Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 45p - Bài số 1

vật lý 12
Từ vi mô đến vĩ mô
Kiểm tra 45 phút - Kiểm tra 45p - Bài số 1
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 45 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 18/30
Nếu là thành viên VIP: 12/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Tốc độ của ánh sáng trong chân không: Khối lượng tương đối tính của phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng λ = 0,50 μm là: Các loại tương tác cơ bản đối với hạt sơ cấp là: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về khối lượng của một vật? Một vật có khối lượng nghỉ 1 kg chuyển động với tốc độ v = 0,6c. Động năng của vật nhận giá trị nào sau đây? Hạt ∑- chuyển động với động năng 220 MeV phân rã theo sơ đồ: ∑-  π- + n. Cho biết khối lượng của các hạt là m∑- = 1189 MeV/c2 ; mπ-= 139,6 MeV/c2; mn= 939,6 MeV/c2. Động năng toàn phần của các sản phẩm phân rã là: Tìm phát biểu sai về hoạt động của Mặt Trời: Chọn phát biểu sai khi nói về hạt quak? Các hạt sơ cấp bền là: Tương tác giữa các hạt trong phân rã β là tương tác: Lực hạt nhân là lực: Hạt mêzôn π+ chuyển động với vận tốc V = 0,99999999c và có thời gian sống Δt0 = 2,2.10-8 s. Theo hệ quả của thuyết tương đối hẹp thì thời gian sống của hạt đó là: Một hạt có động năng bằng năng lượng nghỉ của nó thì tốc độ của hạt là: Tốc độ lùi xa của một thiên hà cách ta 300000 năm ánh sáng bằng: Một piôn đứng yên phân rã thành muyôn và nơtrinô theo phương trình Π+ → μ+ + v. Biết năng lượng nghỉ của piôn và muyôn tương ứng là 139,5 MeV và 105,7 MeV. Hãy tính tổng động năng mà muyôn và nơtrinô nhận được? Trong quá trình tương tác của các hạt sơ cấp γ + γ → e+ + x, hạt x là: Tìm phát biểu sai về Thiên Hà của chúng ta: Hạt sơ cấp nào sau đây có thời gian sống trung bình dài nhất? Thiên hà được cấu tạo bởi Phát biểu nào trong các phát biểu sau đây là sai khi nói về tinh vân? Chọn phương án đúng: Trong phản ứng do tương tác mạnh: p +   n + x thì x là hạt: Trong các hành tinh sau đây, hành tinh nào gần Trái Đất nhất? Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thuyết Big Bang? Bước sóng lớn nhất của phôtôn để sinh ra cặp êlectron-pôzitron là: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về Mặt Trăng? Một vật cần chuyển động với vận tốc bao nhiêu để chiều dài của vật giảm đi một nửa so với chiều dài riêng của nó? Một thiên hà ở xa có tốc độ lùi ra xa Hệ Mặt Trời của chúng ta là 3,4 km/s. Khoảng cách từ thiên hà đó tới Hệ Mặt Trời là: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về khối lượng của một vật? Hạt sơ cấp không có đặc trưng nào sau đây? 

Thành viên đã làm bài (1)
oanh-oanh
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.615
Thành viên mới nhất phan-thi-hong-diep
Thành viên VIP mới nhất PhuongHoa2209VIP