Ghi nhớ bài học |
Vật lý 10
Cơ sở của nhiệt động lực học
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

* Hình bên là chu trình hoạt động của động cơ nhiệt có tác nhân là khí lí tưởng đơn nguyên tử. Quá trình nào động cơ thu nhiệt? Thiết bị nào sau đây có hiệu suất thấp nhất? Nhiệt lượng mà một hệ có khối lượng cho trước đã nhận được khi nhiệt độ thay đổi từ T1 đến T2 có thể tính được khi ta biết Nguyên lí I nhiệt động lực học thể hiện Người ta đốt nóng hai lượng khí bằng nhau của cùng một chất khí từ nhiệt độ T1 đến nhiệt độ T2; lượng khí đựng trong bình bị biến đổi theo quá trình đẳng áp và trong bình L theo quá trình đẳng tích (hình). Có thể nói gì về công AL và AK được chất khí thực hiện trong các quá trình trên? Thế năng của các phân tử được hiểu là Trong một chu trình nhiệt của một động cơ nhiệt lí tưởng chất khí thực hiện một công bằng 2.103 (J) và truyền cho nguồn lạnh một nhiệt lượng bằng 8.103 (J). Hiệu suất của động cơ đó bằng Nội năng của một vật là Trong quá trình nào sau đây, nội năng khối khí không đổi? Phát biểu nào sau đây là không đúng về nội năng?

Thành viên đã làm bài (4)
nguyen-hong-khanh sontung4010 buichinh123 ngochan24112001
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 261.108
Thành viên mới nhất nguyen-nhien
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn