Ghi nhớ bài học |

Phương pháp giải các bài tập liên hệ thực tế

PHƯƠNG PHÁP CHUNG ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TẬP THỰC TẾ:

- Đọc đề bài, gạch chân các dữ liệu quan trọng; từ quan trọng

- Liên hệ về hiện tượng đã học

- Chuyển tất cả các dữ liệu đó ra ký hiệu Vật lý

=> Lựa chọn công thức để làm bài

Chú ý: Trong dạng bài tập này yêu cầu học sinh phải có kiến thức tương đối tổng hợp thì mới có thể xử lý được.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 261.054
Thành viên mới nhất thanhhien14082001
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn