Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề thi thử vật lý số 4
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Sự chuyển trạng thái nào sau đây có một nguyên tử hiđrô phát xạ phôtôn có tần số cao nhất? Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 μm đến 0,75 μm. Khoảng cách giữa hai khe hẹp a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn quan sát D = 2 m. Tại điểm cách vân sáng trung tâm 3,3 mm có bao nhiêu bức xạ cho vân sáng tại điểm đó? Hạt sơ cấp không có đặc trưng nào sau đây?  Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn có chiều dài A , tại nơi có gia tốc trọng trường g, được xác định bởi biểu thức: Nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách từ S tới mặt phẳng hai khe là D'. Hai khe cách màn một đoạn là 2,7 m. Cho S dời theo phương song song với S1S2 về phía S1 một đoạn 1,5 mm. Hệ vân giao thoa trên màn di chuyển 4,5mm theo phương song song với S1S2 về phía S2. Tính d: Quá trình biến đổi phóng xạ của một chất phóng xạ: Đối với mạch dao động điện từ tự do LC thì: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng S phát đồng thời hai bức xạ có bước sóng là λ1 =0,42 µm và λ2 = 0,7 µm. Khoảng cách hai khe S1 và S2 là a = 0,8 mm, màn ảnh (E) cách hai khe là D = 2,4 m. Khoảng cách ngắn nhất giữa vân tối thứ 3 của bức xạ λ1 và vân tối thứ 5 của bức xạ λ2 là: Một bàn là 200 V - 1000 W được mắc vào điện áp xoay chiều có phương trình u = 200cos100πt (V). Coi bàn là chỉ có điện trở thuần. Biểu thức i qua mạch là: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng dao động điện từ tự do (dao động riêng) trong mạch dao động điện từ LC không có điện trở thuần: Cho khối lượng của prôtôn; nơtron;  lần lượt là: 1,0073 (u); 1,0087 (u); 39,952 (u); 6,0145 (u) và 1u = 931,5 (MeV/c2). So với năng lượng liên kết riêng của hạt nhân  thì năng lượng liên kết riêng của hạt nhân : Một dây kim loại có tần số dao động cơ bản là 400 Hz. Một dây kim loại khác có cùng chiều dài và có cùng sức căng nhưng đường kính gấp đôi dây cũ thì tần số dao động cơ bản của nó là: Mạch chọn sóng của radio có tụ điện với điện dung biến thiên từ 200 pF đến 600 pF và cuộn cảm có độ tự cảm 25 µH. Radio có thể bắt được bước sóng nào sau đây? Khi ánh sáng chiếu thẳng vào một mặt kim loại, động năng ban đầu của êlectron quang điện: Một con lắc lò xo cộng hưởng ở tần số 1,59 Hz. Lò xo có độ cứng bằng 10 N/m. Khối lượng của vật nặng bằng: Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm L = 2 μH và một tụ điện có tần số dao động riêng 15 MHz. Năng lượng lớn nhất trong cuộn cảm bằng 4.10–10 J thì hiệu điện thế cực đại trên tụ điện bằng: Cho phản ứng hạt nhân:  T + α + 4,8 MeV. Năng lượng toả ra khi phân tích hoàn toàn 1g Li là: Biểu thức nào không phải là biểu thức biểu diễn điện áp xoay chiều? Mục đích của máy điều chỉnh trong lò phản ứng hạt nhân là: Quang điện trở đựợc chế tạo từ: Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào thủy tinh thì Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi được từ C1 đến C2. Mạch dao động này có chu kì dao động riêng thay đổi được: Một sợi dây thép có chiều dài 1m và có hai đầu cố định. Kích thích cho sợi dây dao động nhờ một nam châm điện. Dòng điện xoay chiều qua nam châm có tần số f = 50 Hz. Trên dây xuất hiện sóng dừng và có 3 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây là: Một thấu kính hội tụ mỏng, tiêu cự 60 cm được cưa thành 2 phần bằng nhau bởi 1 mặt phẳng đi qua trục chính. Một khe sáng hẹp, nhỏ S ở trong trục chính và có phương song song với đường phân chia 2 phần của thấu kính, cách thấu kính 1 m. Nguồn S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Người ta khảo sát hiện tượng giao thoa trên 1 màn E cách thấu kính 4,5 m. 3. Trên màn E, khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc 5 bằng 2 mm. Tính bước sóng λ của ánh sáng đơn sắc đã dùng: Trong một thí nghiệm Y-âng với a = 2 mm, D = 1,2 m, nguồn điểm phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là λ1 = 660 nm và λ2 = 550 nm. Khoảng cách từ vân chính giữa đến vân sáng đầu tiên cùng màu với nó là Với T là chu ki bán rã, X là hằng số phóng xạ của một chất phóng xạ. Coi ln 2 = 0,693, mối liên hệ giữa T và X là: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quang phổ của Mặt Trời? Trong mẫu quặng Urani tìm thấy, người ta thấy có lẫn chì Pb206 với Urani U238. Biết chu kì bán rã của U238 là 4,5.109 năm. Tính tuổi của mẫu quặng trên khi tỉ lệ tìm thấy là cứ 10 nguyên lử Urani U238 thì có 2 nguyên tử Pb206? Phát biểu nào sau đây là không đúng: ** Catốt của một tế bào quang điện được phủ một lớp kim loại có công thoát của êlectron là 1,90 (eV). Khi chiếu sáng cho catốt bằng một chùm sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,56 (μm). Dùng một màn chắn tách ra một chùm hẹp các êlectron quang đỉện và hướng chúng vào một từ trường đều  Một vật dao động điều hòa với biên độ dao động A = 5 cm. Khi pha dao động bằng thì gia tốc của vật là a = –4 (cm/s2). Lấy 2 = 10. Xác định chu kì dao động của vật? Một sóng trên mặt nước có chu kì T = 0,2 (s). Khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp nhau là 5 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng: Trong thí nghiệm giao thoa của sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp tại A và B dao động cùng pha với tần số f = 15 Hz. Tại điểm M cách A và B lần lượt là d1 =23 cm và d2 =26,2 cm sóng có biên độ dao động cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 24 cm/s. Giữa M và đường trung trực của AB còn có bao nhiêu vân giao thoa cực đại? Hạt sơ cấp nào sau đây có thời gian sống trung bình ngắn nhất? Một ống được bịt một đầu cho ta một âm cơ bản có tần số bằng f. Sau khi bỏ đầu bịt đi, tần số của âm cơ bản phát ra sẽ: Dao động tự do là dao động: Sự chuyển trạng thái nào sau đây trong nguyên tử hiđrô hấp thụ phôtôn có tần số cao nhất? Chiếu một chùm sáng trắng qua lăng kính. Đặt một màn M phía sau sẽ thu được: Tia tử ngoại là: Để duy trì dao động của một dao động tắt dần để nó kéo dài mãi mãi, người ta: Nguyên tử hiđro bị kích thích do chiếu xạ và electron của nguyên tử đã chuyển từ quỹ đạo K lên quỹ đạo M. Sau khi ngừng chiếu xạ, nguyên tử hiđro phát xạ thứ cấp. Phổ xạ này gồm: Khi một hạt nhân chịu sự phân rã phóng xạ thì số khối mới: Một con lắc đơn dao động vối biên độ nhỏ. Chu kì dao động của con lắc không đổi khi: Một dây đàn dài  = 0,6 m được kích thích phát ra âm La có tần số f = 220 Hz với 4 nút sóng dừng. Xác định vận tốc truyền sóng trên dây: Thực hiện giao thoa ánh sáng có bước sóng λ = 0,6 µm với hai khe Young cách nhau a = 0,5 mm. Màn ảnh cách hai khe một khoảng D = 2 m. Ở các điểm M và N ở hai bên vân sáng trung tâm, cách vân sáng trung tâm 3,6 mm và 2,4 mm, ta có vân tối hay sáng: Mạch dao động điện từ điều hòa gồm cuộn cảm L và tụ điện C. Khi tăng độ tự cảm của cuộn cảm lên 2 lần và tăng điện dung của tụ điện đi 8 lần thì tần số dao động của mạch:  Khe sáng đơn sắc S chiếu sáng trực tiếp lên màn ảnh đặt song song cách xa khe một khoảng D. Khe này khi chiếu đến gương phẳng đặt song song cách nó một khoảng h thì phản xạ và truyền đến màn ảnh như thể phát đi từ ảnh S’ của S. Khi phản xạ, vì sóng phản xạ ngược pha với sóng tới nên đường đi dài thêm λ/2. Sóng từ 2 nguồn S và S’ phát đi từ hai nguồn kết hợp có cùng tần số độ lệch pha không đổi (rad) nên gây ra giao thoa trên màn ảnh. Biểu thức xác định toạ độ các vân tối có dạng? Trong thí nghiệm Young, khoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp là 21,6 mm, nếu độ rộng của vùng có giao thoa trên màn quan sát là 31 mm thì số vân sáng quan sát được trên màn là: Mạch dao động của máy thu vô tuyến điện có độ tự cảm L = 10 μH và điện dung C biến thiên từ 20 pF đến 300 pF thì máy có thể bắt được sóng vô tuyến có bước sóng: Cho phản ứng hạt nhân:  T + α + 4,8 MeV. Cho biết mn = 1,0087 u; mT = 3,016 u; mα = 4,0015 u; 1 u = 931 MeV/c2. Khối lượng của hạt nhân Li có giá trị bằng:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.499
Thành viên mới nhất 2075563426051434
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn