Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề thi thử vật lý số 3
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Chu kì dao động của một con lắc đơn phụ thuộc vào: Một con lắc đơn có dây treo dài l = 1m. Khi vật đang đứng yên ở vị trí cân bằng, người ta truyền cho vật vận tốc m/s theo phươmg ngang. Bỏ qua ma sát, lấy g = 10 m/s2. Xác định độ cao tối đa mà vật lên được so với vị trí cân bằng. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng (Y-âng), khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng hỗn hợp gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm và 660 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn. Biết vân sáng chính giữa (trung tâm) ứng với hai bức xạ trên trùng nhau. Khoảng cách từ vân chính giữa đến vân gần nhất cùng màu với vân chính giữa là: ** Công thoát của Na bằng A = 2,48 (eV). Khi chiếu vào bề mặt một tấm Na ánh sáng có bước sóng λ = 0,31 (μm). Xác định: Vận tốc ban đầu cực đại (v0max) của các electron quang điện là: Chọn câu trả lời đúng. Công thức tính khoảng vân là (trong đó: a = Khoảng cách giữa 2 khe Iâng; D = Khoảng cách từ mặt phẳng hai khe tới màn ảnh; λ = Bước sóng của ánh sáng: Một khung dây dẫn có diện tích S = 50 cm2 gồm 150 vòng dây quay đều với vận tốc 3000 vòng/phút trong một từ trường đều  vuông góc trục quay A và có độ lớn B = 0,02 T. Từ thông cực đại gửi qua khung dây là: Một người ngồi trên thuyền thấy thuyền dập dềnh lên xuống tại chỗ 15 lần trong thời gian 30 s và thấy khoảng cách giữa 4 đỉnh sóng liên tiếp nhau bằng 18 m. Vận tốc truyền sóng là: Khi nói về tính tương đương của dòng điện dẫn hoặc dòng điện dịch, chọn kết luận đúng: Sử dụng công thức về bán kính hạt nhân r = 1,23.10-15.m (A là số khối), hãy cho biết bán kính hạt nhân  lớn hơn bán kính hạt nhân bao nhiêu lần: Giả sử Trái Đất bay ra vũ trụ với khoảng cách 60 năm ánh sáng thì cần bay với vận tốc bao nhiêu để khoảng cách này giảm xuống còn 30 năm ánh sáng? Trong một môi trường đàn hồi có hai nguồn sóng kết hợp S1, S2cách nhau 18 cm. Sóng tạo ra bởi hai nguồn có bước sóng 6 cm. Khi hiện tượng giao thoa xảy ra, người ta quan sát được bao nhiêu vân giao thoa cực tiểu? Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì dao động T tại nơi có gia tốc trọng trường g. Tại nơi đó, người ta giảm chiều dài con lắc 2 lần thì chu kì dao động T' của con lắc bằng: Một sợi dây đàn hồi đầu O dao động với phương trình uO = 4sin2πt (cm). Vận tốc truyền sóng trên dây là v = 40 cm/s. Điểm M cách O một đoạn 50 cm sẽ bắt đầu dao động sau bao lâu kể từ thời điểm O được kích thích dao động? ** Khi chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,405 (μm) vào bề mặt catốt của một tế bào quang điện, ta thu được dòng quang điện bão hoà có cường độ ibh. Có thể làm triệt tiêu dòng quang điện này bằng một hiệu điện thế hãm có độ lớn bằng 1,26 (V). Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện trong thí nghiệm là: Chọn phát biểu đúng khi nói về dòng điện xoay chiều. Một đồng hồ quả lắc được coi như một con lắc đơn chạy đúng giờ ở một nơi trên mặt đất có nhiệt độ 20°C. Tại đó, khi nhiệt độ là 30°C thì đồng hồ chạy nhanh hay chậm? Tính thời gian đồng hồ chạy sai sau 1 ngày đêm. Biết hệ số nở dài của dây treo con lắc là α = 2.10-5 K-1. Một dao động có phương trình u = sin40πt. Sau thời gian 1,7 s thì sóng tạo bởi dao động này sẽ truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng? Kích thước gần đúng của bán kính nguyên tử bằng: Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây có độ tự cảm L không đổi và một tụ điện có điện dung C thay đổi được. Biểu thức nào là biểu thức tính độ tự cảm của cuộn cảm để mạch có thể thu được sóng vô tuyến có tần số f? ** Một mạch dao động LC có L = 2 (mH) và C = 0,2 (µF). Biết cường độ dòng điện cực đại trong cuộn cảm là I0 = 0,5 (A). Bỏ qua sự mất mát năng lượng trong mạch dao động. Năng lượng của mạch dao động là: Một vật thực hiện dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình dao động là x1 = Acos(ωt + φ1), x2 = Acos(ωt + φ2). Biên độ dao động tổng hợp là: ** Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật nặng có khối lượng m = 250 (g). Chọn trục toạ độ Ox thẳng đứng, gốc O trùng với vị trí cân bằng (VTCB), chiều dương hướng từ trên xuống. Từ VTCB kéo vật xuống dưới đến vị trí lò xo giãn 6,5 (cm) thì buông nhẹ để vật dao động điều hoà xung quanh VTCB. Biết rằng năng lượng của dao động là 80 (mJ). Lấy gốc thời gian là lúc thả vật. Cho g = 10 (m/s2). Phương trình dao động của vật là: Một máy phát điện xoay chiều có phần cảm gồm 2 cặp cực và quay vói vận tốc 1500 vòng/phút. Phần ứng gồm 4 cuộn dây giống nhau mắc nối tiếp. Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 5 mWb. Suất điện động hiệu dụng do máy tạo ra là 120 V. Số vòng dây của mỗi cuộn dây là: Tính độ phóng xạ của 1 gam Rađi Ra có chu kì bán rã T = 1622 năm. Cho NA = 6,023.1023 nguyên tử/mol: Kết luận nào dưới đây là đúng với dao động điều hòa: Một đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Điện trở R có thể thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V). Thay đổi R để công suất tiêu thụ đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại của công suất tiêu thụ bằng: Cho mạch điện như hình vẽ. Cuộn dây thuần cảm; điện dung của tụ điện C = 15,9 μF. Điện áp giữa hai đầu mạch có biểu thức UAB = 200cos(100πt) (V). Tìm R, L biết điện áp giữa hai bản tụ là uC = 200cos(100πt – ) (V): Một bóng đèn 60W - 24V được thắp sáng bởi dòng điện xoay chiều 120 (V). Số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp phải được kết hợp theo: Dao động của điểm M trên mặt nước là tổng hợp của hai dao động được truyền đến từ hai nguồn giống hệt nhau có phương trình dao động u = cos2πt (cm). Điểm M dao động với biên độ cực đại bằng: Dao động cưỡng bức là dao động: Mạch chọn sóng của một máy thu thanh hoạt động, khi đó dòng điện trong mạch có biểu thức i = 0,01cos108t (A). Sóng mà máy này đang thu có bước sóng bằng: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, 2 khe S1 vàS2 được chiếu sáng bằng 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 5000A0 và λ2 = 4000A0. Khoảng cách hai khe S1S2 = 0,4 mm, khoảng cách từ hai khe  đến màn là D = 80 cm. Tại điểm nào sau đây có sự trùng nhau của 2 vân sáng của λ1 và λ2 (x là khoảng cách từ điểm khảo sát đến vân trung tâm). Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, trong đó có L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V). Thay đổi L để cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó, điện áp đặt vào hai đầu tụ điện và cuộn cảm bằng: Biết số Avôgađrô là 6,02.1023/mol, khối lượng mol của Urani 92 là 238 g/mol. Số nơtrôn (nơtron) trong 119 gam Urani  là: Trong các biểu thức dưới đây, biểu thức nào đúng: Chọn phát biểu sai về ống Rơn-ghen? Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về phép phân tích bằng quang phổ? Viết phương trình phân rã phóng xạ β– của hạt nhân  và tìm hạt nhân con. Chọn đáp án đúng: Một máy biến áp có hiệu suất bằng 1, số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 1000 vòng và 50 vòng. Điện áp hiệu dụng ở cuộn sơ cấp 220 V, cường độ dòng điện là 0,18 A. Hệ số công suất của mạch sơ cấp và mạch thứ cấp lần lượt là 1 và 0,9. Cường độ hiệu dụng ở mạch thứ cấp là: Tia hồng ngoại là: Tia X có bước sóng: Muốn làm khô sơn ta nên dùng Biết gia tốc cực đại và vận tốc cực đại của một dao động điều hòa là a0 và v0. Biên độ dao động là: Tìm phát biểu sai về thuyết vũ trụ: Công thoát electron ra khỏi kim loại là 3.10−19 (J). Chiếu một bức xạ điện từ có bước sóng bằng 0,533 (μm) vào tấm kim loại nói trên. Các electron bứt ra được đưa vào một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ có phương vuông góc với vận tốc của electron và có độ lớn là B. Bán kính cực đại của quỹ đạo tròn của các electron quang điện trong trường hợp này bằng 22,75 (mm). Độ lớn của cảm ứng từ B là: Một con lắc đơn có dây treo dài 1 m và vật có khối lượng 1 kg dao động với biên độ góc 0,1 rad. Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật, lấy g = 10 m/s2. Thế năng cực đại của con lắc là: Một con lắc đơn có chu kì dao động T = 2 s. Nếu treo con lắc vào trần một toa xe đang chuyển động nhanh dần đều trên mặt đường nằm ngang thì thấy rằng ở vị trí cân bằng mới, dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 45°. Chu kì dao động mới của con lắc là: Hai loa nhỏ giống hệt nhau đặt cách nhau S1S2 = 2,5 m âm phát ra theo mọi hướng cùng pha có bước sóng λ = 1,00 m. M là một điểm không nghe được âm thanh của cả hai loa. Cho MS1 = 3,5 và MS2 > MS1. MS2 nhỏ nhất thoả mãn điều kiện trên là:  
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.808
Thành viên mới nhất duongtruonghanoi1993
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn