Ghi nhớ bài học |
Vật lý 10
Cân bằng và chuyển động của vật rắn
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Thanh AB tựa trên trục quay O (OB = 2 . OA) và chịu tác dụng của hai lực A và  B FA =  FB.Thanh AB sẽ quay quanh O theo  ** Một vật rắn treo vào dây như hình vẽ và nằm cân bằng. Biết hai lực căng dây T1 = 5N; T2 = 5N. Vật có trọng lượng là  ** Thanh AB chịu tác dụng của ngẫu lực có độ lớn F như hình vẽ. Thanh sẽ quay như thế nào? Một thanh thép đồng chất trọng lượng P có đầu A là chốt ở tường thẳng đứng, đầu kia (B)                     có dây cáp rất nhẹ nối với điểm C của tường và tạo thành góc 600. Thanh cân bằng ở vị trí nằm ngang (hình vẽ). Lực căng dây cáp T bằng Có bốn vật nằm dọc theo trục tọa độ y. Vật 1 có khối lượng 2,00kg ở tọa độ +3,00m. Vật 2 có khối lượng 3,00kg ở tọa độ +2,5m. Vật 3 có khối lượng 2,5kg ở gốc tọa độ. Vật 4 có khối lượng 4,00kg ở tọa độ -5,00m. Hỏi trọng tâm của bốn vật nằm ở đâu ? Một thùng hình trụ có chiều cao 1m và đường kính đáy 0,6m đứng yên trên sàn một ôtô tải. Để thùng không bị đổ nghiêng khi ôtô chạy lên đoạn đường dốc, thì độ dốc tối đa của đoạn đường đó chỉ có thể bằng: Vật nào sau đây nằm ở vị trí cân bằng bền ? "Trọng tâm là điểm đặt của ..... tác dụng lên vật". Điền từ đúng vào chỗ trống. Nhận xét nào dưới đây về hợp lực của hai lực song song và cùng chiều là không đúng? Một chi tiết máy bằng thép có dạng hai hình                 trụ nối với nhau, một có chiều dài 2l và bán kính r, một có chiều dài l và bán kính 2r (hình vẽ). Khối tâm của chi tiết máy ở cách đầu A một khoảng bằng

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.400
Thành viên mới nhất 216177125774580
Thành viên VIP mới nhất ongdanikVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn