Ghi nhớ bài học |
Vật lý 10
Chất khí
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Phân tử gam của ôxit cacbon CO bằng 28 kg/kmol. Khối lượng của một phân tử CO bằng: Khi đun nóng một lượng khí ở thể tích không đổi thì Nồi áp suất có van là một lỗ tròn có diện tích S = 1 (cm2) luôn được áp chặt bởi lò xo có độ cứng K = 1300 (N/m) và luôn bị nén 1 (cm). Hỏi khi đun khí ban đầu ở áp suất khí quyển (p0 = 105 (N/m2)), 270C thì đến nhiệt độ bao nhiêu thì van sẽ mở ra? Khi quan sát dưới kính hiển vi. Brao-nơ quan sát thấy (hình bên) Đồ thị nào sau đây biểu thị quá trình đẳng nhiệt? Ở các điều kiện bình thường (t = 00C, p = 1 atm hay 760 mmHg) một kilômol khí bất kì, không phụ thuộc vào thành phần hóa học, chiếm một thể tích bằng: Các quá trình đẳng nhiệt và đẳng tích được diễn tả trên hình vẽ bên lần lượt bằng Một bong bóng thể tích 4,55l ở nhiệt độ 250C khi để vào trong tủ lạnh thì thể tích giảm còn 4,02l. Nhiệt độ bên trong tủ lạnh là Một khối khí ban đầu có (p0, V0, T0) biến đổi đẳng áp 2V0 sau đó nén đẳng nhiệt về thể tích ban đầu. Đồ thị nào sau đây diễn tả  đúng quá trình trên? Khi nhiệt độ không đổi, khối lượng riêng của chất khí phụ thuộc vào áp suất khí theo hệ thức nào sau đây?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.400
Thành viên mới nhất 216177125774580
Thành viên VIP mới nhất ongdanikVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn