Bài tập vật lý ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.

1. Thuyết tương đối hẹp - Khối lượng tương đối tính:  m=m01-v2c2             Trong đó m0 là khối lượng nghỉ - Năng lượng toàn phần:E = m.c2 = m0.c2 + K               Động năng của hạt là K = (m- m0).c2

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 258.684
Thành viên mới nhất 635416796817740
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn