Bài tập vật lý ôn luyện theo Level

1. Thuyết tương đối hẹp - Khối lượng tương đối tính:  m=m01-v2c2             Trong đó m0 là khối lượng nghỉ - Năng lượng toàn phần:E = m.c2 = m0.c2 + K               Động năng của hạt là K = (m- m0).c2

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 269.040
Thành viên mới nhất 1935265593435888
Thành viên VIP mới nhất nhi-vanVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn