vật đạt giá trị cực đại tại thời điểm: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, trong đó có C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V). Thay đổi C để cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó, điện dung C của tụ điện bằng: Một sóng cơ học có chu kì sóng bằng 4.10-5s. Tốc độ truyền sóng là 5 km/s. Bước sóng là: Hiệu điện thế cực đại đặt vào hai đầu của một ống Rơn-ghen là bao nhiêu để nó có thể phát ra bức xạ có tần số lớn nhất bằng 1018 Hz? Khi âm thanh truyền từ không khí vào nước thì: Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 300 vòng, cuộn thứ cấp 1500 vòng. Mắc cuộn sơ cấp vào một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 (V). Biết hiệu suất của máy biến thế bằng 1 và cường độ dòng điện hiệu dụng ở cuộn sơ cấp là I1 = 2 (A). Biểu thức của suất điện động cảm ứng là: Một vật khối lượng m treo vào lò xo có độ cứng k. Kích thích cho vật dao động với biên độ 3cm thì chu kì dao động của nó  là T=0,6s. Nếu kích thích cho vật dao động với biên độ 6cm thì chu kì dao động của nó là: Chọn câu trả lời đúng. Bước sóng của các vạch quang phổ của nguyên tử hiđro được tính theo công thức: . Với RH = 1,097.107 (m−1) = hằng số Rittberg. Bước sóng lớn nhất của bức xạ trong dãy Lyman là: Giới hạn quang điện được xác định đầu tiên bởi: Pin quang điện là nguồn điện, trong đó: Một ống dây dài 40 (cm) có 4000 vòng quấn sát nhau, tiết diện mỗi vòng dây S = 2.103 (m2). Từ thông xuyên qua ống dây khi có dòng điện I = 1 (A) chạy trong ống dây có giá trị gần bằng số nào sau đây nhất: Độ dời của vân trung tâm khi đặt một bản mặt song song bề dày d chiết suất n trước một trong hai khe sáng trong thí nghiệm khe Young là
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.050
Thành viên mới nhất 101877106895365230023
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn