Ghi nhớ bài học |

Bài số 2
Vật lý 10
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Một thùng nước ở thành bình có một lỗ nhỏ  cách mặt nước h. Cho áp suất khí quyển là p. Vận tốc nước chảy ra lỗ thủng là? Dựa vào hệ thức giữa vận tốc và tiết diện trong một ống dòng, nhận xét nào sau đây đúng: Bằng cách hút thật mạnh người ta có thể làm cho nước dâng lên trong ống bên trái của hình vẽ. Nếu người ta cũng hút mạnh như thế trong ống bên phải thì nước sẽ dâng lên trong ống bên phải: Phương trình Becnuli được thiết lập dựa trên cơ sở: Mức nước trong ống nào không đúng? (hình bên): Ống Venturi đặt nằm ngang gồm một phần có tiết diện A và phần kia có tiết diện a (A > a), một áp kế chữ U có hai đầu nối với phần ống. Cho biết hiệu áp suất tĩnh giữa hai tiết diện A và a là Δp. Khi đó vận tốc dòng chảy tại tiết diện A được tính theo công thức: * Trong ống nước nằm ngang, tại vị trí có tiết diện 8 (cm2) nước có vận tốc 5 (m/s). Vị trí thứ hai có tiết diện 5 (cm2) có áp suất 2.105 (N/m2). Lưu lượng nước đi qua ống là (m3/ph)? Đặt một áp kế trong bốn chậu đựng chất lỏng khác nhau: rượu, cồn, nước muối, dầu ăn. Vị trí các áp kế cách đều mặt thoáng chất lỏng. Áp kế nào chỉ giá trị lớn nhất: Phương trình Béc-nu-li được xây dựng trên cơ sở: Nguyên tắc hoạt động của ống xịt (trong hình vẽ) được giải thích như sau:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.453
Thành viên mới nhất 968864403281841
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn