Ghi nhớ bài học |
Vật lý 11
Dòng điện trong các môi trường
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

* Cho các dung dịch điện phân sau: I. CuSO4 với anôt bằng Cu. II. HCl với các điện cực bằng graphit. III. HgSO4 với các điện cực bằng platin. Nồng độ dung dịch trong trường hợp nào sẽ không đổi sau khi điện phân ? * Cho các dung dịch điện phân sau: I. CuSO4 với anôt bằng Cu. II. HCl với các điện cực bằng graphit. III. HgSO4 với các điện cực bằng platin. Nồng độ dung dịch trong trường hợp nào sẽ tăng sau khi điện phân? Qua thí nghiệm về điôt thực, trị số điện trở của điôt là Đương lượng điện hóa của niken là k = 3.10-4g/C. Khi cho một điện lượng 100C chạy qua bình điện phân có anôt bằng niken thì khối lượng niken bám vào catôt là Phát biểu nào sau đây không đúng ? ** Cho một mạch điện như hình vẽ: Nguồn có suất điện động 12 V, điện trở trong 0,6 Ω; R1 = 1Ω, R2 = 6 Ω, R3 = 2Ω bình điện phân có điện trở RE; = 4 Ω. Cường độ dòng điện trong mạch chính là Khi nhiệt độ của dây kim loại tăng, điện trở của nó sẽ Một bóng đèn 220V - 40W có dây tóc bằng vonfram. Điện trở của dây tóc đèn ở 200C là R0 = 122Ω. Cho α = 4,5.10-3K-1. Nhiệt độ t của dây tóc đèn khi nó sáng bình thường là Điện trở suất của kim loại thay đổi theo nhiệt độ Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 172.464
Thành viên mới nhất nhtt127
Thành viên VIP mới nhất my-huyenVIP