Ghi nhớ bài học |
Vật lý 10
Cơ sở của nhiệt động lực học
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Khí bị nung nóng đã tăng thể tích 0,02 (m3) và nội năng biến thiên 1280 (J). Nhiệt lượng đã truyền cho khí là bao nhiêu? Biết quá trình là đẳng áp ở áp suất 2.105 (Pa). Đối với động cơ Cacnô thì Một máy lạnh lấy nhiệt lượng Q2 từ nguồn lạnh và tỏa nhiệt lượng Q1 cho nguồn nóng, Ta luôn có Trạng thái ban đầu của khí lí tưởng được xác định bởi tham số áp suất P1 và thể tích V1. Trong quá trình dãn nở nào; đẳng áp hay đẳng nhiệt, đến thể tích V2 chất khí thực hiện công lớn hơn: Câu nào sau đây nói về sự truyền nhiệt là không đúng? Định luật vật lí nào cho phép giải thích hiện tượng chất khí bị làm lạnh khi chất khí dãn nở nhanh (thí dụ khi săm ôtô bị xì hơi) hoặc nóng lên khi bị nén nhanh (thí dụ không khí bị nén trong chiếc bơm xe đạp) ? Một động cơ hoạt động giữa nhiệt độ nguồn nóng và nguồn lạnh là 2000 (K) và 800 (K). Hiệu suất là 40%. Chọn câu đúng? Một hệ có khối lượng không đổi, được xác định bằng 3 thông số trạng thái p, V, T. Để tính công do hệ sinh ra trong một quá trình biến đổi nào đó ta cần phải biết Nếu một khối khí dãn nỡ nhưng không có trao đổi nhiệt lượng với môi trường ngoài thì Trong quá trình biến đổi đẳng áp của khí lí tưởng, đáp án nào dưới đây đúng?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 258.427
Thành viên mới nhất 298383587361088
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn