Ghi nhớ bài học |
Vật lý 10
Động lực học chất điểm
Level 1 - Bài số 10
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Kéo một vật 50 (kg) bằng lực F = 200 (N) làm vật di chuyển đều. Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là? Lấy g = 10 (m/s2). Để tầm bay xa của một vật ném xiên đạt giá trị cực đại, vận tốc ban đầu v0 của vật tạo với phương nhìn ngang một góc xiên bằng  Vật khối lượng 4 (kg) chịu tác dụng của lực 6 (N) đang nằm yên trở nên chuyển động. Bỏ qua ma sát. Vận tốc vật đạt được sau thời gian tác dụng lực 0,5 (s) là Xét các chuyển động sau: (1). Thẳng đều (2). Thẳng nhanh dần đều (3). Thẳng chậm dần đều (4). Tròn đều Ở trường hợp nào, vật chuyển động chịu tác dụng của một lực hay một hợp lực? Tại vị trí nào thì độ lớn của phản lực pháp tuyến của ghế tác dụng lên người là nhỏ nhất? Trong một thang máy đi xuống với gia tốc a > 0 một người thả một hòn bi xuống sàn (chiều dương đi xuống). Đối với người trong thang máy, gia tốc của bi bằng Đặt F→ là hợp lực của tất cả các lực tác dụng vào vật có khối lượng m. Định luật II Newton có công thức: a→ = F→m hay F→ = ma→. Chỉ ra phát biểu sai dưới đây trong vận dụng định luật. Quan sát xe ca đang đỗ. Chúng ta có thể kết luận rằng lực hút của Trái Đất kéo xe ca xuống dưới và phản lực của Trái Đất tác dụng vào nó bằng và ngược hướng bởi vì Hợp lực của 3 lực cho trên hình vẽ là bao nhiêu? Biết F1 = F2 = F3 = 100N. Xét các tính chất kể sau: (1). Là đại lượng vô hướng (2). có tính cộng được (3). không có giá trị âm. Khối lượng và nhiệt độ cùng có chung các tính chất nào trong các tính chất kể trên?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.400
Thành viên mới nhất 216177125774580
Thành viên VIP mới nhất ongdanikVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn