Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề thi thử vật lý số 2
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Điểm M trên phương truyền sóng cách nguồn sóng O một đoạn bằng d dao động cùng pha với O khi: Đồ thị hình bên biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ điện trường theo thời gian. Hãy cho biết tần số của sóng điện từ? Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young (Iâng), người ta chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5 µm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Khoảng cách giữa hai vân sáng nằm ở hai đầu là 32 mm. Số vân sáng quan sát được trên màn là: Hiện tượng nào sau đây chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng Giản đồ nào không phải là giản đồ Fres-nen cho đoạn mạch chỉ có tụ điện? Một vật thực hiện đồng thời ba dao động điều hòa cùng phương có phương trình:  x1= A1cos(ωt) (cm); x2 =A2cos (cm) và x3 = A3cos (cm). Độ lệch pha của dao động tổng hợp được xác định bằng biểu thức nào dưới đây? Khi có sóng dừng xảy ra trên một sợi dây thì khoảng cách giữa ba nút sóng liên tiếp bằng bao nhiêu? Biết rằng sóng truyền trên sợi dây có bước sóng bằng 2 cm. Một tụ điện có dung kháng 300 (Ω) mắc nối tiếp với một cảm kháng 200 (Ω) khi có dòng điện có tần số 50 (Hz), cường độ hiệu dụng 1 (A) thì công suất trung bình tiêu thụ bởi tụ điện và cuộn cảm bằng: Cường độ dòng quang điện bão hoà Ibh = 0,3 mA. Số êlectrôn thoát ra từ catôt trong một giây là: Câu nào sau đây đúng khi nói về tia β: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng và dao động điều hòa với tần số 4,5 (Hz). Trong quá trình dao động chiều dài lò xo biến thiên từ 40 (cm) đến 56 (cm), Lấy g = 10 (m/s2). Chiều dài tự nhiên của lò xo là: Một ống dây dài l=0,04m, gồm 4000 vòng quấn sát nhau, diện tích mỗi vòng dây là S = 2.10-3 (m2). Nếu cho dòng điện I biến thiên từ 1 (A) đến 0 (A) trong thời gian Δt = 0,1 (s) thì suất điện động cảm ứng trung bình phát sinh trong ống dây trong thời gian Δt đó là: Người ta dùng proton có động năng 2MeV bắn vào hạt nhân Li đứng yên thì thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng. Động năng của hạt sinh ra là: Người ta dùng proton có động năng Kp = 1,46 (MeV) bắn phá vào hạt nhân liti Li đứng yên sinh ra hai hạt α có cùng động năng. Biết khối lượng của các hạt nhân mp = 1,0073u; mLi = 7,00142u; mα = 4,0015u và 1u = 931,5 MeV/c2. Động năng của mỗi hạt α mới sinh ra là: Ba giây sau khi súng được kéo cò, xạ thủ nghe được tiếng nổ. Cho biết vận tốc âm là 340 m/s. Khoảng cách từ nơi xạ thủ đến nơi âm bị phản xạ là: Thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt chất lỏng với hai nguồn sóng kết hợp S1 và s2. Gọi λ là bước sóng, d1 và d2 lần lượt là khoảng cách từ điểm M đến các nguồn S1 và S2. Điểm M dao động cực đại khi: Một con lắc lò xo dao động điều hòa có phương trình dao động đối với trục toạ độ Ox có dạng x = 2Asin2, với ω = . Thế năng của con lắc có biểu thức nào sau đây? Trong thí nghiệm Young (Iâng) ánh sáng dùng trong thí nghiệm là đơn sắc có bước sóng λ = 0,4 µm, khoảng cách giữa 2 khe a = 0,4 mm. Để trên màn tại vị trí cách vân trung tâm 2,5 mm ta có vân sáng bậc 5 thì khoảng cách từ hai khe đến màn là: Dung dịch flurorêxin hấp thụ ánh sáng có bước sóng λ = 0,45 (μm) và phát ra ánh sáng có bước sóng λ' = 0,50 (μm). Hiệu suất của sự phát quang của dung dịch flurorêxin là 75% thì số phần trăm phôtôn bị hấp thụ đã dẫn đến sự phát quang của phân tử flurorêxin là: Chọn câu trả lời đúng. Cho h = 6,625.10−34 (J.s); c = 3.108 (m/s). Mức năng lượng của các quỹ đạo dừng của nguyên tử hiđro lần lượt từ trong ra ngoài là: −13,6 (eV); −3,4 (eV); −1,5 (eV)...Với : En = − (eV); n = 1,2,3... Khi electron chuyển từ mức năng lượng ứng với n = 3 về n = 1 thì sẽ phát ra bức xạ có tần số: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là: Trong sóng ngang, mỗi phần tử của môi trường: Một đồng hồ quả lắc treo trên trần của một thang máy. Khi thang máy đi nhanh dần đều lên phía trên với gia tốc a thì gia tốc trọng trường hiệu dụng của con lắc là: Một con lắc lò xo được bố trí dao động như hình vẽ. Lò xo có độ cứng k = 100 N/m, vật nặng có khối lượng m = 0,4 kg. Kích thích cho vật dao động với biên độ A = 3 cm. Lấy g = 10 m/s2. Lực đàn hồi cực tiểu tác dụng vào vật bằng: Trong thí nghiệm Young, khoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp là 21,6 mm, nếu độ rộng của vùng có giao thoa trên màn quan sát là 31 mm thì số vân sáng quan sát được trên màn là: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc? Một đồng hồ quả lắc được coi như một con lắc đơn chạy đúng giờ ở một nơi có độ cao 2 km. Khi đưa đồng hồ xuống độ cao 1 km thì đồng hồ chạy nhanh hay chậm. Tính thời gian đồng hồ chạy sai sau 1 tuần? Biết bán kính Trái Đất là 6400 km. Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có độ cứng k = 200 N/m. Kích thích cho con lắc dao động thì lực đàn hồi cực đại và cực tiểu của lò xo lần lượt là 10 N và 6 N. Xác định biên độ dao động của con lắc lò xo và độ biến dạng của lò xo khi con lắc ở vị trí cân bằng: Trong thí nghiệm khe Young với  λ = 0,6 μm, D = 2 m và a = 2 mm, bề rộng trường giao thoa là AB = 5,1 mm. Số vân tối quan sát được là Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, các khe S1, S2 được chiếu sáng bởi nguồn S. Cho S1S2 = 0,8 mm, khoảng cách D = 1,6 m và khoảng vân i = 1 mm. Bước sóng ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm là: Khi cường độ âm tăng lên gấp 10 lần thì mức cường độ âm là 10 dB. Khi cường độ âm tăng gấp 100 lần thì mức cường độ âm là: Phần ứng của một máy phát điện xoay chiều có N = 200 vòng dây giống nhau. Từ thông qua mỗi vòng dây có giá trị cực đại bằng  mWb và biến thiên điều hoà với tần số 50 Hz. Suất điện động hiệụ dụng của máy phát điện gây ra là: Một con lắc lò xo được bố trí dao động như hình vẽ. Lò xo có độ cứng k = 100 N/m, vật nặng có khối lượng m = 0,5 kg. Kích thích cho vật dao động với biên độ A = 5 cm. Lấy g = 10 m/s2. Lực đàn hồi lớn nhất và nhỏ nhất của lò xo tác dụng vào vật nặng bằng: Trong dao động điều hòa của một vật thì gia tốc và li độ biến thiên theo thời gian: Một lò xo có độ cứng k, treo thẳng đứng, chiều dài tự nhiên 0 = 20 cm. Khi vật cân bằng, chiều dài lò xo là 22 cm. Kích thích cho vật dao động điều hòa với biên độ 1 cm. Trong quá trình dao động, lực đàn hồi cực tiểu tác dụng vào điểm treo có cường độ 2 N. Lấy g = 10 m/s2. Khối lượng m của vật là: Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp S1 và S2, những điểm nằm trên đường trung trực sẽ: Hiện tượng quang học nào được sử dụng trong máy phân tích quang phổ? Giả sử ban đầu có Z prôtôn và N nơtron đứng yên, chưa liên kết với nhau, có khối lượng tổng cộng là m0, khi chúng kết hợp lại với nhau thì tạo thành một hạt nhân có khối lượng m. Gọi c là vận tốc ánh sáng trong chân không. Năng lượng liên kết của hạt nhân này được xác định bởi biểu thức: Một nguồn S phát sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 µm đến hai khe Young S1S2 với S1S2 = 0,5 mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn một khoảng D = 1 m. 1 Khoảng vân là: Để tăng gấp đôi tần số của một dây có sức căng T, thì sức căng mới của dây phải là: Một dây AB dài 120 cm, đầu A mắc vào dọc một nhánh âm thoa có tần số f = 40 Hz, đầu B gắn cố định. Cho âm thoa dao động, quan sát trên dây thấy có sóng dừng với 4 bó sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là: Thế năng đàn hồi của lò xo treo vật không phụ thuộc vào: Một đoạn mạch nối tiếp gồm một điện trở R có thể thay đổi được, tụ điện C = μF và cuộn dây thuần cảm L =  H. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 150cos100πt (V). Thay đổi R để công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại của công suất tiêu thụ bằng: Một mạch dao động LC có tụ điện với điện dung C = 20 μF và cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,02 H. Khi hiệu điện thế trên tụ điện đạt độ lớn u1 = 100 V thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn i1 = 2 A. Vào thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn i2 = 1 A thì điện tích trên tụ điện bằng: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10–5 W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là I0 = 10–12 W/m2. Mức cường độ âm tại đó sẽ là: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kì 2s và biên độ 10cm. Tại thời điểm t, lực hồi phục tác dụng lên vật có độ lớn F = 0,148N và động lượng của vật lúc đó p = 0,0628 kgm/s. Tính khối lượng của vật nặng?
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.963
Thành viên mới nhất anhemdieu
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn