Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Từ vi mô đến vĩ mô
Level 1 - Bài số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 40 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Phát biểu nào trong các phát biểu sau đây là sai khi nói về tinh vân? Một hạt có động năng bằng năng lượng nghỉ của nó thì tốc độ của hạt là: Nếu định luật Hubble được ngoại suy cho những khoảng cách rất lớn thì vận tốc lùi ra xa trở nên bằng vận tốc ánh sáng ở khoáng cách: Trong các hành tinh sau đây, hành tinh nào gần Trái Đất nhất? Chọn phát biểu sai khi nói về hạt quak? Hành tinh duy nhất trong hệ Mặt Trời quay quanh mình nó không theo chiều thuận là: Màu sắc khác nhau của sao thể hiện đặc trưng nào của trạng thái sao? Một thước thẳng có chiều dài 3 m chuyển động trong một hệ quy chiếu quán tính. Một người quan sát viên đứng yên trong hệ quy chiếu quán tính thấy cái thước có chiều dài 2,4 m. Hỏi thước chuyển động với tốc độ bằng bao nhiêu? Một cặp êlectron và pôzitron có động năng bằng nhau K = 1,54 MeV và chạm trực điện. Tần số f của hai phôtôn tạo thành sau sự hủy cặp và chuyển động ngược chiều nhau bằng: Một vật chuyển động với tốc độ 0,6c trong một hệ quy chiếu quán tính thì chiều dài của vật bị co lại 0,4 m. Chiều dài của vật nhận giá trị nào trong các giá trị sau? Tìm phát biểu sai về hệ Mặt Trời: Tìm phát biểu sai về năng lượng Mặt Trời: Ảnh hưởng rõ rệt nhất của Mặt Trăng lên Trái Đất là: Trong hệ quy chiếu phòng thí nghiệm, một hạt muyôn chuyển động với vận tốc V = 0,99c bay từ vị trí mà nó được sinh ra đến điểm mà nó bị phân rã là l = 3 km. Thời gian sống riêng (theo hệ quy chiếu gắn với hạt) của muyôn này bằng: Sự hủy của cặp êlectron-pôzitron ở trạng thái nghỉ sinh ra hai phôtôn có năng lượng bằng nhau. Bước sóng của hai phôtôn sinh ra là: Mặt Trời gồm hai phần chính là? Bước sóng lớn nhất của phôtôn để sinh ra cặp êlectron-pôzitron là: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sao chổi? Hạt mêzôn π+ chuyển động với vận tốc V = 0,99999999c và có thời gian sống Δt0 = 2,2.10-8 s. Theo hệ quả của thuyết tương đối hẹp thì thời gian sống của hạt đó là: Hạt ∑- chuyển động với động năng 220 MeV phân rã theo sơ đồ: ∑-  π- + n. Cho biết khối lượng của các hạt là m∑- = 1189 MeV/c2 ; mπ-= 139,6 MeV/c2; mn= 939,6 MeV/c2. Động năng toàn phần của các sản phẩm phân rã là:

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.180
Thành viên mới nhất 623597931333559
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn