Ghi nhớ bài học |

Bài số 6
Vật lý 10
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

* Trong ống nước nằm ngang, tại vị trí có tiết diện 8 (cm2) nước có vận tốc 5 (m/s). Vị trí thứ hai có tiết diện 5 (cm2) có áp suất 2.105 (N/m2). Vận tốc nước tại vị trí thứ 2 là? Một thùng nước có một lỗ rò ở gần đáy, khoảng cách từ lỗ rò đến mặt nước bằng h. Vận tốc v của nước chảy ra từ lỗ rò bằng: Áp suất tại các điểm khác nhau trong bình đựng chất lỏng có thứ tự giảm dần như sau:                     Có hai đập ngăn nước A và B giống nhau. Mức nước ở hai thân đập có độ cao như nhau. Đập A ngăn một hồ nước có chứa 10 km3 nước, đập B là 30 km3. Lực tác dụng lên thân đập A: Chiều rộng dòng sông tại A nhỏ hơn tại B nhưng vận tốc dòng nước bằng nhau. Có thể kết luận: Nhận xét nào dưới đây về định luật Becnuli là đúng: Định luật Becnuli là định luật? Một ống nằm ngang có đoạn bị thắt lại. Biết áp suất bằng 8,0.104 Pa tại điểm có vận tốc 2 m/s và tiết diện ống là A. Nếu tại một điểm có tiết diện là A/4 thì áp suất đó bằng: Vận tốc chất lỏng qua một lỗ rò ở đáy thùng chứa không phụ thuộc vào: Chất lỏng chảy ổn định trong ống như hình vẽ. Vận tốc lớn nhất tại điểm nào? Cho biết ở nhiệt độ 250C, khối lượng riêng của nước là 1,00 g/cm3, của thủy ngân (Hg) là 13,6 g/cm3, gia tốc trọng trường là 9,81 m/s2. Nếu sử dụng một áp kế thủy ngân để đo áp suất khí quyển 1 atm, chiều cao cột thủy ngân sẽ bằng bao nhiêu?

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.338
Thành viên mới nhất trieuyenlinh
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn