Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Từ vi mô đến vĩ mô
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 70 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong quá trình tương tác của các hạt sơ cấp γ + γ → e+ + x, hạt x là: Hạt sơ cấp nào sau đây có thời gian sống trung bình ngắn nhất? Một vật cần chuyển động với vận tốc bao nhiêu để chiều dài của vật giảm đi một nửa so với chiều dài riêng của nó? Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về khối lượng của một vật? Ảnh hưởng rõ rệt nhất của Mặt Trăng lên Trái Đất là: Nếu định luật Hubble được ngoại suy cho những khoảng cách rất lớn thì vận tốc lùi ra xa trở nên bằng vận tốc ánh sáng ở khoáng cách: Công thức biểu diễn tốc độ lùi ra xa của thiên hà: Tìm phát biểu sai về các đặc điểm của cặp hạt - phản hạt electron - pôzitron? Tương tác giữa các hạt trong phân rã β là tương tác: Spin của photon là: Tìm phát biểu sai về hệ Mặt Trời: Hạt sơ cấp không có đặc trưng nào sau đây?  Một thiên hà ở xa có tốc độ lùi ra xa Hệ Mặt Trời của chúng ta là 3,4 km/s. Khoảng cách từ thiên hà đó tới Hệ Mặt Trời là: Một cặp êlectron và pôzitron có động năng bằng nhau K = 1,54 MeV và chạm trực điện. Tần số f của hai phôtôn tạo thành sau sự hủy cặp và chuyển động ngược chiều nhau bằng: Khối lượng tương đối tính của phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng λ = 0,50 μm là: Các hạt sơ cấp bền là: Tìm phát biểu sai về hoạt động của Mặt Trời: Một piôn đứng yên phân rã thành muyôn và nơtrinô theo phương trình Π+ → μ+ + v. Biết năng lượng nghỉ của piôn và muyôn tương ứng là 139,5 MeV và 105,7 MeV. Hãy tính tổng động năng mà muyôn và nơtrinô nhận được? Công suất bức xạ toàn phần của Mặt Trời là P = 3,9.1026 W. Biết phản ứng hạt nhân trong lòng Mặt Trời là phản ứng tổng hợp Hiđrô thành Hêli. Biết rằng cứ một hạt nhân Hêli tạo thành thì năng lượng giải phóng là 4,2.10-12 J. Lượng Hêli tạo thành hàng năm là: Các loại tương tác cơ bản đối với hạt sơ cấp là: Bước sóng lớn nhất của phôtôn để sinh ra cặp êlectron-pôzitron là: Tìm phát biểu sai về Thiên Hà của chúng ta: Một vật có khối lượng nghỉ 1 kg chuyển động với tốc độ v = 0,6c. Động năng của vật nhận giá trị nào sau đây? Phản hạt của electron là: Khối lượng tương đối tính của một phôtôn là 8,82.10-36kg thì bức xạ ứng với phôtôn đó có bước sóng là: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về Mặt Trăng? Thiên hà được cấu tạo bởi Chọn phát biểu đúng về chuyển động của các hành tinh quanh Mặt Trời: Trong hệ quy chiếu phòng thí nghiệm, một hạt muyôn chuyển động với vận tốc V = 0,99c bay từ vị trí mà nó được sinh ra đến điểm mà nó bị phân rã là l = 3 km. Thời gian sống riêng (theo hệ quy chiếu gắn với hạt) của muyôn này bằng: Một hạt có khối lượng nghỉ m0. Theo thuyết tương đối, động năng của hạt này khi chuyển động với tốc độ 0,6c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) là: Trong các hành tinh sau đây, hành tinh nào gần Trái Đất nhất? Một vật chuyển động với tốc độ 0,6c trong một hệ quy chiếu quán tính thì chiều dài của vật bị co lại 0,4 m. Chiều dài của vật nhận giá trị nào trong các giá trị sau? Trong phản ứng do tương tác mạnh: p +   n + x thì x là hạt: Tốc độ lùi xa của một thiên hà cách ta 300000 năm ánh sáng bằng: Hạt ∑- chuyển động với động năng 220 MeV phân rã theo sơ đồ: ∑-  π- + n. Cho biết khối lượng của các hạt là m∑- = 1189 MeV/c2 ; mπ-= 139,6 MeV/c2; mn= 939,6 MeV/c2. Động năng toàn phần của các sản phẩm phân rã là: Hạt có khối lượng lớn nhất trong bốn hạt sơ cấp proton, electron, nơtrino, photon là: Lực hạt nhân là lực: Hành tinh duy nhất trong hệ Mặt Trời quay quanh mình nó không theo chiều thuận là: Màu sắc khác nhau của sao thể hiện đặc trưng nào của trạng thái sao? Mặt Trời gồm hai phần chính là?

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.340
Thành viên mới nhất 641098752906231
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn